Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Transformatie

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen. Dat is onze purpose en daarmee de toetssteen voor de dingen die we doen. In lijn met de purpose hebben we Vision 2020 gedefinieerd, onze visie voor de firma die we in de (nabije) toekomst willen zijn. We zijn ons gaan realiseren dat als we onze purpose en Vision 2020 willen waarmaken, we moeten transformeren naar een purposegeleide en waardengedreven organisatie. Dit transformatieproces noemen we onze Journey.

Playback of this video is not currently available

We hebben onze waarden herijkt

Het afgelopen jaar hebben we nieuwe waarden geïntroduceerd in onze wereldwijde organisatie, die stakeholder en maatschappij gericht zijn en die ons helpen de organisatie te worden die we willen zijn. We hebben de waarden gekoppeld aan gedragingen die onze mensen in staat stellen deze waarden concreet te maken in hun dagelijks werk. We hebben het afgelopen jaar uitgebreid gecommuniceerd over de nieuwe waarden en meetings en workshops gehouden om onze mensen er kennis mee te laten maken. Waar mogelijk en relevant hebben we onze trainings- en opleidingsprogramma’s ‘Journey-proof’ gemaakt.

Voor ons was het belangrijk dat de waarden niet van bovenaf zouden worden opgelegd, maar dat ze een reflectie zijn van wat onze mensen gemeen hebben. Daarom hebben we, in het boekjaar hiervoor, onze mensen in een wereldwijde enquête gevraagd welke waarden voor hen het belangrijkst zijn en welke het dichts bij ons transformatieproces komen. Deze enquête, waarop zo’n 131.000 mensen antwoordden, werd geïnitieerd en uitgevoerd door een team van PwC in Nederland.

Playback of this video is not currently available

We zijn verdergegaan met onze Journey

De herijking van onze waarden is onderdeel van onze ‘Journey’ die we afgelopen jaar hebben voortgezet. Journey is de metafoor die we gebruiken om ons transformatieproces te verduidelijken.

De Journey, maakt net als de waarden deel uit van het ‘hoe’ van onze dienstverlening: Hoe leveren we onze diensten? Hoe communiceren we met elkaar en met onze klanten en de maatschappij? Met een meer ‘outside-in’ – perspectief streven we ernaar onze stakeholders te helpen met het creëren van waarde voor hún stakeholders, om zo bij te dragen aan de maatschappij. We willen, kortom, transformeren in een organisatie die purpose geleid en waardengedreven is.

We hebben geformuleerd wat wij willen zijn

Vision 2020 is het ‘Wat’ van onze dienstverlening. Dit zijn vier ambities, geformuleerd door ons wereldwijde netwerk, in lijn met onze purpose en voortkomend uit de megatrends die de wereld veranderen en waarmee al onze stakeholders – onze klanten, onze mensen en de maatschappij – te maken hebben.

A leader in building and sustaining trust-based institutions:

we willen toonaangevend zijn in het bouwen aan het vertrouwen in organisaties en instituties, bijvoorbeeld door het verbeteren van hun transparantie, effectiviteit en efficiency.

Multi-nodal organisation:

we zijn een organisatie waarin verbinding en kennisdeling tussen teams en groepen – nationaal, regionaal en wereldwijd – centraal staan

Client service from strategy through execution:

we voegen waarde toe door klanten te helpen vanaf het moment dat zij hun strategie bepalen tot en met de implementatie daarvan.

Technology enabled innovator:

we creëren binnen PwC een cultuur waarin we met behulp van technologie innovatie en continue kwaliteitsverbeteringen omarmen en realiseren.

Het waarom, wat en hoe van onze dienstverlening bepaalt onze impact  

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons