Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Onze mensen

Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Als wij zeggen dat wij investeren, bedoelen we vaak dat we investeren in mensen, in hun competenties, talent en vaardigheden. Ons HC-beleid is gericht op het aantrekken, behouden en verder ontwikkelen van talent. We bieden onze mensen uitdagend werk, veel mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. We willen een diverse organisatie zijn, waar iedereen, ongeacht achtergrond en geaardheid, samenwerkt en ideeën deelt, zich thuis, betrokken en gewaardeerd voelt en waar het prettig werken is.

Playback of this video is not currently available

Goede resultaten People Survey

Elk jaar houden we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (de People Survey) waarin onze mensen (anoniem) aangeven wat zij goed vinden aan PwC en wat beter kan. 84% van onze mensen vulde de People Survey 2015/2016: 77%).

Een van de belangrijkste uitkomsten uit dit onderzoek is de People Engagement Index, een indicator of wij erin slagen een aantrekkelijke werkgever te zijn. Deze indicator ging met 2% omlaag, maar is nog steeds hoog, ook in de context van ons internationale netwerk.

Onze mensen zien ook ruimte voor verbetering. Zo vinden ze dat we de manier waarop we innovatieve ideeën implementeren kunnen verbeteren. Zij geven ook aan aan dat de samenwerking tussen onze takken van dienstverlening Assurance, Tax en Advisory en competentiegroepen beter kan. Volgens onze mensen moeten we blijven focussen op het behoud van talent. Verder willen ze dat we meer aandacht besteden aan het vragen en geven van feedback en coaching op de werkvloer.

We blijven werken aan het divers maken van onze organisatie 

Wij zijn ervan overtuigd dat onze dienstverlening beter wordt als mensen vanuit verschillende invalshoeken naar de vraagstukken van onze klanten kijken. Het maakt ons innovatiever en het stelt ons in staat onze ‘antenne’ naar de buitenwereld beter af te stellen. Het creëren van een diverse werkomgeving is ook cruciaal voor het aantrekken en behouden van talent. Als het gaat om diversiteit, maken we vorderingen, maar we zijn er nog lang niet.

De uitdaging waar we voor staan is niet zozeer het aantrekken van meer vrouwen of mensen met een (niet-)westerse migratie achtergrond, maar om ze door te laten stromen in onze organisatie. We zien het aantal vrouwen en mensen met een (niet-)westerse migratie achtergrond dalen naarmate de functies hoger worden.

In het afgelopen boekjaar hebben we verschillende (coachings)programma’s en trainingen ontwikkeld om diversiteit en inclusie te bevorderen. Afgelopen boekjaar hebben we ook een programma ontwikkeld om professionals met een fysieke beperking in onze organisatie te plaatsen. Er zijn verschillende netwerken actief, zoals PwC Women NL, GLEE (voor Gays, Lesbians and Everybody Else) en sinds september 2016 disAbility voor mensen met een fysieke beperking.

Invisible Heroes video

Playback of this video is not currently available

Amsterdam Canal Parade video

Playback of this video is not currently available

Duurzame inzetbaarheid staat hoog op onze agenda

Het werk wat we doen is uitdagend en de werkdruk is soms hoog. Ons ziekteverzuim is stabiel gebleven in het boekjaar 2016/2017, maar duurzame inzetbaarheid blijft hoog op onze agenda staan.

In de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in programma’s die het welbevinden van onze mensen ondersteunen. Zo krijgen onze mensen elke vier jaar een uitnodiging voor een healthcheck, waar een gesprek met een leefstijladviseur deel van uitmaakt. In ons kantoor in Amsterdam bieden we yogalessen aan. Afgelopen jaar hebben we, samen met onze facility partner ISS een cateringconcept geïntroduceerd  ‘Eat Lean’) dat draait om gezond en uitgebalanceerd eten. En voor de tweede keer hebben we een ‘Week van de Balans’ gehouden, waarin we allerlei activiteiten organiseerden om mensen bewust te maken van het belang van vitaliteit. 

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons