Wat stakeholders verwachten

Integriteit, kwaliteit en kennisdelen meest relevant

PwC staat naast haar klanten en andere stakeholders om ze te helpen bij hun vraagstukken. Om dit te bereiken moeten we begrijpen wat belangrijk is voor onze stakeholders, wat ze van PwC verwachten en wat wij moeten doen om aan hun verwachtingen te voldoen.

Dit vraagt ​​om een ​​continue dialoog met onze medewerkers, onze klanten en vertegenwoordigers van de samenleving als geheel, zoals regelgevende instanties, overheid, NGO's, investeerders, politici en academici. We gebruiken hun input om onze strategie te evalueren en te verfijnen.

Integriteit blijft belangrijk

De thema's die onze stakeholders als het meest relevant (materieel) voor hen en voor de waardecreatie van PwC op de lange termijn zien, komen terug in onze zogeheten materialiteitsmatrix. In deze matrix zetten we de input van onze stakeholders af tegen de interne beoordeling hoe belangrijk deze onderwerpen zijn voor onze strategie. Integriteit, kwaliteit en kennisontwikkeling en -deling komen dan als belangrijke thema's naar voren.

Inspiratie en vertrouwen

Naast deze hoofdthema's deelden stakeholders hun specifieke verwachtingen voor dit jaar. Ze willen dat we ze helpen bij het bepalen wat duurzame vooruitgang specifiek voor hun bedrijfsvoering betekent en dat we ze inspireren bij het versnellen van hun (digitale) transformatie.

Kwalitatief hoogstaande dienstverlening

Bij het oplossen van hun problemen moeten wij ze het vertrouwen geven dat ze altijd kunnen rekenen op kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Ook verwachten ze dat we ze met bijvoorbeeld cocreatie betrekken bij het vinden van geïntegreerde oplossingen.

Verder verwachten onze stakeholders dat we kennis met ze delen over trends en belangrijke ontwikkelingen en daarbij een verbindende rol tussen de publieke en private sector spelen. Ze vinden ook dat we vaker moeten deelnemen aan het publieke debat. Wij blijven ons op deze punten dan ook continu focussen in onze dienstverlening, onze partnerschappen en ons thought leadership.

Meedenken met onze stakeholders

Door in gesprek te blijven met onze stakeholders levert dat ons een beter inzicht in de belangrijke maatschappelijke problemen en de verwachtingen die stakeholders van ons hebben bij het helpen oplossen van deze problemen. In de gesprekken in het afgelopen jaar gaven ze duidelijk aan dat we veel meer naast ze moeten staan, dat we onze stakeholders meer moeten betrekken bij onze eigen transformatie naar een purposegeleide en waardengedreven organisatie en dat we beter moeten laten zien hoe we onze maatschappelijke rol invullen. Dat dwingt ons ertoe onszelf voortdurend de vraag te stellen hoe we ons bestaansrecht op langere termijn behouden.

Lees meer

Hoe we verder transformeren

De wereldwijde ontwikkelingen en de veranderende verwachtingen in de maatschappij hebben zonder meer invloed op onze transformatie die we een paar jaar geleden zijn begonnen. Toen lag onze focus vooral op onze interne cultuur en ons gedrag om een purposegeleide en waardengedreven organisatie te worden. Inmiddels beseffen we dat onze relevantie niet alleen wordt bepaald door ‘wat’ we doen, maar steeds meer door ‘hoe’ we de dingen doen. Door in onze dienstverlening meer de verbinding met de klant te maken, krijgen we meer inzicht in zijn (daadwerkelijke) probleem en komen we samen tot betere, geïntegreerde oplossingen.

Lees meer

De herijking van onze strategie

De versnelling van wereldwijde veranderingen veroorzaakt door Covid-19 heeft geleid tot een herijking van onze strategische visie. Om de uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden, duurzaam succesvol te zijn en te voldoen aan de verwachtingen van hun stakeholders, moeten bedrijven en organisaties bouwen aan vertrouwen en duurzame resultaten. Wij willen hieraan bijdragen door nieuwe en duurzame oplossingen te ontwikkelen.

Deze oplossingen ontwikkelen wij door het inzetten van een grote diversiteit aan mensen in onverwachte combinaties, door het bieden van kwaliteit, onze kennis, creativiteit en door zaken vanuit meerdere perspectieven te bekijken met de inzet van technologie. Op deze manier bouwen we aan vertrouwen en creëren we duurzame vooruitgang voor een nieuwe morgen. We noemen dit ‘The New Equation’.

Lees meer

Werken aan een betere wereld na Covid-19

Nu we door middel van vaccinatieprogramma’s de Covid-19-pandemie onder controle lijken te krijgen en we teruggaan naar ‘normaal’, durven we weer verder vooruit te kijken. En vragen we ons af wat we verwachten van een wereld na Covid-19. Helemaal hetzelfde zal die wereld niet meer zijn. Zakendoen, werken en leven in een online-omgeving hebben een hoge vlucht genomen. Hele bedrijfstakken en businessmodellen zijn door de ontwikkelingen verouderd of ingrijpend gewijzigd. Het maatschappelijk denken is veranderd over wat duurzaam succesvolle bedrijven zijn. En een sterke overheid heeft aan maatschappelijke waardering gewonnen.

Lees meer

Contact

Agnes Koops-Aukes

Agnes Koops-Aukes

Voorzitter raad van bestuur, PwC Netherlands

Marc Diepstraten

Marc Diepstraten

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 317 73 03

Volg ons