Blik naar morgen

Werken aan een betere wereld na Covid-19

Nu we door middel van vaccinatieprogramma’s de Covid-19-pandemie onder controle lijken te krijgen en we teruggaan naar ‘normaal’, durven we weer verder vooruit te kijken. En vragen we ons af wat we verwachten van een wereld na Covid-19. Helemaal hetzelfde zal die wereld niet meer zijn. Zakendoen, werken en leven in een online-omgeving hebben een hoge vlucht genomen. Hele bedrijfstakken en businessmodellen zijn door de ontwikkelingen verouderd of ingrijpend gewijzigd. Het maatschappelijk denken is veranderd over wat duurzaam succesvolle bedrijven zijn. En een sterke overheid heeft aan maatschappelijke waardering gewonnen.

Een goede balans vinden

Ook wij moesten wennen aan werken op afstand en de plotselinge nieuwe balans tussen werk en privé. De contacten met de klant verliepen opeens via videobellen en de acquisitie van nieuwe opdrachten ging niet met presentaties ter plekke. We zijn trots op wat we in deze moeilijke tijden hebben bereikt en dat we in staat zijn geweest de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden.

Als we zo weer meer naar het nieuwe ‘normaal’ gaan, is de uitdaging om een goede balans te vinden tussen aan de ene kant thuiswerken en aan de andere kant werken op kantoor of bij de klant. De locatiekeuze die onze mensen maken om te werken, heeft niet alleen invloed op onze ecologische voetafdruk. Ook het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van mensen, de interne samenwerking, de relatie met onze klanten en onze netwerken en de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen er door worden beïnvloed. Bij het hybride werken zullen we op deze vlakken steeds goede afwegingen moeten maken.

Ons raamwerk voor onze nieuwe manier van werken

Om onze mensen te helpen bij het invulling geven van het hybride werken, hebben we een raamwerk ontwikkeld. In dit raamwerk staan thema’s die ter afweging moeten worden meegenomen, zoals hoe wellbeing wordt geraakt bij thuis- en op kantoor werken, de impact van de benodigde reisbewegingen op onze net-zero-ambitie, maar ook het klantbelang en de kostenefficiëntie.

Een nieuwe morgen; focus op waardecreatie

Ons streven om de uitdagingen op een geïntegreerde manier aan te pakken, komt ook tot uiting in onze dienstverlening. We hebben vorig jaar vier maatschappelijke thema’s gekozen die de strategische agenda van veel klanten mede bepalen en tegelijkertijd een belangrijk maatschappelijk vraagstuk weerspiegelen: ESG, future of work, risk & regulation en future of finance. 

Deze thema’s zijn relevant voor onze klanten, voor onszelf en voor de samenleving. Thema’s waarvoor geldt dat we samen het verschil kunnen maken door de kracht van onze mensen in te zetten. Door unieke, onverwachte combinaties te maken van expertise, ervaringen en technologie, die samen voor nieuwe onverwachte oplossingen zorgen. Maar ook door goed te luisteren naar wat klanten werkelijk nodig hebben en wat de maatschappij van ons verlangt. Op die manier zorgen we voor vertrouwen en duurzame vooruitgang.

Value creation

In het post-covidtijdperk draait de weg naar herstel bij organisaties vooral om het creëren van waarde. Door strategische heroriëntatie, digitale transformatie en meer aandacht voor het menselijke potentieel komt de focus te liggen op waardecreatie voor de lange termijn. Fusies en overnames zullen de komende jaren een belangrijke instrument zijn om waardecreatie te versnellen. Daarom voegen we in ons nieuwe boekjaar een vijfde thema toe: value creation.

‘De disruptieve ontwikkelingen van de afgelopen tijd hebben de aandacht gevestigd op onderbelichte waardebronnen als purpose en weerbaarheid’, zegt Gert-Jan van der Marel, bij PwC verantwoordelijk voor het thema ‘value creation’. Als organisaties hieraan op de juiste manier aandacht geven, kunnen ze waarde creëren. Als ze deze bronnen verwaarlozen, kunnen ze waarde vernietigen. ‘Een meer holistische manier van denken over waarde is van groot belang’, stelt Van der Marel. ‘Niet alleen voor organisaties, maar ook voor de maatschappij in het algemeen.’

Meedenken met onze stakeholders

Door in gesprek te blijven met onze stakeholders levert dat ons een beter inzicht in de belangrijke maatschappelijke problemen en de verwachtingen die stakeholders van ons hebben bij het helpen oplossen van deze problemen. In de gesprekken in het afgelopen jaar gaven ze duidelijk aan dat we veel meer naast ze moeten staan, dat we onze stakeholders meer moeten betrekken bij onze eigen transformatie naar een purposegeleide en waardengedreven organisatie en dat we beter moeten laten zien hoe we onze maatschappelijke rol invullen. Dat dwingt ons ertoe onszelf voortdurend de vraag te stellen hoe we ons bestaansrecht op langere termijn behouden.

Lees meer

Hoe we verder transformeren

De wereldwijde ontwikkelingen en de veranderende verwachtingen in de maatschappij hebben zonder meer invloed op onze transformatie die we een paar jaar geleden zijn begonnen. Toen lag onze focus vooral op onze interne cultuur en ons gedrag om een purposegeleide en waardengedreven organisatie te worden. Inmiddels beseffen we dat onze relevantie niet alleen wordt bepaald door ‘wat’ we doen, maar steeds meer door ‘hoe’ we de dingen doen. Door in onze dienstverlening meer de verbinding met de klant te maken, krijgen we meer inzicht in zijn (daadwerkelijke) probleem en komen we samen tot betere, geïntegreerde oplossingen.

Lees meer

De herijking van onze strategie

De versnelling van wereldwijde veranderingen veroorzaakt door Covid-19 heeft geleid tot een herijking van onze strategische visie. Om de uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden, duurzaam succesvol te zijn en te voldoen aan de verwachtingen van hun stakeholders, moeten bedrijven en organisaties bouwen aan vertrouwen en duurzame resultaten. Wij willen hieraan bijdragen door nieuwe en duurzame oplossingen te ontwikkelen.

Deze oplossingen ontwikkelen wij door het inzetten van een grote diversiteit aan mensen in onverwachte combinaties, door het bieden van kwaliteit, onze kennis, creativiteit en door zaken vanuit meerdere perspectieven te bekijken met de inzet van technologie. Op deze manier bouwen we aan vertrouwen en creëren we duurzame vooruitgang voor een nieuwe morgen. We noemen dit ‘The New Equation’.

Lees meer

Werken aan een betere wereld na Covid-19

Nu we door middel van vaccinatieprogramma’s de Covid-19-pandemie onder controle lijken te krijgen en we teruggaan naar ‘normaal’, durven we weer verder vooruit te kijken. En vragen we ons af wat we verwachten van een wereld na Covid-19. Helemaal hetzelfde zal die wereld niet meer zijn. Zakendoen, werken en leven in een online-omgeving hebben een hoge vlucht genomen. Hele bedrijfstakken en businessmodellen zijn door de ontwikkelingen verouderd of ingrijpend gewijzigd. Het maatschappelijk denken is veranderd over wat duurzaam succesvolle bedrijven zijn. En een sterke overheid heeft aan maatschappelijke waardering gewonnen.

Lees meer

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons