Onze transformatie

Onze mensen maken het verschil

De wereldwijde ontwikkelingen en de veranderende verwachtingen in de maatschappij hebben zonder meer invloed op onze transformatie die we een paar jaar geleden zijn begonnen. Toen lag onze focus vooral op onze interne cultuur en ons gedrag om een purposegeleide en waardengedreven organisatie te worden. Inmiddels beseffen we dat onze relevantie niet alleen wordt bepaald door ‘wat’ we doen, maar steeds meer door ‘hoe’ we de dingen doen. Door in onze dienstverlening meer de verbinding met de klant te maken, krijgen we meer inzicht in zijn (daadwerkelijke) probleem en komen we samen tot betere, geïntegreerde oplossingen.

Vertrouwen en duurzame resultaten

Onze transformatie gaat over het bewust worden dat we allemaal bijdragen door de manier waarop we ons gedragen. Dat we onze waarden en doelen integreren in alles wat we doen. Dat we elkaar vertrouwen en elkaars authenticiteit waarderen. Het creëren van een inclusieve cultuur, waarin mensen samen kunnen gedijen en zichzelf kunnen zijn, gecombineerd met kwaliteit en expertise, leidt tot een organisatie die zorgt voor vertrouwen en duurzame resultaten

Onze mensen vormen daarbij onze kracht. Zij maken het verschil. Niet alleen met hun kennis of expertise, maar juist door het maken van verbinding. Verbinding tussen mensen, tussen mensen en organisaties en tussen organisaties onderling. Daarom blijven we steeds met de blik van buiten naar onze strategische keuzes kijken.

Doen wat je zegt

Daarbij is het belangrijk dat we intern doen wat we extern verkondigen. We zijn alleen geloofwaardig op het gebied van de energietransitie als wij ook zelf een duurzame ambitie hebben en die realiseren. Wij kunnen alleen werken aan risicovraagstukken als we onze eigen compliance en risicomanagement op orde hebben en voldoen aan regels en maatschappelijke verwachtingen. Wij hebben pas een stem in ons werk bij arbeidsvraagstukken als wij zelf kunnen laten zien divers en inclusief te zijn en een toekomstbestendig personeelsbeleid voeren.

Het zetten van die stap vooruit en het voltooien van onze eigen transformatie, kunnen wij alleen door nog meer te verbinden. Met onszelf, met elkaar, met onze klanten, onze ecosystemen en de maatschappij. Door beter te leren luisteren, nieuwsgierig te zijn naar wat er om ons heen gebeurt, op zoek te gaan naar andermans drijfveren en open te staan voor het andere en het nieuwe leggen we de verbinding met onze omgeving. Dat geldt ook voor onze interne samenwerking. Juist door die samenwerking tussen disciplines en door vanuit verschillende perspectieven naar een probleem te kijken, onderscheiden wij ons met integrale oplossingen voor de uitdagingen van nu en morgen. Dat doen we in de wetenschap dat de vraagstukken van onze klanten juist steeds vaker die belangrijke maatschappelijke uitdagingen zijn.

Meer focus op een inclusieve cultuur

Om te zorgen dat verschillende perspectieven elkaar versterken, is een inclusieve cultuur belangrijk. Wij geloven sterk in de kracht van een dergelijke cultuur. In een inclusieve cultuur is er een gevoel van eenheid, ruimte voor diversiteit en verbinding tussen elkaar. Door jezelf te kennen, goed te luisteren, kwetsbaar te zijn en nieuwsgierig te zijn naar andere perspectieven en wat anderen drijft, kunnen we allemaal onze waarden naleven.

Het vergroten van een inclusieve mindset en inclusief gedrag maakt empathie voor elkaar mogelijk. Op die manier zijn we beter in staat verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en beter samen te werken. Door onze manier van samenwerken (met elkaar, onze klanten en binnen ecosystemen) te combineren met onze kennis en expertise, ontsluiten we ons (menselijk) potentieel.

Persoonlijke verhalen over diversiteit

De kwetsbaarheid van diversiteit hebben we gevoeld door de Black Lives Matter-beweging. Daarom zijn we een interne kettingbrief begonnen, waarin collega’s openhartig persoonlijke verhalen deelden. We hebben ook dialoogsessies georganiseerd over onze inclusieve cultuur, over de impact van onze vooroordelen en hoe we met elkaar willen verbinden. In september introduceren we daarnaast in ons hele netwerk een inclusive leadership badge. Die is gericht op het versterken van een inclusieve mindset en inclusief gedrag, en op het creëren van inclusieve leiders.

In Nederland zijn we gestart met een sponsorprogramma voor vrouwelijk en cultureel talent. Vooral binnen de groep partners en directors blijft het percentage vrouwen achter bij onze ambitie. We willen dat over tien jaar minstens dertig procent van onze partners uit vrouwen bestaat. Bij de directors moet dit percentage dan op 35 liggen. Op dit moment is twintig procent van onze partners en directors vrouw.

Meedenken met onze stakeholders

Door in gesprek te blijven met onze stakeholders levert dat ons een beter inzicht in de belangrijke maatschappelijke problemen en de verwachtingen die stakeholders van ons hebben bij het helpen oplossen van deze problemen. In de gesprekken in het afgelopen jaar gaven ze duidelijk aan dat we veel meer naast ze moeten staan, dat we onze stakeholders meer moeten betrekken bij onze eigen transformatie naar een purposegeleide en waardengedreven organisatie en dat we beter moeten laten zien hoe we onze maatschappelijke rol invullen. Dat dwingt ons ertoe onszelf voortdurend de vraag te stellen hoe we ons bestaansrecht op langere termijn behouden.

Lees meer

Hoe we verder transformeren

De wereldwijde ontwikkelingen en de veranderende verwachtingen in de maatschappij hebben zonder meer invloed op onze transformatie die we een paar jaar geleden zijn begonnen. Toen lag onze focus vooral op onze interne cultuur en ons gedrag om een purposegeleide en waardengedreven organisatie te worden. Inmiddels beseffen we dat onze relevantie niet alleen wordt bepaald door ‘wat’ we doen, maar steeds meer door ‘hoe’ we de dingen doen. Door in onze dienstverlening meer de verbinding met de klant te maken, krijgen we meer inzicht in zijn (daadwerkelijke) probleem en komen we samen tot betere, geïntegreerde oplossingen.

Lees meer

De herijking van onze strategie

De versnelling van wereldwijde veranderingen veroorzaakt door Covid-19 heeft geleid tot een herijking van onze strategische visie. Om de uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden, duurzaam succesvol te zijn en te voldoen aan de verwachtingen van hun stakeholders, moeten bedrijven en organisaties bouwen aan vertrouwen en duurzame resultaten. Wij willen hieraan bijdragen door nieuwe en duurzame oplossingen te ontwikkelen.

Deze oplossingen ontwikkelen wij door het inzetten van een grote diversiteit aan mensen in onverwachte combinaties, door het bieden van kwaliteit, onze kennis, creativiteit en door zaken vanuit meerdere perspectieven te bekijken met de inzet van technologie. Op deze manier bouwen we aan vertrouwen en creëren we duurzame vooruitgang voor een nieuwe morgen. We noemen dit ‘The New Equation’.

Lees meer

Werken aan een betere wereld na Covid-19

Nu we door middel van vaccinatieprogramma’s de Covid-19-pandemie onder controle lijken te krijgen en we teruggaan naar ‘normaal’, durven we weer verder vooruit te kijken. En vragen we ons af wat we verwachten van een wereld na Covid-19. Helemaal hetzelfde zal die wereld niet meer zijn. Zakendoen, werken en leven in een online-omgeving hebben een hoge vlucht genomen. Hele bedrijfstakken en businessmodellen zijn door de ontwikkelingen verouderd of ingrijpend gewijzigd. Het maatschappelijk denken is veranderd over wat duurzaam succesvolle bedrijven zijn. En een sterke overheid heeft aan maatschappelijke waardering gewonnen.

Lees meer

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons