Jaarbericht 2020/2021: mensen blijven het verschil maken

De Covid-19-pandemie heeft een ding weer duidelijk gemaakt: mensen maken het verschil. Ik vond het indrukwekkend om te zien dat we elkaar instinctief opzoeken als we onder druk staan. Ik zag dat ook bij de collega’s van PwC. Ik ben dan ook trots op ‘onze’ mensen, die samen door deze crisis zijn gegaan.

Het afgelopen jaar leerde ons dat we nog meer verbinding moeten maken. Niet alleen met onze klanten en de maatschappij, maar ook met elkaar. Zo komen we gezamenlijk, vanuit verschillende perspectieven, tot betere oplossingen, bouwen wij aan vertrouwen en creëren we duurzame vooruitgang.

Ad van Gils - voorzitter raad van bestuur van PwC in Nederland

Jaarbericht 2021
Jaarbericht 2021
Jaarbericht 2021

Complexiteit vraagt om meer verbinding

De wereld is het afgelopen jaar in sneltreinvaart veranderd. Door de Covid-19-pandemie werden velen van ons gedwongen tot thuiswerken en kwamen we op meer fysieke afstand van elkaar te staan. Tegelijkertijd zorgde dat ook voor meer verbinding. Op veel plekken ontstonden creatieve oplossingen om toch op een goede manier samen te werken.

De pandemie zorgde voor een versnelling van wereldwijde ontwikkelingen zoals digitalisering en de energietransitie. De daarmee gepaard gaande vraagstukken zijn complexer dan ooit en vragen om een geïntegreerde aanpak. Die is alleen mogelijk als we op een open manier met elkaar communiceren en duurzame verbindingen aangaan. De Covid-19-pandemie heeft ons dat nog meer duidelijk gemaakt.

Lees meer

Meedenken met onze stakeholders

Door in gesprek te blijven met onze stakeholders levert dat ons een beter inzicht in de belangrijke maatschappelijke problemen en de verwachtingen die stakeholders van ons hebben bij het helpen oplossen van deze problemen. In de gesprekken in het afgelopen jaar gaven ze duidelijk aan dat we veel meer naast ze moeten staan, dat we onze stakeholders meer moeten betrekken bij onze eigen transformatie naar een purposegeleide en waardengedreven organisatie en dat we beter moeten laten zien hoe we onze maatschappelijke rol invullen. Dat dwingt ons ertoe onszelf voortdurend de vraag te stellen hoe we ons bestaansrecht op langere termijn behouden.

Lees meer

Hoe we verder transformeren

De wereldwijde ontwikkelingen en de veranderende verwachtingen in de maatschappij hebben zonder meer invloed op onze transformatie die we een paar jaar geleden zijn begonnen. Toen lag onze focus vooral op onze interne cultuur en ons gedrag om een purposegeleide en waardengedreven organisatie te worden. Inmiddels beseffen we dat onze relevantie niet alleen wordt bepaald door ‘wat’ we doen, maar steeds meer door ‘hoe’ we de dingen doen. Door in onze dienstverlening meer de verbinding met de klant te maken, krijgen we meer inzicht in zijn (daadwerkelijke) probleem en komen we samen tot betere, geïntegreerde oplossingen.

Lees meer

De herijking van onze strategie

De versnelling van wereldwijde veranderingen veroorzaakt door Covid-19 heeft geleid tot een herijking van onze strategische visie. Om de uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden, duurzaam succesvol te zijn en te voldoen aan de verwachtingen van hun stakeholders, moeten bedrijven en organisaties bouwen aan vertrouwen en duurzame resultaten. Wij willen hieraan bijdragen door nieuwe en duurzame oplossingen te ontwikkelen.

Deze oplossingen ontwikkelen wij door het inzetten van een grote diversiteit aan mensen in onverwachte combinaties, door het bieden van kwaliteit, onze kennis, creativiteit en door zaken vanuit meerdere perspectieven te bekijken met de inzet van technologie. Op deze manier bouwen we aan vertrouwen en creëren we duurzame vooruitgang voor een nieuwe morgen. We noemen dit ‘The New Equation’.

Lees meer

Werken aan een betere wereld na Covid-19

Nu we door middel van vaccinatieprogramma’s de Covid-19-pandemie onder controle lijken te krijgen en we teruggaan naar ‘normaal’, durven we weer verder vooruit te kijken. En vragen we ons af wat we verwachten van een wereld na Covid-19. Helemaal hetzelfde zal die wereld niet meer zijn. Zakendoen, werken en leven in een online-omgeving hebben een hoge vlucht genomen. Hele bedrijfstakken en businessmodellen zijn door de ontwikkelingen verouderd of ingrijpend gewijzigd. Het maatschappelijk denken is veranderd over wat duurzaam succesvolle bedrijven zijn. En een sterke overheid heeft aan maatschappelijke waardering gewonnen.

Lees meer

Jaarbericht 2021
Jaarbericht 2021

Projecten waar we trots op zijn

Persoonlijke verhalen over inclusie

De kwetsbaarheid van diversiteit hebben we gevoeld door de Black Lives Matter-beweging. Daarom zijn we een interne kettingbrief begonnen, waarin collega’s openhartig persoonlijke verhalen deelden. We hebben ook dialoogsessies georganiseerd over onze inclusieve cultuur, over de impact van onze vooroordelen en hoe we met elkaar willen verbinden. Daarnaast gaan we in ons hele netwerk een inclusive leadership badge introduceren. Die is gericht op het versterken van een inclusieve mindset en inclusief gedrag, en op het creëren van inclusieve leiders.

Lees meer

Inzicht in CO2-uitstoot

Om organisaties te helpen hun medewerkers meer bewust te maken van hun bijdrage aan de ecologische voetafdruk, hebben we de ‘Environmental Footprint Insights’-tool ontwikkeld. Met de app krijgen medewerkers niet alleen inzicht in hun persoonlijke CO2-uitstoot als het gaat om werkgerelateerde mobiliteit. Ze kunnen ook zien hoeveel de hele organisatie uitstoot of hoeveel CO2 er wordt geproduceerd binnen een bepaald project of door een vestiging. We bieden de app niet alleen aan aan klanten, maar gebruiken hem ook intern. Dat past binnen onze ambitie om in 2030 volledig circulair te opereren.

Lees meer

Ondersteuning vaccinatieprogramma

Tijdens het Covid-19-vaccinatieprogramma vanuit de overheid hebben we het RIVM ondersteund bij het maken van een realiseerbare planning. Rekening houdend met vertraagde afgiftes van vaccins en de prioriteitsvolgorde van bepaalde doelgroepen analyseerden we tientallen scenario’s en alternatieve tijdschema’s. In nauwe samenwerking met het Covid Logistiek Coördinatie Centrum (LCC) hebben we ervoor gezorgd dat het plan met een minimale verstoring en maximale snelheid kon worden uitgevoerd.

Een knuffel die positieve energie geeft

Na de bekendmaking van de World Press foto van het jaar 2021 hebben we de winnende foto van Mads Nissen prominent op het gebouw van ons hoofdkantoor in Amsterdam gehangen. Daarmee onderstreepten we ons partnership met World Press Photo. Tegelijk wilden we in coronatijd een positief signaal geven. Of zoals Mads het verwoordde: ‘Als iemand mijn foto ziet, hoop ik dat hij denkt: laat ik ook mijn vrouw, mijn kinderen, mijn moeder of zelfs mijn collega omhelzen en het positieve gevoel verspreiden.'

Lees verder over de winnende foto en ons partnership met WPP

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons