Compliance en data-analytics

Verbeterde processen en meer in control

Hoe richt u de processen en systemen van uw organisatie in om compliant te kunnen zijn? En dragen ze optimaal bij aan het functioneren van uw organisatie? Data-analyse van de gegevens in uw organisatie biedt vaak bruikbare inzichten. Onze experts helpen zakelijke dienstverleners met compliance en data-analytics, op onder meer de volgende onderwerpen.

Juiste en volledige aangifte loonheffingen met HR Insights

Net als andere ondernemers, lopen zakelijke dienstverleners risico op fouten in de aangifte loonheffingen. Maar de grote variëteit aan dienstverbanden en beloningsstructuren maakt het er in deze sector niet eenvoudiger op. Dat kan geld kosten, door boetes of te veel betaalde afdracht, en de administratieve druk kan onevenredig groot zijn.

Onze HR Insights-tool controleert al uw loonheffingen en premies sociale verzekeringen uit uw salarisadministratie met gebruik van data-analyse. De tool brengt aandachtspunten in beeld waarmee u uw aangifte kunt aanpassen en uw proces kunt verbeteren. Daarnaast laat de analyse ook kansen zien om uw aangifte te optimaliseren, op basis van de laatste belastingregelingen. De HR Insights-tool kan al ingezet worden voordat u tot verloning overgaat. Zo maakt u continuous auditing mogelijk. Lees verder hoe wij u kunnen helpen met HR Insights.

Optimaal werkkapitaal door beter debiteurenbeheer

De werkkapitaalprestaties van zakelijke dienstverleners kunnen vaak beter. Met name het debiteurenbeheer stelt zakelijke dienstverleners voor uitdagingen. De hoeveelheid debiteuren is vaak groot, het aantal factureren enorm en de kwaliteit van de debiteurenadministratie niet optimaal.

Onze data-analisten brengen het verbeterpotentieel van uw processen en systemen in kaart, zodat u uw werkkapitaal kunt optimaliseren. Wij helpen u graag met onze benchmarks, analyses en implementatie van verbeteringen rondom werkkapitaal.

Compliant voor GDPR en uw privacy control framework gecertificeerd

Zakelijke dienstverleners werken met grote hoeveelheden privacygevoelige informatie over personeelsleden, uitzendkrachten, klanten en contactpersonen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), stelt eisen aan uw systemen en processen. Het inrichten van een framework dat voldoet aan GDPR is complex en hoe weet u of u aan de eisen van de regelgeving voldoet?

Wij adviseren u over de stappen die nodig zijn naar compliance en we kunnen uw GDPR/privacy control framework certificeren. Met onze onafhankelijke certificering laat u aan uw (flexibele) medewerkers en klanten zien dat hun data veilig zijn bij uw organisatie. Lees meer over onze diensten rondom privacy en GDPR.

 

Contact

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Maaike Damen

Maaike Damen

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 117 61 13

Magdalene Vliegenthart-den Hartogh

Magdalene Vliegenthart-den Hartogh

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 061 56 92

Volg ons