Sturen op cultuur & gedrag

Cultuurtransformatie voor duurzame prestaties

Organisaties die werken vanuit een heldere purpose en sterke waarden, behalen betere resultaten dan bedrijven die zich vooral op winst richten. In de zakelijke dienstverlening, waar mensen het voornaamste kapitaal zijn, is het des te belangrijker om een cultuur te creëren waarin de menselijke waarde volop de ruimte krijgt. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers en leidinggevenden werken aan duurzame, relevante prestaties?

Wordt toekomstbestendig

Er zijn allerlei aanleidingen voor zakelijke dienstverleners om met de organisatiecultuur aan de slag te willen en ander gedrag te stimuleren. Zo kan een bedrijf de innovatiekracht willen vergroten om relevante diensten te blijven leveren. Men wil duurzaamheidsdoelen nastreven, al dan niet gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de VN. Of de organisatie wil met de grote hoeveelheid data in huis de kansen van digitalisering beter benutten. Digitale transformatie vraagt om ander gedrag en ander leiderschap dan zakelijke dienstverleners tot voor kort gewend waren. Ook in het digitale tijdperk zullen de mensen het verschil blijven maken

Werken aan betekenisvolle relaties

Klanten, medewerkers en andere belanghebbenden laten vaak indirect merken dat ze bepaald gedrag van uw organisatie waarderen of juist ontevreden zijn. Het werken aan betekenisvolle relaties met hen is de beste manier om op lange termijn relevant te blijven. Weet u een cultuur te creëren waarin u de juiste medewerkers aantrekt en behoudt, en de klantendoelgroep bereikt die bij u past?

"Medewerkers, klanten en andere belanghebbenden vragen om dienstverleners met een purpose. Wij helpen u graag om dat door cultuur, gedrag en leiderschap te versterken."

Waarom, wat en hoe zijn onlosmakelijk verbonden…

Wat ook de aanleiding is om de organisatiecultuur onder de loep te nemen, het leidt tot duurzaam resultaat als de purpose, de gedragingen & waarden en de strategie logisch en praktisch op elkaar aansluiten. Een expliciet geformuleerd waarom is het bestaansrecht van de organisatie. Dit leidt tot het hoe: passende waarden en helder geformuleerde gedragingen om de purpose waar te maken. Het wat, de strategie, kan optimaal worden uitgevoerd als het aansluit op de purpose, waarden en gedragingen.

... en leiden tot afwegingen voor uw operationele model

Een doordacht en doorvoeld waarom, wat en hoe leidt vanzelfsprekend tot afwegingen: over te bedienen klanten, het werknemersbestand, promotiecriteria, key perfomance indicators (kpi’s) en het volledige operationele model. Werknemers, klanten en andere stakeholders zullen automatisch begrijpen dat deze aanpak werkt – met hogere klanttevredenheid en meer betrokken medewerkers tot gevolg.

Culturele transformatie met acht hefbomen

Onze experts in cultuur, gedrag en leiderschap helpen u graag bij de culturele verandering die bij u past. Na het bepalen van de gewenste organisatiecultuur moedigen we u aan om zowel te sturen op de aanpassing van processen en systemen als op gedrag. Wij formuleerden acht hefbomen voor verandering.

Zo kunnen wij u helpen

Wij kunnen u helpen culturele transformatie vorm en invulling te geven. Wij ondersteunen op deelgebieden en bij een volledige cultuurtransformatie, met de volgende stappen: 

  • Bepalen van uw waarom, wat, hoe
  • Definitie van uw ambitieniveau
  • Bepalen van huidige en gewenste status van de acht hefbomen
  • Meten en rapporteren van cultuur, met een dashboard en kpi’s
  • Formuleren van een geïntegreerde aanpak van de acht hefbomen
  • Faciliteren van het transformatieproces

Contact

Wendy van Tol

Wendy van Tol

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 353 44 50

Volg ons