Digitaal waarderingsplatform REvaluate

Actueel overzicht van uw vastgoedportefeuille

Het vastgoed waarover u beschikt, kent allerlei karakteristieken en vertegenwoordigt een substantiële waarde. Een actueel overzicht hiervan is noodzakelijk om afgewogen keuzes te maken in het beheer van uw vastgoedportefeuille. Hoe zorgt u ervoor dat u op elk moment volledig inzicht heeft in uw vastgoedpositie?

Realtime waardering van uw vastgoed

Het digitale platform REvaluate biedt een nauwkeurig overzicht van alle beschikbare uw vastgoeddata. Als u zich laat adviseren door de vastgoedspecialisten van PwC, vindt u op REvaluate een overzicht van de voor de waardering van uw vastgoed meest belangrijke parameters. Deze tool draagt bij aan de transparantie die in de vastgoedmarkt steeds belangrijker wordt, door het ontsluiten en optimaal benutten van informatie.

Referentiedata voor nu en het verleden

Het waarderingsproces vindt voor een belangrijk deel geautomatiseerd plaats op basis van actuele data uit publieke bronnen zoals het Kadaster, de BAG en het CBS. Ook de credit score, walk score en huurinformatie worden realtime in de tool geladen. REvaluate zet de instroom van gegevens om in bruikbare referentiedata. Met de speciale time-travel-functionaliteit vindt u de juiste feitenweergave voor elk moment in het verleden. Verder biedt REvaluate een overzicht van de werkzaamheden die wij op uw vastgoedportefeuille uitvoeren en uitgevoerd hebben.

REvaluate biedt antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • Wat is de marktwaarde van mijn vastgoed op een gegeven waardepeildatum?
  • Wat is de markthuurwaarde van mijn vastgoed?
  • Welk rendement is realistisch in de huidige markt?
  • Wat gebeurt met de marktwaarde als ik kapitaalsinvesteringen pleeg?
  • Welk effect heeft de aanpassing van een huurovereenkomst op de marktwaarde?
  • Wat is een marktconforme prijs voor de aankoop van nieuw vastgoed?
  • Is de door de gemeente afgegeven WOZ-waarde realistisch?
  • Wat is de grondwaarde van mijn vastgoed?
  • Kan ik mijn jaarlijkse fiscale afschrijving optimaliseren?
  • Hoe onderbouw ik de in de aangiften gehanteerde waarden in het economisch verkeer in discussies met de Belastingdienst?

Zelflerend systeem biedt basis voor advies

Wij ontwikkelden REvaluate vanuit onze ambitie om met technologie onze dienstverlening verder te verbeteren. De Robotic Process Automation-module van REvaluate biedt een efficiënte dataverwerking en een Active Learning-module levert de input voor een continu bijgewerkte, onafhankelijke waardering. Omdat REvaluate zelflerend is, levert het steeds betere voorspellingen over bijvoorbeeld de hoogte van de markthuurwaarde of het toe te passen rendement. Met deze digitale tool minimaliseren we fouten en voorkomen we repeterende handelingen. REvaluate doet het voorwerk zodat onze adviseurs een basis hebben om u van meer specifiek advies te voorzien bij al uw vastgoedvragen.

Volg ons

Contact

Jeroen Elink Schuurman

Jeroen Elink Schuurman

Global Real Estate Tax Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 398 48 10

Koniwin Domen

Koniwin Domen

Partner Real Estate Advisory & Valuations, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 183 49 81

Brian Adams

Brian Adams

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 328 91 18

Richard van der Linden

Richard van der Linden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 782 58 07

Matthijs Vogel

Matthijs Vogel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 351 50 55

Serge de Lange

Serge de Lange

Industry Leader Real Estate and Tax Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 368 66 60

Rob Jansen

Rob Jansen

Senior Manager Real Estate Advisory & Valuations, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 240 99 55

Hide