Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Vastgoedwaarderingen

De noodzaak van transparante en onafhankelijke waarderingen

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en striktere wet- en regelgeving neemt de noodzaak voor transparante en onafhankelijke waarderingen van vastgoed met de dag toe. Vanuit haar onafhankelijke rol ondersteunt PwC Real Estate Advisory & Valuations bij vastgoedwaarderingen voor diverse doeleinden, waarbij transparantie, volledigheid en objectiviteit voorop staan. Het waarderingsteam van PwC bestaat uit RICS- en NRVT-geregistreerde taxateurs, waardoor aan de hoogste professionele en ethische standaarden wordt voldaan. Vastgoedwaarderingen worden uitgevoerd voor verschillende doeleinden met hun eigen waardebegrippen:

Vastgoedwaarderingen worden uitgevoerd voor verschillende doeleinden met hun eigen waardebegrippen:

  • Marktwaarde voor de commerciële balans, financiering en aan-/verkoop van vastgoed.
  • Waarde in het economische verkeer ten behoeve van de fiscale balans.
  • Waarde in het economische verkeer voor splitsing van aankoopprijzen in een grond- en opstalwaardecomponent.
  • WOZ-waarde ten behoeve van optimaliseren lokale heffingen en fiscale afschrijving.
  • Bepalen afschrijvingspercentage van opstallen ten behoeve van de (fiscale) balans.

Daarnaast voert het PwC waarderingsteam marktanalyses uit die ten grondslag liggen aan vastgoed- en/of bedrijfstransacties. Tevens leveren wij waardetechnische input als onderdeel van strategische advisering.

"Vanuit haar onafhankelijke rol ondersteunt PwC Real Estate Advisory & Valuations bij vastgoedwaarderingen voor diverse doeleinden, waarbij transparantie, volledigheid en objectiviteit voorop staan."

Serge de Lange, Industry Leader Real Estate

Contact

Koniwin Domen

Koniwin Domen

Director Real Estate Advisory & Valuations, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 183 49 81

Rob Jansen

Rob Jansen

Senior Manager Real Estate Advisory & Valuations, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 240 99 55

Volg ons