Vastgoedwaarderingen

De noodzaak van transparante en onafhankelijke waarderingen

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en striktere wet- en regelgeving neemt de noodzaak voor transparante en onafhankelijke waarderingen van vastgoed met de dag toe. Vanuit haar onafhankelijke rol ondersteunt PwC Real Estate Advisory & Valuations bij vastgoedwaarderingen voor diverse doeleinden, waarbij transparantie, volledigheid en objectiviteit voorop staan. Het waarderingsteam van PwC bestaat uit RICS- en NRVT-geregistreerde taxateurs, waardoor aan de hoogste professionele en ethische standaarden wordt voldaan. Vastgoedwaarderingen worden uitgevoerd voor verschillende doeleinden met hun eigen waardebegrippen:

Vastgoedwaarderingen worden uitgevoerd voor verschillende doeleinden met hun eigen waardebegrippen:

  • Marktwaarde voor de commerciële balans, financiering en aan-/verkoop van vastgoed.
  • Waarde in het economische verkeer ten behoeve van de fiscale balans.
  • Waarde in het economische verkeer voor splitsing van aankoopprijzen in een grond- en opstalwaardecomponent.
  • WOZ-waarde ten behoeve van optimaliseren lokale heffingen en fiscale afschrijving.
  • Bepalen afschrijvingspercentage van opstallen ten behoeve van de (fiscale) balans.

Daarnaast voert het PwC waarderingsteam marktanalyses uit die ten grondslag liggen aan vastgoed- en/of bedrijfstransacties. Tevens leveren wij waardetechnische input als onderdeel van strategische advisering.

"Vanuit haar onafhankelijke rol ondersteunt PwC Real Estate Advisory & Valuations bij vastgoedwaarderingen voor diverse doeleinden, waarbij transparantie, volledigheid en objectiviteit voorop staan."

Serge de Lange, Industry Leader Real Estate
Volg ons

Contact

Jeroen Elink Schuurman

Jeroen Elink Schuurman

Global Real Estate Tax Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 398 48 10

Koniwin Domen

Koniwin Domen

Partner Real Estate Advisory & Valuations, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 183 49 81

Brian Adams

Brian Adams

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 328 91 18

Richard van der Linden

Richard van der Linden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 782 58 07

Matthijs Vogel

Matthijs Vogel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 351 50 55

Serge de Lange

Serge de Lange

Industry Leader Real Estate and Tax Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 368 66 60

Rob Jansen

Rob Jansen

Senior Manager Real Estate Advisory & Valuations, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 240 99 55

Hide