Sustainable Finance

Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda van de financiële dienstverleningssector. Klanten vragen erom, wetgeving vereist het. Bovendien roept de samenleving de financiële dienstverleningssector op om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Banken, verzekeringsmaatschappijen, private equity en andere marktpartijen worden vanwege hun financieringsrol gezien als een cruciale factor in de transformatie naar een duurzame economie.

In gesprek met Peter Blom over duurzaamheid in de financiële sector

Hoe kan de financiële sector verduurzaming ondersteunen? Hoe ga je van ambitie naar concrete impact? Wat kan DNB doen om kennis bij de financiële sector over klimaatimpact in beeld te krijgen? En welke rol kan PwC spelen om de transitie te ondersteunen? 

Oud-CEO Triodos bank en commissaris van DNB Peter Blom en Young PwC professional Milou Keijzer gaan hierover in gesprek. Over de uitdagingen die er liggen en het belang van samenwerken om oplossingen te vinden die werken voor de dagelijkse praktijk.

Playback of this video is not currently available

0:10:46

Peter Blom over duurzaamheid in de financiële sector

Vier leiderschapsniveaus in sustainable finance

Hoe om te gaan met de duurzame uitdaging

Vier leiderschapsniveaus in sustainable finance

Financiële instellingen zijn zich steeds meer bewust van de rol die zij hebben in de transitie naar een klimaatneutrale, groene, circulaire, inclusieve én concurrerende economie. Het besef groeit dat duurzaamheid ook in strikt bedrijfseconomische zin lonend kan zijn. De nieuwe maatregelen, de reikwijdte, de impact en het dwingende karakter ervan, en de snelheid waarmee ze ingevoerd worden, maken duurzaamheid tot een strategische prioriteit. Financiële instellingen ontkomen niet aan de vraag hoe invulling te geven aan sustainable finance. Een eerste aandachtspunt is de manier waarop zij zich willen en kunnen onderscheiden van hun peers. Is voldoen aan wet- en regelgeving goed genoeg als het om duurzaamheid gaat, of is het ultieme doel dat investeringskeuzes aantoonbaar leiden tot positieve veranderingen in de maatschappij? Wij onderscheiden vier leiderschapsniveaus die financiële instellingen kunnen innemen: compliance, active management, active engagement en frontrunner.

Lees meer

Klantcase: Due diligence op ESG-factoren gaat corruptie tegen

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een initiatief van de Nederlandse overheid om in opkomende markten ondernemerschap te stimuleren en banen te creëren. PwC fungeert onder meer als ESG manager, waardoor het fonds zijn impact op het terrein kan maximaliseren, terwijl ESG-risico's op afstand worden gehouden.

Lees meer

Due diligence op ESG-factoren gaat corruptie tegen

Onze aanpak om u te helpen ESG-kansen te begrijpen en te beheren  

Veel organisaties binnen de Financiële dienstverleningssector zijn niet volledig toegerust om duurzame investeringen te vinden en te doen. Het opnemen van ESG-criteria in hun beleggingsproces is nieuw. Hoe vindt u bijvoorbeeld uw weg door verschillende labels en keurmerken? Hoe kunt u ESG-risico's en -kansen begrijpen en beheersen? Hoe vindt u verantwoorde doelen voor winstgevende groei. Hoe monitort en rapporteert u?

Om uw strategie te verbeteren, verdere waarde toe te voegen en vertrouwen op te bouwen, voeren wij een constructieve en transparante dialoog met u en uw stakeholders. Wij helpen u graag verder door:

  • De inzet van een toegewijd team van experts binnen ons wereldwijde netwerk;
  • het toepassen van een geïntegreerde aanpak;
  • gebruik te maken van de ervaringen en best practices die we hebben opgedaan met eerdere projecten.

Onze diensten

Mainstreaming van ESG in traditionele beleggingsprocessen, van strategie tot uitvoering

Identificatie van ESG-risico's, formulering en implementatie van verantwoordelijke beleggingsstrategie en beleidsontwikkeling, verantwoord portefeuillebeheer, het opzetten van passende risicobeheersingsprocessen, monitoring (ESG Dashboards) en rapportages.

Vertrouwen opbouwen door transparantie

Meten en communiceren van ESG-prestaties in overeenstemming met interne en externe rapportagepraktijken en -vereisten, - van wettelijke vereisten zoals de EU-richtlijnen tot klimaatrisico's en rapportage over TCFD's, rapportage over mensenrechten in overeenstemming met het UNGP-rapportagekader en geïntegreerde rapportage.

Inzet van efficiënte digitale tooling om nieuwe kansen te ontdekken

Inzet van datagestuurde tooling en producten voor het screenen van uw portfolio.  De resultaten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor optimalisatie, risicomanagement en het bieden van kansen voor duurzame groei (bijv. ESG-benchmarks, impact investment, circulaire financiering, FinTech, groene obligaties, etc.).

Workshops en learnings om voorop te blijven lopen

Workshops en (e-)learnings, afgestemd op de behoefte van de klant, over verantwoord beleggen en lenen. We hebben voor verschillende financiële instellingen trainingen ontwikkeld en gegeven over onder meer de Equator Principles, IFC Performance Standards, UNPRI, UN Guiding Principles on Human Rights and Business, OESO-instrumenten voor verantwoord ondernemen, Sustainable Development Goals en sectorspecifieke risico's om klanten te helpen bij het opstellen van hun ESG-beleid.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
Volg ons

Contact

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Hide