Verantwoord beleggen

Sustainable finance: verplicht nummer én strategische kans

Sustainable finance verdient topprioriteit 
Blog van Joukje Janssen, Partner Sustainability & Responsible Governance bij PwC

Veel Nederlandse financiële instellingen zien kansen in sustainable finance, maar een concrete doorvertaling in de praktijk blijkt vaak nog lastig. Banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen die nu de strategische ambitie uitspreken leidend te willen zijn in sustainable finance kunnen zich positioneren als front-runner in de duurzame financiële sector van de toekomst.   

Lees het volledige blog

Hoe om te gaan met de duurzame uitdaging

Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda van de financiële dienstverleningssector. Klanten vragen erom, wetgeving vereist het. Bovendien roept de samenleving de financiële dienstverleningssector op om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Banken, verzekeringsmaatschappijen, private equity en andere marktpartijen worden vanwege hun financieringsrol gezien als een cruciale factor in de transformatie naar een duurzame economie.  

De financiële sector is zich in toenemende mate aan het voorbereiden op de 'groene' uitdaging. Dit dwingt instellingen om met complexe vraagstukken en vragen om te gaan. Hoe kunnen we ons onderscheiden met duurzaamheid? Hoe meet je sturen op duurzaamheid, hoe meet je je voortgang en hoe rapporteer je erover?  Hoe zorg je voor voldoende financieel rendement? Hoe kun je duurzaamheid in alle bedrijfsprocessen integreren?

Onze aanpak om u te helpen ESG-kansen te begrijpen en te beheren  

Veel organisaties binnen de Financiële dienstverleningssector zijn niet volledig toegerust om duurzame investeringen te vinden en te doen. Het opnemen van ESG-criteria in hun beleggingsproces is nieuw. Hoe vindt u bijvoorbeeld uw weg door verschillende labels en keurmerken? Hoe kunt u ESG-risico's en -kansen begrijpen en beheersen? Hoe vindt u verantwoorde doelen voor winstgevende groei. Hoe monitort en rapporteert u?

Om uw strategie te verbeteren, verdere waarde toe te voegen en vertrouwen op te bouwen, voeren wij een constructieve en transparante dialoog met u en uw stakeholders. Wij helpen u graag verder door:

 • De inzet van een toegewijd team van experts binnen ons wereldwijde netwerk;
 • het toepassen van een geïntegreerde aanpak;
 • gebruik te maken van de ervaringen en best practices die we hebben opgedaan met eerdere projecten.

Onze diensten

Onze diensten zijn bedoeld voor financiële instellingen en kapitaalmarkten. Wij helpen u navigeren in de complexiteit van kansen en risico's op het gebied van duurzaamheid. Onze diensten omvatten:

 • Mainstreaming van ESG in traditionele beleggingsprocessen, van strategie tot uitvoering
  Identificatie van ESG-risico's, formulering en implementatie van verantwoordelijke beleggingsstrategie en beleidsontwikkeling, verantwoord portefeuillebeheer, het opzetten van passende risicobeheersingsprocessen, monitoring (ESG Dashboards) en rapportages.
 • Vertrouwen opbouwen door transparantie
  Meten en communiceren van ESG-prestaties in overeenstemming met interne en externe rapportagepraktijken en -vereisten, - van wettelijke vereisten zoals de EU-richtlijnen tot klimaatrisico's en rapportage over TCFD's, rapportage over mensenrechten in overeenstemming met het UNGP-rapportagekader en geïntegreerde rapportage.
 • Inzet van efficiënte digitale tooling om nieuwe kansen te ontdekken  
  Inzet van datagestuurde tooling en producten voor het screenen van uw portfolio.  De resultaten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor optimalisatie, risicomanagement en het bieden van kansen voor duurzame groei (bijv. ESG-benchmarks, impact investment, circulaire financiering, FinTech, groene obligaties, etc.).
 • Workshops en learnings om voorop te blijven lopen
  Workshops en (e-)learnings, afgestemd op de behoefte van de klant, over verantwoord beleggen en lenen. We hebben voor verschillende financiële instellingen trainingen ontwikkeld en gegeven over onder meer de Equator Principles, IFC Performance Standards, UNPRI, UN Guiding Principles on Human Rights and Business, OESO-instrumenten voor verantwoord ondernemen, Sustainable Development Goals en sectorspecifieke risico's om klanten te helpen bij het opstellen van hun ESG-beleid.

Klantcase: Due diligence op ESG-factoren gaat corruptie tegen

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een initiatief van de Nederlandse overheid om in opkomende markten ondernemerschap te stimuleren en banen te creëren. PwC fungeert onder meer als ESG manager, waardoor het fonds zijn impact op het terrein kan maximaliseren, terwijl ESG-risico's op afstand worden gehouden.

Lees de klantcase

Contact

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 28

Lex Huis in het Veld

Lex Huis in het Veld

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 53

Volg ons