Environmental, Social & Governance (ESG)

Duurzaamheid in de PE sector

In de investeringswereld wordt veelal gesproken over ‘ESG’ in plaats van ‘duurzaamheid’. Deze afkorting staat voor Environmental, Social & Governance. Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven.

Waar ondernemingen op dit vlak verbetercapaciteit hebben, is private equity bij uitstek geschikt om deze kansen te benutten en tegelijkertijd een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren, niet alleen aan profit, maar ook aan people en planet. Het gehele investeringsproces – van selectie tot exit – biedt mogelijkheden voor duurzaamheid.

ESG staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans er tussen te verliezen. In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Er is een brede consensus dat ESG doelstellingen uiteindelijk een meerwaarde creëren voor portefeuillebedrijven, zowel vanuit risicobeperking als waardecreatie.

Duurzaamheid in de PE sector

Private Equity en CSRD

Om te voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU, zullen veel private equity-firma's en portfoliobedrijven uitgebreid moeten rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties.  

De CSRD van de EU vormt tot nu toe de meest omvangrijke verplichting voor duurzaamheidsrapportage waarmee private equity-firma's en hun portfoliobedrijven in Nederland te maken hebben gehad. De richtlijn, die in januari 2023 van kracht werd, vereist dat PE-firma's en andere bedrijven gedetailleerde informatie verstrekken over een breed scala aan milieu-, sociale en governance-onderwerpen met betrekking tot hun Europese activiteiten. Daarnaast wordt gespecificeerd dat de verstrekte informatie uiteindelijk onderworpen zal zijn aan externe controle.

Private Equity en CSRD

Het voldoen aan deze vereisten vormt een aanzienlijke uitdaging. Slechts weinig bedrijven hebben de benodigde systemen en processen al geïmplementeerd. Veel van de vereiste informatie is niet direct beschikbaar voor hen. Bovendien blijft het regelgevingslandschap in Nederland zich in rap tempo ontwikkelen. De Nederlandse wetgeving moet de CSRD nog opnemen in de lokale wetgeving vóór juli 2024. Aangezien het waarschijnlijk is dat er extra eisen worden toegevoegd boven op de CSRD-vereisten zelf, kunnen bedrijven in Nederland met entiteiten in meerdere EU-jurisdicties een verhoogd niveau van complexiteit verwachten. Bedrijven moeten ook de nieuwe rapportagevoorschriften buiten de EU in de gaten houden, zoals de recentelijk goedgekeurde regels van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) met betrekking tot klimaatgerelateerde rapportage voor beursgenoteerde bedrijven.

Bovendien nadert de deadline voor naleving van de CSRD snel. Bedrijven in Nederland die momenteel informatie verstrekken onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) van de EU, worden verwacht voor het eerst te rapporteren volgens de CSRD in 2025 over hun gegevens van 2024. Bedrijven in Nederland die voldoen aan bepaalde omvangscriteria, zijn verplicht om in 2026 te rapporteren over hun gegevens van 2025.

Lees meer over Private Equity en CSRD

Contact

Cornelis Smaal

Cornelis Smaal

PE Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 573 13 17

Leonie Schreve

Leonie Schreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 063 48 15

Volg ons