‘Capabilities fit’ het belangrijkst bij overnames

Doing the right deals

Meer dan ooit zijn zogenoemde ‘capabilities’ belangrijk voor het slagen van een overname. Als er een goede ‘match’ is tussen de koper en de over te nemen partij op het gebied van vaardigheden van de mensen, bedrijfscultuur, aanwezige technologie en processen (‘capabilities fit’), is de kans op meer waardecreatie groter.

Dat blijkt uit nieuw wereldwijd onderzoek van PwC. Voor organisaties die in het post-covidtijdperk op zoek zijn naar groei, is het belangrijk daarmee rekening te houden. Onze analyse laat zien dat bij veel grote acquisities nog te vaak de verkeerde uitgangspunten worden gebruikt.

Waardecreatie voor de lange termijn

‘De weg naar herstel uit de coronacrisis loopt via het creëren van waarde’, aldus Gert-Jan van der Marel, partner bij PwC en verantwoordelijk voor het thema ‘value creation’. ‘Door strategische heroriëntatie, digitale transformatie en meer aandacht voor het menselijke potentieel komt de focus te liggen op waardecreatie voor de lange termijn. Fusies en overnames zullen de komende jaren een belangrijke instrument zijn om waardecreatie te versnellen. Maar dan moeten organisaties wel een meer holistische manier van denken over waarde hanteren.’

Meer weerbaarheid

Voor ons onderzoek ‘Doing the right deals’ keken we naar de vijftig grootste deals met beursgenoteerde kopers in zestien sectoren. Bij deze acquisities hebben we de kenmerken van de meest succesvolle overnames in kaart gebracht, gemeten aan de hand van het jaarlijkse totaalrendement voor aandeelhouders (total shareholder return of TSR). Daaruit bleek dat een overname vooral waarde creëert als de unieke bedrijfskenmerken (‘capabilities’) van beide partijen elkaar versterken.

Een strategische intentie bij een overname, zoals vaak in aankondigingen van fusies en overnames, wordt genoemd, heeft daarentegen weinig tot geen invloed op waardecreatie. Een goede ‘match’ wordt in mindere mate bepaald door de intentie tot consolidatie, diversificatie of markttoetreding.

Maar de grootste valkuil is de zogeheten ‘limited-fit deal’. Bij een dergelijke overname kijkt de koper nauwelijks naar de unieke bedrijfskenmerken en leidt de transactie bijna nooit tot een verbetering van de bedrijfskenmerken van de koper. Van de onderzochte overnames was 27 procent een ‘limited-fit deal’. Ons onderzoek laat zien dat ‘capabilities’-gedreven deals voor een significant hogere TSR zorgen (14,2 procentpunten) versus deze zogeheten ‘limited-fit’ deals.

Vijf stappen om de waarde van deals te maximaliseren

  1. Bepaal de huidige unieke kenmerken (‘capabilities’) van uw bedrijf en welke u nodig hebt. - Welke ‘capabilities’ hebt u nodig om als bedrijf waardevol te blijven voor uw stakeholders? Waar zitten de leemten in uw organisatie? Als u dat weet, kunt u bepalen hoe u de leemten vult: zelf ontwikkelen of door middel van een fusie of overname.
  2. Voer doorlopend portfolio-optimalisaties uit. - Bekijk uw portfolio voortdurend vanuit een ‘capabilities’-perspectief. Passen uw bedrijfsonderdelen nog bij elkaar? Zijn er onderdelen die u beter kunt afstoten?
  3. Zorg dat u altijd klaar bent om een partij over te nemen. - Bouw verder op de inzichten uit de eerste twee stappen om te zorgen voor een effectief overnamebeleid.
  4. Bouw onderscheidend inzicht en vermogen op voor M&A-integratie (MAI). - Uit een eerder PwC-onderzoek bleek al dat MAI erg belangrijk is om waarde te creëren bij deals, maar dat elke deal om een andere aanpak vraagt. 
  5. Wees besluitvaardig en handel snel. - Als een bedrijfsonderdeel niet past binnen de gewenste bedrijfskenmerken, neem er dan snel afstand van. In plaats van dat u probeert het onderdeel te veranderen en zo waarde verliest. Omgekeerd geldt hetzelfde: als er een leemte in uw portfolio is, moet u nu handelen om die op te vullen. Anders loopt u ten opzichte van uw concurrenten een achterstand op.

Contact

Gert-Jan van der Marel

Gert-Jan van der Marel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 48 19

Volg ons