Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord voor uw organisatie?

Halverwege juni 2020 is er overeenstemming bereikt over de uitwerking van het in juni 2019 gesloten pensioenakkoord. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kan voor zowel werknemers als werkgevers grote gevolgen hebben.

Wat gaat er veranderen?

In het huidige pensioenstelsel is het opbouwen van pensioenaanspraken het uitgangspunt. Dat gaat veranderen. In het nieuwe stelsel gaat een leeftijdsonafhankelijke premie gelden. Deze wijziging kan voor werknemers gevolgen hebben op hun toekomstige pensioenopbouw en voor werkgevers op de kosten van hun pensioenregeling. Een uitzondering geldt voor beschikbare premieregelingen. Werkgevers kunnen er – onder voorwaarden - voor kiezen om voor bestaande werknemers hun huidige pensioenregeling voort te zetten en alleen nieuwe werknemers op te nemen in een regeling binnen het nieuwe pensioenstelsel. 

Bereken de impact van het nieuwe pensioenakkoord 

Heeft uw organisatie haar pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar, premiepensioeninstelling of ondernemingspensioenfonds? En wilt u een eerste inschatting van de mogelijke impact van het nieuwe pensioenstelsel op de pensioenopbouw voor uw werknemers en de kosten voor uw organisatie? Maak dan een berekening met onze pensioenakkoord calculator.* U hoeft slechts een beperkt aantal velden in te vullen. De informatie over de pensioenregeling kunt u vinden in het pensioenreglement van uw organisatie.

Gevolgen en oplossingen nieuwe pensioenakkoord 

Veel werkgevers lopen het risico dat de kosten voor de arbeidsvoorwaarde pensioen na invoering van het nieuwe pensioenstelsel mede als gevolg van mogelijke compensaties en overgangsregelingen de eerstkomende jaren fors stijgen. Het kan dan lonend zijn voor zowel werkgevers als werknemers om bij het zoeken naar oplossingen verder te kijken dan alleen de pensioenregeling. Wij denken hierbij graag met u mee en kunnen u adviseren met oplossingen die passend zijn voor uw organisatie.

*De pensioenakkoord calculator geeft een onvolledig beeld voor pensioenregelingen ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds als gevolg van solidariteitselementen binnen een bedrijfstakpensioenfondsregeling.

Werknemersbestand
Leeftijd Gemiddeld salaris Aantal werknemers
20-30 jaar
#
30-40 jaar
#
40-50 jaar
#
50-60 jaar
#
60 jaar en ouder
#

Impact pensioenakkoord op toekomstige pensioenopbouw voor werknemers

Exclusief compensatie
20-30 jaar
%
30-40 jaar
%
40-50 jaar
%
50-60 jaar
%
60 jaar en ouder
%

Vanaf het inwerkingtreden van het nieuwe pensioenstelsel zullen de meeste bestaande werknemers minder pensioen opbouwen. Hoeveel minder is onder andere afhankelijk van de leeftijd van werknemers. Indien uw organisatie werknemers voor deze lagere pensioenopbouw wil compenseren, brengt dat kosten met zich mee. Zie onderstaande tabel voor de geschatte impact op de pensioenkosten voor de eerste 5 jaar.

Impact pensioenakkoord op kosten voor pensioen in de eerste 5 jaar

Deze berekeningstool is bedoeld om een eerste indicatie te geven van de mogelijke gevolgen van het pensioenakkoord op basis van een beperkt aantal kenmerken van de pensioenregeling en werknemersopbouw van uw organisatie. De werkelijke gevolgen zijn onder meer afhankelijk van alle elementen van uw pensioenregeling, de nadere uitwerking van het in juni 2019 gesloten pensioenakkoord en de keuzes die u daarin maakt en de samenstelling van uw werknemersbestand. De berekeningstool is niet bedoeld als een advies inzake pensioenregelingen en mag niet worden gebruikt als substituut voor overleg met professionele adviseurs. PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid of zorgplicht voor gevolgen die kunnen optreden indien op basis van de inhoud van deze publicatie al of niet wordt gehandeld dan wel anderszins besluiten worden genomen.

Volg ons

Contact

Lilian van Duijnhoven

Lilian van Duijnhoven

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 156 95 30

Joep van Loon

Joep van Loon

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 265 43 29

Marius Zoeteman

Marius Zoeteman

Senior Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 072 26 56

Hide