Communicatie en zorgplicht

In het nieuwe pensioenstelsel zijn uitkeringsovereenkomsten straks niet langer het uitgangspunt. Bestaande uitkeringsovereenkomsten bij pensioenfondsen zullen in het begin met het hele kapitaal worden omgezet (‘ingevaren’) naar premieovereenkomsten, tenzij dit onevenredig uitpakt voor bepaalde groepen van belanghebbenden. Werkgevers met pensioenregelingen bij verzekeraars of Premiepensioeninstelling (PPI’s) kennen de mogelijkheid tot invaren niet.

Het nieuwe pensioenstelsel brengt mee dat de risico’s duidelijker bij de deelnemer komen te liggen. Bovendien moeten deelnemers meer keuzes maken die van invloed zijn op hun pensioenuitkering, zoals de keuze voor een lifecycle in het geval van een flexibele premieovereenkomst die meerdere lifecycles biedt, of de lumpsum (‘bedrag ineens’). De informatieverstrekking en keuzebegeleiding door pensioenuitvoerders zullen daarom optimaal moeten zijn.

Zorgplicht by design

De zorgplicht van pensioenuitvoerders neemt toe als gevolg van de overgang naar het nieuwe stelsel. Zij zullen daarom over hun bedrijfsvoering rondom informatieverstrekking en keuzebegeleiding maar ook klachtenafhandeling, datakwaliteit, het beleggingsbeleid en de opleiding van medewerkers opnieuw moeten nadenken en deze opnieuw moeten inrichten. Door hun beleid, systemen en processen zo te ontwerpen kunnen pensioenuitvoerders voldoen aan hun zwaardere zorgplicht. Dit noemen we ‘zorgplicht by design’.

Zorgplicht by design

Vier principes

Door te werken met vier verschillende principes binnen de zorgplicht by design, kan het pensioenfonds voldoen aan zijn inspanningsverplichting rondom zorgplicht:

  1. Stel het deelnemersbelang centraal: Door transparante, tijdige en duidelijke communicatie, gebruiksvriendelijke communicatietools en een die zijn afgestemd op de deelnemer en een deelnemersvriendelijke organisatie, wordt de deelnemer op de eerste plaats gezet
  2. Geef richting aan zorgplicht: Door kernwaarden rondom zorgplicht te ontwikkelen en door zorgplicht onderdeel te maken van de missie, visie en strategie, begrijpen de interne en externe stakeholders wat het pensioenfonds wil bereiken op het gebied van zorgplicht en op welke manier. Eveneens kunnen de doelstellingen rondom zorgplicht op deze manier worden bereikt
  3. Integreer zorgplicht in de pensioenregelingen en de dienstverlening: Zorgplicht by design zorgt ervoor dat zorgplicht een kerncomponent wordt van de producten en dienstverlening. Zorgplicht is een integraal onderdeel hiervan.
  4. Zorgplicht is een cyclus: Zorgplicht by design houdt rekening met de veranderende eisen aan informatieverstrekking, communicatie, inrichting van de organisatie en wensen van de deelnemer. Zorgplicht in de dienstverlening moet steeds worden gemonitord, relevante jurisprudentie moet worden bijgehouden en wet- en regelgeving op het gebied van zorgplicht moet tijdig worden geïmplementeerd

Wat kan PwC voor u betekenen

PwC heeft kennis en ruime ervaring in het implementeren van alle aspecten van de zorgplicht binnen de pensioensector en in andere financiële sectoren. Binnen PwC werken pensioen-, communicatie- en technologie-experts in multidisciplinaire teams samen om tot het beste en gewenste resultaat te komen. Deze teams kennen veelal een diverse en inclusieve samenstelling van teamleden.

Door de verschillende blikken en ervaringen van de teamleden, is het probleemoplossend vermogen optimaal. Meer weten wat PwC voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.

Communicatie en zorgplicht
Volg ons

Contact us

Willem Briët

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 62 63

Pieter Verheijen

Pieter Verheijen

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 207 82 13

Hide