PensionTech

Een fundamentele verandering van het pensioenstelsel

Pensioenfondsen en -uitvoeringsorganisaties zitten al jaren in een overgangsfase naar een fundamentele verandering van het pensioenstelsel. Zij moeten daarbij nadenken over strategische opties voor het pensioen van de toekomst. Door de jarenlange discussie over het nieuwe pensioenstelsel is het echter lastiger gebleken dan verwacht of gehoopt om disruptieve vernieuwing op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotics in de pensioensector te ontwikkelen. De afgelopen tijd lijkt daar - gedreven door AI-gedreven programma’s– overigens wel verandering in te komen.

Wat is PensionTech?

PensionTech is een subcategorie van FinTech; een verzamelnaam voor digitale applicaties, software en andere technologieën die worden en/of zijn ontwikkeld binnen de pensioensector.

De Wet toekomst pensioenen  biedt pensioenfondsen, -uitvoerders en andere stakeholders dus de komende jaren voldoende kansen om te innoveren met nieuwe technologieën (bijvoorbeeld ChatGPT of Bard). Partijen moeten bestaande processen namelijk opnieuw gaan inrichten, met nieuwe onderdelen als het bedrag ineens, keuzebegeleiding en de plicht voor uitvoerders om deelnemers tot activatie aan te zetten. Ze zullen zich echter niet alleen met de Wet toekomst pensioenen moeten bezighouden, maar ook ‘nieuwe’ thema’s als duurzaamheid (ESG), vertrouwen in instituten en technologie vragen aandacht. Door te blijven innoveren kan men relevant blijven voor deelnemers en tegelijkertijd werken aan de toekomst en het verlagen van de kosten. Met behulp van PensionTech kan dit sneller en veelal kostenefficiënter.

Kortom, het is aan de pensioenuitvoerders en werkgevers om daar nu hun voordeel mee te doen en zo snel mogelijk aan de slag te gaan met innoveren. Zo wordt voorkomen dat er nu verkeerde keuzes voor later worden gemaakt.

Wat is PensionTech?

Bij de uiteindelijke levering van een pensioenproduct zijn verschillende partijen in de pensioenwaardeketen betrokken. Betrokken partijen zullen technologie-gedreven innovatieprojecten goed moeten afstemmen om PensionTech tot een succes te maken. Dit kan in samenwerkingsverbanden, zo heeft PwC recent een strategic alliance gesloten met Harvey AI en/of door middel van experimenten. Elke partij zit op haar eigen manier ‘in de wedstrijd’, maar de thema’s voor de toekomst en de kansen en risico’s daarbij lopen synchroon voor het hele pensioen ecosysteem. Een gedegen kennis van zowel de technologie als de relevante wet- en regelgeving is daarbij key.

PensionTech de komende jaren

De komende jaren zal innovatie met name nog plaatsvinden in het kader van de Wet toekomst pensioenen. PensionTech richt zich op dit moment voornamelijk op het activeren van deelnemers, het optimaliseren van de informatievoorziening en het in orde maken van de administratiesystemen en onderliggende datastromen, om zo in overeenstemming te zijn met de vereisten uit onder andere de Wet toekomst pensioenen. De komende jaren verwachten wij dat ook op het gebied van ‘generative AI’ meer innovaties en integraties kunnen worden verwacht.

Al met al kunnen we in een sterk digitaliserende wereld niet meer zonder PensionTech. Wij verwachten dat de regelingen de komende jaren meer een commodity worden en dat het onderscheidend vermogen van fondsen en uitvoeringsorganisaties meer zal moeten komen uit vermogensbeheer en communicatie. Met behulp van PensionTech kunnen we de deelnemer in staat stellen het inkomen voor later zelf vorm te geven.

Wat kan PwC voor u betekenen?

De Wet toekomst pensioenen betekent een enorme transformatie van het pensioenstelsel. Vrijwel alle organisaties zullen hun systemen en ‘way-of-working’ moeten aanpassen aan nieuwe wetgeving. Pensioenuitvoerders en werkgevers staan voor grote uitdagingen de komende jaren, waarbij het (soms) lastig is om overzicht te houden. De uitdagingen van de Wet toekomst pensioenen kunnen daarom het best worden bezien in het grotere geheel van de bredere vraagstukken (o.a. ESG en technologie) die op dit moment in de maatschappij spelen. Dit helpt om kostenstijgingen te drukken en om de waardering van de uitvoering onder deelnemers te vergroten. Met onze geïntegreerde aanpak, onze focus op samenwerking en met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde digitale oplossingen begeleiden wij u op basis van de juiste feiten stap voor stap naar een toekomstbestendige uitvoering. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Volg ons

Contact us

Don van der Steeg

Don van der Steeg

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 379 34 40

Rutger Kootstra

Rutger Kootstra

Senior Manager Consulting Insurance & Pensions, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 044 96 16

Kevin Weltevreden

Kevin Weltevreden

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 872 32 28

Hide