Datakwaliteit

Het pensioenakkoord gaat uit van het ‘invaren’ van de huidige pensioenaanspraken in de nieuwe pensioenregeling. Het invaren betekent dat de bestaande rechten en aanspraken worden omgezet naar het nieuwe contract. Het pensioenfonds en de pensioenuitvoeringsorganisatie spelen hierbij een belangrijke rol. Om te zorgen dat deze transitie naar de nieuwe pensioenregeling correct wordt uitgevoerd, is het van belang dat de data op orde is en hiermee gereed voor transitie. Zo krijgen alle deelnemers in de nieuwe pensioenregeling, waar zij recht op hebben en worden onnodige fouten voorkomen.

Data op orde

Om de data op orde te krijgen voor de transitie moeten de volgende activiteiten uitgevoerd worden, waarbij PwC gebruik maakt van de metafoor van een ‘lekkende kraan’:

De hoeveelheid aan data en de complexiteit hiervan zorgt voor een uitdaging bij het uitvoeren van deze  activiteiten.

‘Lek boven’

  • Definiëren van de kritische data elementen voor het invaren.
  • Definiëren en afstemmen van de ‘definition of good’ van deze kritische data elementen.
  • Uitvoering nul- en vervolgmetingen, door het opstellen van een mechanisme om de ‘definition of good’ van de kritische data elementen voor het invaren vast te stellen.

‘Kraan dicht’

  • Opzetten / wijzigen van een data competentie inclusief analyse in hoeverre de data governance van de organisatie voldoet aan de ‘Good practice robuuste pensioen administratie’ van DNB.
  • Opstellen van een mechanisme om complexe regelingen zoveel als mogelijk voorafgaand aan het invaren te vereenvoudigen in afstemming met sociale partners.
  • Verbeteren van processen en controls om te voorkomen dat nieuwe tekortkomingen in de datakwaliteit ontstaan (inclusief continue learning loop).

‘Dweilen'

  • Opzetten van een mechanisme voor foutcorrectie van de kritische data elementen (uitvalproces).
  • Opzetten van een mechanisme voor de monitoring van de voortgang van het schonen van de kritische data elementen en het voorkomen van nieuwe tekortkomingen hierin.

De data gereed maken voor de transitie is complex en kan omvangrijk zijn. Daarbij moet voorafgaand aan dit proces ook strategische keuzes gemaakt worden door het pensioenfonds en haar stakeholders.

Wat kan PwC voor u betekenen

Wij gaan graag met u in gesprek over hoe we u kunnen helpen uw data gereed te maken voor deze transitie. We bieden u specifieke frameworks, draaiboeken en analyse tools om dit op een zo efficiënt mogelijke wijze te doen. PwC heeft kennis en ervaring op het gebied van data management en datakwaliteit binnen de pensioensector maar ook in andere financiële sectoren. Wij kunnen u helpen met een multidisciplinair team waarin in-depth pensioen en assurance kennis wordt gecombineerd met data analytics vaardigheden. Meer weten over uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op.

Volg ons

Contact us

Lilian van Duijnhoven

Lilian van Duijnhoven

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 156 95 30

Michael Zuur

Michael Zuur

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 309 49 96

Martijn van Zomeren

Martijn van Zomeren

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 349 08 17

Hide