Strategie & Target Operating Model

Door de Wet toekomst pensioenen (Wtp) komen pensioenuitvoerders en uitvoeringsorganisaties voor een strategische keuze te staan: transformeren we de organisatie om ‘alleen’ aan de vereisten van de Wtp te voldoen (‘comply only’) of willen we ons ook onderscheiden ten opzichte van andere in de pensioensector met het oog op een transparanter en individueler worden de pensioenmarkt (‘comply and differentiate’)?

Strategische aanpak

Als pensioenuitvoerder en pensioenuitvoeringsorganisatie doet u er goed aan om in een vroeg stadium een antwoord te geven op deze strategische vraagstelling door een concrete uitwerking van uw toekomstige doelgroep (‘wie’), dienstverlening (‘wat’) en de wijze waarop u uw dienstverlening wilt organiseren (‘hoe’) middels processen, systemen en uw medewerkers (Target Operating Model). Door een (high-level) antwoord op deze strategische vraagstelling: 

  • is uw Nieuwe Pensioencontract (NPC) project organisatie in staat om een transitieplanning te creëren zonder ‘open einde’; 
  • motiveert u bij een langdurige transformatie de NPC projectorganisatie met een heldere ‘stip op de horizon’ waar naar toe gewerkt wordt; 
  • inspireert u uw huidige en potentieel nieuwe medewerkers om onderdeel te zijn of te worden van uw toekomstige organisatie.

De uitdaging bij de uitwerking van uw strategische vraagstelling is om niet direct in de details ‘te verzanden’, maar eerst een high-level invulling te geven op de volgende onderdelen:

  • ‘Wie’: wilt u alleen uw huidige deelnemers en werkgevers in de toekomst blijven bedienen of wilt u ook in staat zijn om ook andere deelnemers en werkgevers te kunnen bedienen?
  • ‘Wat’: op basis van de ‘wie’, wilt u als pensioenproduct de solidaire premieregeling (SPR) en/of de flexibele premieregeling (FPR) kunnen uitvoeren en welke deelnemer- en werkgever interactie (inclusief invulling van keuzebegeleiding) is hierbij passend?
  • ‘Hoe’: op basis van de ‘wie’ en de ‘wat’, is een digitale klantbediening of hybride klantbediening meer passend en welke organisatorisch onderdelen voert u zelf uit (‘make’), koopt u in de markt (‘buy’) of besteedt u uit (‘ally’)?

Target Operating Model

Op basis van de high-level invulling kan de benodigde toekomstige organisatietransformatie meer in detail worden uitgewerkt in een Target Operating Model waarin de samenhang tussen de organisatie processen, -systemen en competenties van medewerkers is beschreven.

Download Target Operating Model

Onze expertise

Op basis van onze pensioen marktkennis, Wtp en operating model expertise kan PwC u efficiënt ondersteunen bij de uitwerking van uw strategische vraagstelling en de verdere detaillering hiervan in een Target Operating Model. Daarbij maken wij gebruik van specifieke PwC frameworks en methodologieën en kunnen wij het proces van totstandkoming faciliteren waarbij wij u inhoudelijk ‘challengen’, vanuit verschillende disciplines, op door u te maken keuzes.

Mocht u behoefte hebben aan een nadere uitleg over onze ondersteuning dan gaan wij graag met u in gesprek.

Strategie & Target Operating Model
Volg ons

Contact us

Matthijs Kortenhorst

Matthijs Kortenhorst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 272 83 07

Rutger Kootstra

Rutger Kootstra

Senior Manager Consulting Insurance & Pensions, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 044 96 16

Don van der Steeg

Don van der Steeg

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 379 34 40

Hide