Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Werkgever en pensioenbeheersbaarheid

Playback of this video is not currently available

Global Benefits Inventory Tool 

Geautomatiseerd overzicht van alle pensioenregelingen en arbeidsvoorwaarden

Pensioenregelingen, lange termijn beloningen en andere arbeidsvoorwaarden zijn voor bedrijven een belangrijke financiële post. Heeft u, als internationale organisatie, een volledig overzicht van alle pensioenverplichtingen en andere regelingen? En in de risico’s die deze regelingen met zich meebrengen?

Een gebrek aan overzicht en inzicht kan veel risico’s met zich meebrengen.

Data Analytics Reversed Engineering

Het wordt voor pensioenuitvoerders steeds belangrijker om expliciet aan te kunnen tonen dat de kwaliteit van hun pensioenadministratie op orde is. Met Data Analytics Reversed Engineering van PwC maakt een integrale kwaliteitstoetsing mogelijk van de gehele deelnemerspopulatie. De krachtige methodiek checkt en dubbelcheckt op basis van de mutatiedata welke rekenregels zijn toegepast, en identificeert en visualiseert afwijkingen.

Reversed engineering  gaat niet uit van rekenregels waarop pensioenaanspraken worden nagerekend, maar gaat uit van beschikbare data en op basis daarvan de rekenregels herleiden. Met behulp van time-serie analyses en non-lineaire algebra worden volautomatisch groepen deelnemers geïdentificeerd voor wie dezelfde rekenregels zouden moeten gelden. Vervolgens kan worden vastgesteld of de gevonden rekenregels conform het pensioenreglement zijn.

Met DARE hebben pensioenuitvoerders de zekerheid dat ze in control zijn over het meest complexe en gevoelige onderdeel van de pensioenuitvoering: zorgen dat iedereen krijgt waar men recht op heeft. Ze kunnen ook beter monitoren wat er in een fonds omgaat en waar eventuele procesverbeteringen en organisatie-aanpassingen nodig zijn. Bovendien is deze tool betrekkelijk eenvoudig te combineren met een controle op de brongegevens en kan het ook ingezet worden ten behoeve van de accountantscontrole en bij transities en conversies.  

Wilt u meer weten over de werking en toepassing?

Neem contact op met Lilian van Duijnhoven

DC Governance tool van PwC

Er is een trend zichtbaar naar DC-regelingen. Daarbij dragen werknemers risico’s, maar werkgevers voelen zich ook erg verantwoordelijk en hebben belang bij goed presterende regelingen. Specifieke tools kunnen werkgevers helpen bij dit ‘nieuwe paternalisme’  door hen inzicht te geven in de pensioenresultaten van hun werknemers.

Als het om pensioen gaat, blijven werkgevers een grote verantwoordelijkheid voelen om goed voor hun medewerkers te zorgen. Niet alleen financieel, maar ook om hen nu de tools te geven en ze in staat te stellen keuzes te maken die passen in hun persoonlijke situatie. Dit blijkt onder andere uit de Global Pension Survey die PwC in 2014 internationaal heeft uitgevoerd. 90% van de ondervraagde werkgevers geeft aan de voorkeur te hebben voor een DC pensioenregeling vanwege de flexibiliteit die het biedt aan medewerkers en de beperkte financiële risico's die het brengt voor werkgevers.
Daarnaast vinden diezelfde werkgevers dat het aanbieden van keuzes en flexibiliteit gepaard moet gaan met een (beperkte) vorm van bescherming zodat werknemers uitzicht houden op een solide financiële toekomst.

Playback of this video is not currently available

Om die doelstellingen te bereiken, is de DC Governance tool van PwC een handig hulpmiddel. Met deze tool houdt u vinger aan de pols of diverse ontwikkelingen in uw bedrijf nog steeds passen bij het gekozen DC product. Van welke keuzemogelijkheden wordt gebruik gemaakt? Wat zijn de beleggingsrendementen en leiden die tot voldoende pensioen? Welke risico’s worden genomen door uw medewerkers? Wat is het verwachte pensioen en is dat voldoende voor het feitelijk pensioneren? Dit soort vragen leven niet alleen bij u. Ook uw medewerkers hebben behoefte aan die informatie. De DC Governance tool van PwC maakt gebruik van informatie die wordt aangeleverd door de pensioenaanbieder, informatie van de werkgever en openbare informatie om in één oogopslag te kunnen zien hoe de regeling er voorstaat en waar moet worden bijgestuurd.

Onze aanpak

Ontwerp & implementatie

  • De pensioenopbouw en de kosten van de pensioenregeling op één lijn brengen met het HR- en financieel beleid van de onderneming.
  • Ontwerpen en implementeren van een toekomstbestendige pensioenregeling, inclusief de externe uitvoering bij een fonds, verzekeraar of PPI
  • Ontwikkelen van alternatieven voor de reguliere pensioenopbouw van de executives van de onderneming.
  • Ontwikkelen van een pensioenregeling die voldoet aan de (persoonlijke) wensen van de werknemers.

View more

Management & ondersteuning

  • Een grondige (financiële) analyse van uw huidige pensioensituatie
  • Waardering van de pensioenverplichting op basis van bijvoorbeeld IAS 19 en US GAAP.
  • Advies over de keuze voor een pensioenregeling die past bij de strategische doelen van de onderneming.
  • Advies over grensoverschrijdende pensioenen voor multinationals.
  • Advies bij overnames en fusies over het effect daarvan voor pensioenregelingen.
  • Ondersteuning bij het verbeteren van de pensioencommunicatie.

View more

AFM-vergunning

Voor het adviseren over en bemiddelen in financiële (pensioen-)producten beschikt onze pensioenpraktijk over een Wft-vergunning verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het register van de AFM is de vergunning opgenomen onder nummer 12040696. Voor meer informatie over deze advisering en bemiddeling is het Dienstverleningsdocument Pensioen beschikbaar.

View more

“Ook in een DC regeling streven werkgevers naar een solide financiële toekomst. Met de DC Governance tool van PwC houden we vinger aan de pols om die doelstelling te bereiken”

Mischa Borst

Contact

Mischa Borst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 013 92 61

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Volg ons