Pensioenrichtlijn IORP II

In januari 2017 is de herziene Institutions for Occupational Retirement Provision Directive, kortweg IORP II, in werking getreden. Uiterlijk in januari 2019 moeten de bepalingen uit de richtlijn geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving. IORP II is een Europese richtlijn voor pensioenfondsen en premie-pensioeninstellingen, hierna samen aangeduid als ‘pensioenfondsen’. Onderzoek wijst uit dat als gevolg van IORP II meer dan 100 aanpassingen in de Nederlandse wetgeving nodig zijn. IORP II stelt onder andere nieuwe eisen aan de governance van pensioenfondsen. De Nederlandsche Bank (DNB) vraagt pensioeninstellingen om 2018 te gebruiken om de mogelijke impact van IORP II op de eigen pensioenorganisatie te inventariseren.

Wat de nieuwe regelgeving voor gevolgen heeft voor Nederlandse pensioenfondsen, is nog niet precies duidelijk. Dit hangt af van hoe de richtlijn geïmplementeerd zal worden in de Nederlandse wet- en lagere regelgeving. Daaropvolgend kan er eventueel nog guidance komen van DNB. Volgens de Europese Commissie is nieuwe regelgeving nodig om de algemene pensioenvoorziening binnen de EU te verbeteren en om een gelijk speelveld te creëren voor pensioenfondsen en verzekeraars.

Hoofddoelen van de nieuwe richtlijn

IORP II heeft vier hoofddoelen. Allereerst moet de richtlijn het functioneren van de interne markt verbeteren en grensoverschrijdende pensioenactiviteiten mogelijk maken. Daarnaast moet de richtlijn het instrumentarium van toezichthouders uitbreiden. Verder moet vanaf 2019 in alle lidstaten van de EU op dezelfde manier worden gecommuniceerd met deelnemers en gepensioneerden. Het vierde doel is het creëren van organisatorische waarborgen voor een onafhankelijk en integraal risicomanagement.

Nieuwe eisen IORP II

IORP II verlangt van pensioenfondsen dat zij drie zogenoemde sleutelfuncties inrichten om het bestuur te ondersteunen en te zorgen voor een gezonde en prudente bedrijfsvoering. Het gaat om functies op het gebied van risicobeheer, actuariaat en interne audit. Onder IORP II zijn pensioenfondsen ook verplicht minstens een keer in de drie jaar een ‘eigen risicobeoordeling’ (ERB) uit te voeren. De ERB is een holistische beoordeling van alle materiële risico’s en verbindt de strategie van het pensioenfonds met het risicoprofiel. Ook stelt IORP II nieuwe eisen aan de manieren waarop pensioenfondsen beleggen. Verantwoord beleggen staat al een tijd in de belangstelling van pensioenfondsen en toezichthouders. Bij de meeste pensioenfondsen is beleid op dit gebied al standaard. Maar een aantal fondsen is hiermee nog niet bezig. IORP II eist dat deze fondsen vanaf 2019 rapporteren of en hoe zij milieuaspecten, sociale factoren en governance factoren geïntegreerd hebben in hun hele beleggingscyclus: van beleid, uitvoering en risicomanagement tot de verantwoording. Ook voor de communicatie door pensioenfondsen heeft IORP II nieuwe richtlijnen en gedetailleerde voorschriften.

Hoe PwC kan helpen

Om te zorgen dat uw pensioenfonds klaar is wanneer IORP II begin 2019 in de Nederlandse wetgeving wordt geïntegreerd, adviseert DNB om nu al te starten met een inventarisatie van de effecten van de nieuwe eisen voor uw pensioenfonds. PwC kan u hierbij ondersteunen met de IORP II Compliance Scan.

IORP II Compliance Scan

Deze scan geeft u inzicht in de impact van IORP II op uw pensioenfonds. Zodra u hiervan een helder beeld heeft, weet u ook waar aanpassingen nodig zijn. Naar aanleiding van de scan ondersteunen wij u ook graag bij het implementeren van eventuele verbeteringen. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van de governance van uw organisatie met daarin de inrichting van de sleutelfuncties.De aanpassingen bieden ook aanknopingspunten voor het eenduidig vastleggen van het doel, de taken en de verantwoordelijkheden van de verschillende personele functies. Ook kan PwC helpen bij het organiseren van de onafhankelijke risicobeheer- en interne auditfunctie.

IORP II

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op. Dankzij de modulaire opzet van onze werkwijze kiest u uitsluitend de ondersteuning van PwC die aansluit bij de behoeften van uw pensioenfonds. Wij bieden u een objectief overzicht op de gevolgen van de invoering van IORP II. Wij laten u zien wat de consequenties zijn van de invoering van IORP II en wij zorgen dat u alle voor uw fonds relevante risico’s beheersbaar maakt. Desgewenst bieden wij u op kostenefficiënte wijze een breed scala aan ondersteunende diensten. U kunt hierbij denken aan onder andere dienstverlening op het gebied van integriteit en geïntegreerd risicomanagement.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 70

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 76 54

Casper Lötgerink

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 35 26

Volg ons