Global Benefits Inventory Tool

Geautomatiseerd overzicht van alle pensioenregelingen en arbeidsvoorwaarden

Pensioenregelingen, lange termijn beloningen en andere arbeidsvoorwaarden zijn voor bedrijven een belangrijke financiële post. Heeft u, als internationale organisatie, een volledig overzicht van alle pensioenverplichtingen en andere regelingen? En in de risico’s die deze regelingen met zich meebrengen?

Een gebrek aan overzicht en inzicht kan veel risico’s met zich meebrengen. 

Playback of this video is not currently available

Global Benefits Inventory Tool

Handmatig verzamelen van informatie is complex en tijdrovend

HR- en financiële afdelingen worstelen vaak met het in kaart brengen van de verplichtingen. Het handmatig bijeenbrengen van alle informatie is inhoudelijk veeleisend en organisatorisch tijdrovend. Welke vragen stuurt men naar de landenorganisaties, hoe zorgt men ervoor dat die vragen op de juiste manier worden beantwoord en hoe verwerkt men de teruggekomen informatie?

Global Benefits Inventory Tool stelt slimme vragen…

De Global Benefits Inventory Tool van PwC is een volledig geautomatiseerde, Engelstalige online tool, die aan elke lokale contactpersoon alleen de relevante vragen stelt. De respondent wordt het zo makkelijk mogelijk gemaakt met toelichtingen en onder meer concrete meerkeuzenvragen waarvoor weinig achtergrondkennis nodig is. De antwoorden worden automatisch gecontroleerd door geprogrammeerde afhankelijkheden.

Zowel de vragen als de toelichtingen kunnen eenvoudig worden aangepast aan uw specifieke situatie. Hierdoor kan de tool ook gebruikt worden voor andere inventarisaties, bijvoorbeeld van alle verzekeringen die binnen uw internationale organisatie zijn afgesloten.

…en neemt workflow management uit handen

De Global Benefits Inventory Tool wordt gevoed met de e-mailadressen van de lokale contacten. Vervolgens neemt de tool alle logistieke acties uit handen die een coördinator handmatig zou uitvoeren.

De lokale respondenten krijgen automatisch bericht en zo nodig herhaalde oproepen, om de intuïtieve vragenlijst online in te vullen. De antwoorden worden vanzelf opgeslagen en de respondenten kunnen telkens verdergaan waar ze gebleven zijn. Antwoorden en bijlagen worden automatisch verzonden naar de centrale database en de voortgang van het invullen kan online worden gemonitord.

Interactieve rapportage als startpunt voor optimalisatie

De resultaten van de Global Benefits Inventory Tool worden geconsolideerd in een interactief rapport met een volledig overzicht van de pensioenverplichtingen en arbeidsvoorwaardenregelingen van uw onderneming. Dit overzicht kan het startpunt zijn om beleid te bepalen dat in lijn is met de realiteit, uw beleid te optimaliseren en bijvoorbeeld voorzieningen te treffen voor financiële risico’s.

Contact

Mischa Borst

Mischa Borst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 013 92 61

Volg ons

Contact us

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 048 37 84

Matthijs Kortenhorst

Matthijs Kortenhorst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 272 83 07

Hide