Accounting Consolidate

Verkrijg eenvoudig de vereiste boekhoudkundige informatie voor één of  honderd pensioenregelingen met Accounting Consolidate

Tijdig verzamelen van alle gegevens kan een uitdaging zijn

Bedrijven die pensioenregelingen aanbieden aan hun werknemers zijn verplicht de hieruit volgende pensioenverplichtingen in de jaarrekening op te nemen. Voor multinationals kan dit een zeer uitdagende taak zijn aangezien dit het proces omvat van het verzamelen van gegevens, het uitvoeren van berekeningen en het nemen van beslissingen voor verschillende soorten regelingen in verschillende regio’s met hun eigen wettelijke en boekhoudkundige vereisten.

Heeft u een volledig overzicht van uw pensioenverplichtingen? Weet u zeker dat deze correct berekend zijn? Wilt u de impact van een wijziging in de belangrijkste aannames op uw pensioenverplichtingen kunnen inschatten? Onze experts kunnen u helpen bij het opzetten van uw accounting consolidatie tool, waarbij u op eenvoudige wijze antwoord krijgt op uw vragen. Wilt u meer weten of wilt u een demo? Neem dan contact met ons op.

Playback of this video is not currently available

Accounting Consolidate

Bekijk de video en zie wat Accounting Consolidate voor u kan betekenen.

Voldoen aan uw boekhoud- en consolidatieverplichtingen

De boekhoudkundige informatie over pensioenen die u in de jaarrekening moet opnemen is vaak gebaseerd op schattingen en informatie die tot vlak voor de deadline onzeker is. 

Accounting Consolidate

Accounting Consolidate helpt u. Het verwerkt alle lokaal berekende informatie snel en eenvoudig en onderwerpt elke berekening aan een reeks kwaliteitscontroles voordat deze op één centraal platform wordt geüpload. 

In een notendop:

  • Consolideert uw wereldwijde pensioenverplichting voor de financiële verslaglegging, snel en efficiënt.

  • Werkt met een geïntegreerd end-to-end proces, van informatieverzameling tot informatieverstrekking.

  • Produceert web-based interactieve resultaten die direct te downloaden zijn met op de gebruiker aangepaste toelichtingen.

  • Maakt het mogelijk de impact van economische veranderingen te beoordelen om verrassingen in de jaareinde consolidatie te voorkomen.

  • Maakt het mogelijk om altijd en overal toegang te krijgen tot informatie, waardoor consistentie en flexibiliteit worden gewaarborgd.

Hoe werkt het?

De tool kan zowel voor boekhoudkundige als voor consolidatiedoeleinden worden gebruikt. De verschillende fasen van het proces worden hieronder beschreven. Door gebruik te maken van Accounting Consolidate heeft u controle over elke fase van het proces, controleert u permanent de voortgang die wordt geboekt en voert u waar nodig aanpassingen door om ervoor te zorgen dat uw verslaglegging blijft voldoen aan de boekhoudkundige vereisten.

Accounting Consolidate
Accounting Consolidate description
Het monitoren van de volledige cirkel...

Accounting Consolidate maakt het mogelijk de voortgang ten behoeve van de boekhoudkundige verwerking en de consolidatie van de pensioenverplichtingen real time te volgen en indien gewenst bij te sturen. Van het verzamelen, uploaden en valideren van informatie tot het bekijken en analyseren van resultaten. De geautomatiseerde controle van de belangrijkste posten van de winst- en verliesrekening en de balans en het identificeren van afwijkingen zijn in het platform ingebouwd. Daarnaast toont het platform ook grafieken die het verloop van de balans en de winst-en-verliesrekening in de loop van de tijd laten zien.

....en het berekenen van toekomstscenario's

Accounting Consolidate heeft de mogelijkheid om projecties uit te voeren om de resultaten van niet-materiële pensioenregelingen te kunnen berekenen (zonder elke keer een beroep te hoeven doen op de lokale actuaris), de laatste marktbewegingen te weerspiegelen en de ontwikkeling van uw winst-en-verliesrekening en balans over toekomstige jaren te bekijken.

Accounting Consolidate assisteert u bij het bepalen van de prioriteiten voor het komende jaar, waaronder: wijzigingen in het xxxxxx het wegnemen van risico's en het herzien van de financiële strategie.

Required fields are marked with an asterisk(*)

Bij het verstrekken van uw e-mailadres erkent u de privacy statement gelezen te hebben, en gaat u akkoord met het verwerken van de data in overeenkomst met de privacy statement (inclusief internationale gegevensuitwisseling). Mocht u op een bepaald moment van gedachten veranderen over het ontvangen van informatie van ons, dan kunt u ons dit laten weten via het contactformulier.

Contact

Mischa Borst

Mischa Borst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 013 92 61

Marijn Eland

Marijn Eland

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 034 31 63

Hide