DC Governance tool

Inzicht in de pensioenresultaten van werknemers

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) zorgt voor een versnelling van de trend naar DC-regelingen. Werknemers gaan meer risico’s dragen, maar werkgevers hebben nog steeds een belang bij goed presterende regelingen. Door middel van de DC Governance tool kunnen werkgevers makkelijker overzicht houden.

DC Governance tool

Vanwege de Wet toekomst pensioenen worden alle pensioenregelingen premieregelingen (DC). Daarbij dragen werknemers risico’s, tegelijkertijd werkgevers voelen zich verantwoordelijk en hebben belang bij goed presterende regelingen. Specifieke tools kunnen werkgevers helpen bij dit ‘nieuwe paternalisme’ door hen inzicht te geven in de pensioenresultaten van hun werknemers.

Als het om pensioen gaat, blijven werkgevers een grote verantwoordelijkheid voelen om goed voor hun medewerkers te zorgen. Niet alleen financieel, maar ook om hen nu de tools te geven en ze in staat te stellen keuzes te maken die passen in hun persoonlijke situatie. Het aanbieden van keuzes en flexibiliteit dient gepaard te gaan met een (beperkte) vorm van bescherming zodat werknemers uitzicht houden op een solide financiële toekomst.

Om die doelstellingen te bereiken, is de DC Governance tool van PwC een goed hulpmiddel. Met deze tool houdt u vinger aan de pols of diverse ontwikkelingen in uw bedrijf nog steeds passen bij het gekozen DC product. Van welke keuzemogelijkheden wordt gebruik gemaakt? Wat zijn de beleggingsrendementen en leiden die tot voldoende pensioen? Welke risico’s worden genomen door uw medewerkers? Wat is het verwachte pensioen en is dat voldoende voor het feitelijk pensioneren? Dit soort vragen leven niet alleen bij u. Ook uw medewerkers hebben behoefte aan die informatie. De DC Governance tool van PwC maakt gebruik van informatie die wordt aangeleverd door de pensioenaanbieder, informatie van de werkgever en openbare informatie om in één oogopslag te kunnen zien hoe de regeling er voor staat en waar moet worden bijgestuurd.

Wat kan PwC voor u betekenen?

PwC kan u ondersteunen bij het in kaart brengen van de mate van beleggingsrisico’s die uw deelnemers kunnen en willen nemen. Meer weten? Of een demo ontvangen? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Contact

Lilian van Duijnhoven

Lilian van Duijnhoven

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 156 95 30

Dirk Symon Siesling

Senior manager , PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 299 05 97

Hide