DARE

In control zijn over de pensioenadministratie

Als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel gaan (nagenoeg) alle pensioenregelingen op de schop. Dit betekent dat enorme hoeveelheden data de komende maanden en jaren zullen gaan wijzigen. Met Data Analytics Reversed Engineering (DARE) kunnen pensioenuitvoerders de gehele deelnemerspopulatie integraal toetsen op kwaliteit en de juistheid van de mutaties toetsen.

Data Analytics Reversed Engineering

De nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) dwingt iedere werkgever na te denken over de toekomstige pensioenovereenkomst met zijn medewerkers. De overgang naar een premieovereenkomst met een leeftijdsonafhankelijke premie betekent dat (nagenoeg) alle pensioenregelingen in de komende periode op de schop moeten. Dit heeft grote gevolgen voor pensioenuitvoerders die al deze wijzigingen moeten doorvoeren.

Het wordt voor pensioenuitvoerders daarmee nog belangrijker om expliciet aan te kunnen tonen dat de kwaliteit van hun pensioenadministratie op orde is. En het pensioenakkoord heeft ervoor gezorgd dat er nog méér noodzaak is aan de mogelijkheid om mutaties in databestanden te testen. Data Analytics Reversed Engineering (DARE) van PwC maakt een integrale kwaliteitstoetsing mogelijk van de gehele deelnemerspopulatie. De krachtige methodiek checkt en dubbel checkt op basis van de mutatiedata welke rekenregels zijn toegepast, en identificeert en visualiseert afwijkingen.

Reversed engineering gaat niet uit van rekenregels waarop pensioenaanspraken worden nagerekend, maar gaat uit van beschikbare data en op basis daarvan de rekenregels herleiden. Met behulp van time-serie analyses en non-lineaire algebra worden volautomatisch groepen deelnemers geïdentificeerd voor wie dezelfde rekenregels zouden moeten gelden. Vervolgens kan worden vastgesteld of de gevonden rekenregels conform het pensioenreglement zijn.

Met DARE hebben pensioenuitvoerders de zekerheid dat ze in control zijn over het meest complexe en gevoelige onderdeel van de pensioenuitvoering: zorgen dat iedereen krijgt waar men recht op heeft. Ze kunnen ook beter monitoren wat er in een fonds omgaat en waar eventuele procesverbeteringen en organisatie-aanpassingen nodig zijn. Bovendien is deze tool betrekkelijk eenvoudig te combineren met een controle op de brongegevens en kan het ook ingezet worden ten behoeve van de accountantscontrole en bij transities en conversies.

Wat kan PwC voor u betekenen?

PwC kan u ondersteunen bij het in kaart brengen van de juistheid van uw pensioenadministratie. Zijn alle wijzigingen als gevolg van de Wet toekomst pensioenen op een correcte wijze verwerkt? Waar zitten de fouten? En hoe lossen we die eventueel op? Meer weten? Of een demo ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Lilian van Duijnhoven

Lilian van Duijnhoven

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 156 95 30

Hide