Philips winnaar van Tax Transparency Benchmark 2023

Bedrijven steeds transparanter over hun belastingen

Bedrijven steeds transparanter over hun belastingen
 • Publicatie
 • 21 nov 2023

Philips heeft de Tax Transparency Benchmark 2023 gewonnen. De onderneming heeft uitzonderlijk gepresteerd in elke categorie van de benchmark en daarmee een score van veertig punten gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de benchmark dat een bedrijf de volledige score behaalt. 

Voor het negende achtereenvolgende jaar heeft PwC de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) ondersteund bij het uitvoeren van de Tax Transparency Benchmark. De huidige editie laat zien dat verschillende bedrijven aanzienlijk transparanter zijn geworden over hun belastingen. In vergelijking met vorig jaar is dit opvallend, omdat de benchmark dit jaar minder Nederlandse bedrijven en meer Europese bedrijven bevat.

Hoewel een exacte vergelijking tussen de jaren niet kan worden getrokken omdat de reikwijdte niet hetzelfde is als vorig jaar, suggereert de 2023-editie van de Tax Transparency Benchmark dat bedrijven zich steeds bewuster worden dat hun fiscaal beleid een belangrijke indicator is van de maatschappelijke impact van hun bedrijf. Fiscale transparantie kan worden gezien als een kans om vertrouwen op te bouwen bij hun stakeholders.

Fiscale transparantie beursgenoteerde ondernemingen

De Tax Transparency Benchmark is een vergelijkend onderzoek naar de fiscale transparantie van Nederlandse en Europese beursgenoteerde ondernemingen. In de benchmark van dit jaar is de belastingtransparantie onderzocht van 51 Nederlandse bedrijven en 65 beursgenoteerde bedrijven uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Zweden, die actief zijn in de financiële sector, de energiesector, de farmaceutische sector, de technologiesector en de consumentengoederensector.  

De benchmark geeft een score aan de bedrijven op basis van een vooraf gedefinieerde set criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de belastingstrategie van een bedrijf, de impact van belasting op de bedrijfsvoering, belastingrisico's, risicobeheersing en assurance. Uiteindelijk wordt de winnaar van de benchmark bevestigd door een deskundige jury. Vorig jaar is de methodologie herzien om beter aan te sluiten bij de verwachtingen van stakeholders en de maatschappij en bij nieuwe belastingwetten en -regelgeving. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de criteria nu vereisen dat bedrijven rapporteren over duurzaamheid (ESG) en belastingen.

Download de publicatie

Tax Transparency Benchmark 2023

Download (PDF of 7.1mb)

Best presterende bedrijven

Philips is de verdiende winnaar van de Tax Transparency Benchmark 2023. De jury prijst vooral de diepgang en kwaliteit van de belastingrapportage van Philips. De jury benoemt verder de uitgebreide country-by-country-rapportage, die expliciet is gekoppeld aan de GRI 207 Tax Standard en die informatie bevat over milieu- en sociale factoren. Verder prijst de jury Philips voor de duidelijke beschrijving van de rol die belastingen spelen binnen haar waardecreatiemodel.

Op de tweede plaats, met een score van 39 punten, staat NN Group. De jury is van mening dat NN Group duidelijk laat zien dat het de belastingen onder controle heeft. Na in totaal vier jaar op rij de benchmark te hebben aangevoerd, heeft NN Group nu de uitdaging om terug te keren naar de top. De jury prijst ook Repsol, de winnaar van vorig jaar, omdat Repsol opnieuw grote transparantie laat zien in haar belastingrapportage en 38 van de 40 punten scoort. Met deze score staat het bedrijf op de eerste plaats van de Europese bedrijven in de benchmark.

Trends

Bedrijven worden steeds transparanter 

Hoewel de reikwijdte van de benchmark dit jaar verschilt van vorig jaar, illustreren de resultaten van de Tax Transparency Benchmark 2023 dat bedrijven opnieuw stappen hebben gezet om hun belastingrapportage verder te verbeteren. Meest opvallend is de stijging van de gemiddelde score van Nederlandse bedrijven actief in de financiële sector, van 55 naar 79 procent. Daarnaast is vooral de toename van bedrijven die ‘limited assurance’ geven op hun niet-financiële fiscale informatie bemoedigend: met dertig van de 116 bedrijven die dit doen in vergelijking met tien van de 103 vorig jaar.  

Bedrijven zien belastingen steeds meer als integraal onderdeel van hun duurzaamheidsstrategie 

Hoewel er ruimte is voor verbetering, hebben bedrijven serieuze vooruitgang geboekt in de rapportage over het verband tussen duurzaamheid (ESG) en belastingen door in te gaan op de impact van belastingen op duurzaamheid en door te rapporteren over de rol van belastingen binnen het waardecreatiemodel. Met de introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de fiscale rapportageverplichtingen die dit met zich mee kan brengen, bestaat de verwachting dat bedrijven de komende jaren verdere vooruitgang zullen boeken op dit gebied.  

Wilt u uw rapportage over fiscale transparantie naar een hoger niveau brengen?

Met de veranderende verwachtingen van verschillende stakeholders en de introductie van nieuwe regelgeving zoals de CSRD en Public CbCR, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van fiscale transparantie. Wanneer u werkt aan fiscale transparantie rapportage, kunt u de volgende stappen overwegen: 

 • Formuleer of herzie uw fiscaal beleid en maak dat openbaar.
 • Geef inzicht in hoe uw bedrijf belasting en belastingrapportage benadert door concrete voorbeelden te geven van de implementatie van de belastingstrategie.   
 • Overweeg om uw belastingrapportage af te stemmen op vrijwillige belastingstandaarden. 
 • Ga in op de impact van uw belastingaanpak op uw duurzaamheidsstrategie.  
 • Wees bewust van de link tussen de CSRD en belasting en bepaal of belasting een materieel onderwerp is. 
 • Stem uw rapportage over belastingen af met uw transferpricingdocumentatie.
 • Analyseer de datavereisten van Public CbCR, Pillar 2 CbCR safe harbours en GRI 207-4 CbCR. 
 • Ga dieper in op de fiscale risico's, fiscaal risicobeheer en het ‘tax control framework’. 
 • Ga de dialoog aan met interne en externe belanghebbenden om uw belastingaanpak te verbeteren. 

Deze stappen bieden uw organisatie de mogelijkheid om vertrouwen op te bouwen bij uw stakeholders en uw betrokkenheid bij de maatschappij te tonen door transparant te zijn over uw belastingstrategie. 

Download de publicatie

Tax Transparency Benchmark 2023

Download (PDF of 7.1mb)

Contact us

Brenda Mooijekind

Brenda Mooijekind

Partner, Lid Tax & Legal Board, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 239 94 51

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 294 38 76

Keetie van der Torren-Jakma

Keetie van der Torren-Jakma

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 856 59 73

Volg ons