Sustainable Tax

Het mondiale landschap voor belastingen en regelgeving verandert snel. Niet alleen door veranderingen in wetten, maar ook door veranderingen in de regelgeving voor fiscaal bestuur, gedragscodes en tal van internationale initiatieven op het gebied van fiscale transparantie en maatregelen tegen belastingontwijking. Daarnaast maakt het concept 'fair share' deel uit van het publieke debat over belastingen.

Nu meer stakeholders kijken naar uw fiscale profiel en gedrag en de snelle digitalisering, is het belangrijk om uw fiscale strategie en fiscaal risicomanagement met een frisse blik te bekijken. Voor het definiëren van een fiscale strategie zijn uw business principles en strategie het uitgangspunt.

Vraag uzelf af in hoeverre uw organisatie in staat is om met deze ontwikkelingen om te gaan. In welke mate is uw fiscale strategie geïmplementeerd, gemonitord en getest? Maakt uw fiscale functie gebruik van technologie en data? Bent u klaar om in te spelen op de toenemende transparantie in rapportering en communicatie? Allemaal zaken die vragen om een holistische aanpak van Sustainable Tax.

Sustainable Tax for institutional investors & asset managers

Download

Sustainable tax brochure

 Holistic Sustainable Tax approach

Download

Contact

Marc Diepstraten

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 58

Sytso Boonstra

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 34 70

Eelco van der Enden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 38

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 11

Dave Reubzaet

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 14 60

Volg ons