Sustainable Tax

Het mondiale landschap voor belastingen en regelgeving verandert snel. Niet alleen door veranderingen in wetten, maar ook door veranderingen in de regelgeving voor fiscaal bestuur, gedragscodes en tal van internationale initiatieven op het gebied van fiscale transparantie en maatregelen tegen belastingontwijking. Daarnaast maakt het concept 'fair share' deel uit van het publieke debat over belastingen.

Nu meer stakeholders kijken naar uw fiscale profiel & gedrag en de snelle digitalisering, is het belangrijk om uw fiscale strategie en fiscaal risicomanagement met een frisse blik te bekijken. Voor het definiëren van een fiscale strategie zijn uw business principles en strategie het uitgangspunt. PwC kan samen met u een fiscale strategie opstellen en implementeren.

Onze dienstverlening

Vraag uzelf af in hoeverre uw organisatie in staat is om met alle ontwikkelingen om te gaan? Heeft u vragen als:

  • In welke mate is uw fiscale strategie geïmplementeerd, gemonitord en getest? 

  • Maakt uw fiscale functie al gebruik van technologie en data? 

  • Bent u klaar om in te spelen op de toenemende transparantie in rapportering en communicatie? 

Dit zijn vragen die aan bod komen in de holistische aanpak van Sustainable Tax. De experts van PwC kunnen u hierbij helpen om antwoord te geven op die vragen, en uw fiscale strategie toekomstbestendig op te stellen én te implementeren. Meer weten? Neem dan contact met ons op of download een van onderstaande brochures.

Volg ons

Contact

Marc Diepstraten

Marc Diepstraten

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 317 73 03

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 294 38 76

Hide