Sustainable Tax

Fiscaliteit staat in de spotlight. Dit blijkt onder andere uit de sterke vraag naar fiscale transparantie en een groeiende interesse van een bredere stakeholdergroep in duurzame fiscaliteit. Verantwoord fiscaal gedrag is daarmee relevanter dan ooit. Hiervoor is een langetermijn fiscale strategie nodig, met heldere (bestuurs-)taken en verantwoordelijkheden, effectief fiscaal risicomanagement en toetsbare fiscale transparantie rapportages. In onze publicatie ‘Tax governance, ontwikkelen van een verantwoorde fiscale aanpak in tijden van fundamentele veranderingen’ leest u hier meer over.

Zo kunnen wij u helpen

Op basis van onze uitgebreide ervaring op het gebied van tax governance en duurzaam en verantwoord fiscaal gedrag kunnen wij u helpen om uw fiscale aanpak voor de lange termijn vorm te geven, op een heldere en transparante wijze, passend bij uw organisatie. Onze diensten bestaan onder andere uit:

 • Het ontwerpen en implementeren van een langetermijn fiscale strategie waarbij rekening wordt gehouden met input van stakeholders, internationale wet- en regelgeving, relevante tax codes of conducts, mensenrechten, richtlijnen van de Verenigde Naties, de duurzame ondernemingsstrategie, de Sustainable Development Goals en meer;

 • Stakeholder engagement voor fiscaliteit;

 • Het testen van impact van uw fiscale strategie op bijvoorbeeld 1) uw interne organisatie, 2) structuren, en 3) investeringen;

 • Voor investeerders: het ontwerpen van responsible tax investment en engagement, in lijn met de fiscale strategie van de investeerder en internationale ontwikkelingen en richtlijnen op dit gebied;

 • Het identificeren van taken en verantwoordelijkheden, operationeel en op strategisch bestuurs- en toezichtniveau;

 • Ondersteuning bij de implementatie van uw fiscale strategie, inclusief optimalisatie van processen, beheersmaatregelen, monitoring en rapportages;
 • Ondersteuning bij de inrichting van fiscaal risicomanagement, uitkomsten dienen ook om vast te stellen in hoeverre uw fiscale strategie wordt uitgevoerd;

 • Ondersteuning bij het trainen van uw organisatie;

 • Assisteren bij het communiceren over fiscaliteit in uw publieke stukken zoals bijvoorbeeld uw jaarverslag of sustainability rapportage, en het opstellen van een fiscale media strategie;

 • Hulp bij de benodigde data management en de inzet van technologie, o.a. voor dashboarding, analyse en rapportage. Deze technologie kan u helpen om te sturen op basis van uw fiscale strategie;

 • Het ontwerpen en implementeren van uw fiscale transparantie aanpak met bijbehorende interne en externe (toetsbare) rapportages, inclusief bijvoorbeeld rapportage langs de lijnen van de GRI 207: tax standaard en/of een Total Tax Contribution rapportage;

 • Het verlenen van assurance op uw fiscale (transparantie)rapportages inclusief assurance op GRI 207: tax en/of Total Tax Contribution rapportages.

Contact

Marc Diepstraten

Marc Diepstraten

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 58

Sytso Boonstra

Sytso Boonstra

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 34 70

Eelco van der Enden

Eelco van der Enden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 38

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 11

Dave Reubzaet

Dave Reubzaet

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 14 60

Volg ons