Tax Management Maturity Model (T3M)

Het Tax Control Framework (TCF) is onderdeel van het interne beheersingssysteem en waarborgt dat de fiscale functie op orde (‘in control’) is. Een juist ingericht TCF kan bijvoorbeeld helpen om de fiscaal relevante risico’s waarmee een organisatie geconfronteerd kan worden, te identificeren, te evalueren en te beheersen.

Een end-to-end tax risk management methodologie

Hoe richt je een TCF in, dat ook aan de wensen van de organisatie en internationale standaarden voldoet? PwC heeft hiervoor het Tax Management Maturity Model (T3M) ontwikkeld. Met de methodologie en bijbehorende online tooling van T3M krijgt uw organisatie heldere inzichten in de werking van de fiscale functie en gedetailleerde aanbevelingen om deze te verbeteren

OESO standaarden en Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

T3M bestaat uit zes bouwblokken die zijn geïnspireerd op COSO en is in lijn met OESO standaarden. Hierdoor sluit T3M methodologie ook aan bij de TCF-basisprincipes van de Belastingdienst en de geschiktheidscriteria voor deelname aan de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht. Zodoende maakt T3M de tax risk management concreet en tastbaar. Werkt mijn fiscale strategie? Zitten we op één lijn met de business? Wat zijn onze fiscale (key) risico's en hoe beheersen we deze? Monitoren en testen we onze (fiscale) processen, risico's en controles op een adequate manier? Kortom zijn we echt ‘in control’?

Wilt u meer weten over T3M, of wat PwC voor u kan betekenen. Neem dan contact met ons op. Toegang tot een online demo van de tool, behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

 

Wat kunnen wij voor u doen

 • Samen met u, Tax Risk Management als onderdeel van de bredere interne beheersing zichtbaar maken en prioriteit geven binnen uw organisatie en draagvlak hiervoor verwerven. 
 • Samen met u, door middel van workshops of afnemen van interviews, het model invullen om de huidige en gewenste maturity levels vast te stellen van het Tax Control Framework.
 • Wij stellen een rapport op met een samenvatting van de uitkomsten van het model, en de aanbevelingen om uw tax management te verbeteren.
 • Wij kunnen u ondersteunen bij de verdere ontwikkeling en optimalisatie van het Tax Control Framework en het tax operating model, zodat u het gewenste maturity level bereikt.

Highlights

 • End-to-end tax risk management methodologie

 • Geïnspireerd op COSO en conform OESO standaarden

 • Geeft inzicht in de volwassenheid van  uw Tax Control Framework (‘TCF’)

 • Multi-tax, kijkt naar alle soorten belastingen

 • Ondersteunt bij het communiceren van uw TCF naar in- en externe stakeholders

 • Mogelijkheid om te benchmarken met vergelijkbare organisaties

 • Ondersteund door het wereldwijde PwC netwerk

 • Responsive, werkt op zowel desktop als mobiele devices

Volg ons

Contact

Marvin de Ridder

Marvin de Ridder

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 987 29 84

Hide