Deal Valuations

Uw strategische transformatie in veilige handen

Voor besluitvorming bij transacties is goede waardebepaling onontbeerlijk. Een goede waardebepaling geeft niet alleen inzicht in de waarde die een onderneming of bedrijfsonderdeel voor u vertegenwoordigt, maar ook de waarde die andere partijen in markt eraan toekennen. Een goede waardebepaling helpt u niet alleen in uw eigen besluitvorming, maar ook in de verantwoording van een deal naar andere betrokkenen zoals aandeelhouders en commissarissen. En een goede waardebepaling is essentieel om goede onderhandelingen te kunnen voeren.

Een waardering die overeind blijft

Ons team heeft de ervaring en expertise om een waardering uit te voeren die u helpt in uw besluitvorming. Juist in het huidige tijdgewricht waarin veel gebruikelijke uitgangspunten van waardering ter discussie staan, komt onze ervaring van pas om een robuuste waardering te maken. Onze aanpak wordt gekenmerkt door diepgang gecombineerd met pragmatisme in de uitvoering. Wij hebben kennis van uw sector. In het waarderingstraject zijn wij een kritische sparringpartner als het gaat om het beoordelen van prognoses en synergievoordelen. Het resultaat is een waardebepaling die inzicht geeft en die overeind blijft. Overeind in uw eigen besluitvormingsproces, maar ook in onderhandelingen.

Zo kunnen wij u helpen

  • aankoop of verkoop van een onderneming
  • koop of afstoten van een divisie
  • delisting
  • fusie
  • buy-out
  • fairness opinions en second opinions

Contact

John Peters

Partner, PwC Netherlands

Tel: 31 (0)62 460 28 61

Volg ons