Tax Valuations

Transparante keuzes door economische onderbouwing

Hebt u te maken met een interne herstructurering waarbij u een onderneming, functie, risico of intellectueel eigendom overdraagt buiten de bestaande fiscale eenheid? Of wilt u de financieringsstructuur van een internationale deal goed onderbouwen? Dan is een goede economische onderbouwing van de eventuele waardeoverdracht of waardeverdeling van groot belang. Wij kunnen onafhankelijk bepalen hoeveel een bedrijfsonderdeel waard is voor en na herstructurering, hoeveel het intellectueel eigendom waard is dat wordt verplaatst of hoe de waarde is verdeeld over de bestaande activiteiten.

Waardering en advies voor optimaal resultaat

Wij helpen u de financiële implicaties van herstructureringen inzichtelijk te maken en werken daarbij nauw samen met uw fiscale adviseurs. Daarom kunnen wij breed en strategisch met u meedenken: waarde speelt immers een steeds belangrijkere rol in de uiteindelijke fiscale structurering. Daarnaast helpt onze gedegen, onafhankelijke financiële analyse en waarderingsopinie u ook wanneer u met de fiscus gaat afstemmen.

Zo kunnen wij u helpen

  • Onafhankelijke waardering van intellectueel eigendom, volledige ondernemingen of bepaalde operationele activiteiten
  • Bepalen van de waardeverdeling voor de onderbouwing van de financieringsstructuur van een internationale deal
  • Afstemmen van de waardering met de fiscus

Contact

Danyel Slabbers

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 148 19 46

Volg ons