Purchase Price Allocation (PPA)

Van compliance naar inzicht en sturing vooraf

Regelgeving rondom de jaarverslaggeving verplicht u om na een overname inzichtelijk te maken waarvoor u precies heeft betaald: purchase price allocation (PPA). Ook bent u na een overname verplicht jaarlijks een impairment test te doen. Dit zijn waarderingsvraagstukken waar wij u uiteraard graag bij ondersteunen. Zo voldoet u aan uw verplichtingen én pakt u de kans om meer inzicht te krijgen in een potentiële overname of de winstgevendheid van uw onderneming.

Pre-PPA: vooraf zicht op de impact op winst per aandeel en de balans

U slaat twee vliegen in één klap als u ons tijdens de transactie kritisch laat meedenken over het transactiemodel, de aannames daarin en de impact van de PPA op de winst-en-verliesrekening en de balans. U verkrijgt meer inzicht in de onderbouwing van de prijs en u bent in staat om goed te communiceren met uw stakeholders over de impact van een overname op uw jaarrekening en de winst per aandeel. Zo voorkomt u nare verrassingen achteraf.

Impairment: van controleren naar sturen op waarde

U moet met een impairment test kunnen aantonen dat de goodwill op de balans nog steeds is terug te verdienen en dat u de andere balansposten niet te hoog hebt gewaardeerd. Bij impairment testing baseren wij ons op geprognosticeerde financiële resultaten. Daarmee maken wij modellen die inzicht geven in de waarde van uw bedrijf.

Wij helpen u ook graag om deze modellen verder te verbeteren, zodat u ze niet alleen kunt gebruiken voor impairment analyses, maar ook om inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan de waardecreatie van uw onderneming. Met dat inzicht kunt u goed onderbouwde besluiten nemen over bijvoorbeeld investeringen of het al dan niet voortzetten van een activiteit.

Zo kunnen wij u helpen

We helpen u niet alleen te voldoen aan de vereisten vanuit de jaarverslaggeving, maar ook tot betere inzichten te komen. Daarvoor zetten we onze gebundelde kennis in op het gebied van waarderen, modelleren en accounting. Ook zorgen wij ervoor dat uw mensen na afloop genoeg kennis hebben om in de toekomst zelf de noodzakelijke analyses te kunnen doen.

Contact

Frank de Lange

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 336 62 70

Volg ons