IFRS Advisory Services

De gevolgen van COVID-19 voor de jaarrekening

Het coronavirus (COVID-19) heeft wereldwijd ongekende gevolgen voor onze samenleving. Naast de gevolgen voor de volksgezondheid, heeft COVID-19 een grote impact op de economie en het bedrijfsleven. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de financiële verslaggeving van ondernemingen. In onze podcast 'De gevolgen van COVID-19 voor de jaarrekening' bespreekt Alexander Spek met een team van verslaggevings- en waarderingsspecialisten hoe de coronacrisis impact kan hebben op gebieden als bijzondere waardeverminderingen van activa, de continuïteitsveronderstelling, omzetverantwoording en andere gebieden van de jaarrekening.

Beluister hier de podcast per onderdeel

Playback of this video is not currently available

Podcast

De gevolgen van COVID-19 voor de jaarrekening

Omgaan met nieuwe standaarden

De gevolgen van wijzigingen op het gebied van accounting zijn veelal ingrijpend. PwC helpt bij alles waar organisaties mee te maken krijgen als nieuwe verslaggevingstandaarden moeten worden toegepast.

Onze benadering verbindt en faciliteert uw proces rondom veranderingsmanagement. We brengen onze kennis en expertise op het gebied van technische accounting, technologie, data, processen en industrieën bij elkaar om oplossingen op maat aan te bieden, die de implementatie van nieuwe verslaggevingstandaarden door de gehele organisatie faciliteren.

Updates IFRS & Dutch GAAP

IFRS News

Lees onze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen op het gebied van IFRS.

Open: IFRS News - Wet en regelgeving

An overview of financial reporting in the Netherlands 2020

Deze publicatie bevat een overzicht van de belangrijkste vereisten en standaarden die van toepassing zijn bij het opmaken van de jaarrekening onder Dutch GAAP. Daarbij is het perspectief gekozen van de buitenlandse investeerder in Nederland (inclusief multinationals met tussenhoudsters). De publicatie biedt een toegankelijk overzicht van financiële verslaggeving (inclusief relevante wetgeving) voor in Nederland gevestigde ondernemingen en gaat ook in op andere aspecten die van belang kunnen zijn bij de oprichting en het drijven van een onderneming.

Download: An overview of financial reporting in the Netherlands 2020

Contact: Hugo van den EndeRenick Oosterbosch

Illustrative IFRS consolidated financial statements for 2018 year ends

Deze publicatie presenteert de concept-jaarrekening van een fictief beursgenoteerd bedrijf, Value IFRS Plc. Doel is te illustreren aan welke IFRS-eisen, zoals die zijn gepubliceerd op 31 mei 2018, een dergelijk bedrijf moet voldoen. In het kader van deze publicatie is VALUE IFRS Plc. genoteerd aan een eveneens fictieve beurs en is het de moedermaatschappij van een geconsolideerde entiteit.

Algemeen heerst de opvatting dat jaarrekeningen te ingewikkeld en minder toegankelijk zijn geworden en dat deze meer gericht zijn op compliance dan op communicatie. Tegelijkertijd lijkt het geduld van de gebruiker af te nemen om de jaarrekening te doorzoeken op de informatie die hij of zij nodig heeft. Om te laten zien wat bedrijven kunnen doen om de jaarrekening relevanter te maken hebben we de jaarrekening van dit fictieve bedrijf ‘gestroomlijnd’ om te laten zien wat wereldwijd de best practices zijn.

Download: Illustrative IFRS consolidated financial statements December 2018
Contact: Hugo van den EndeMaarten HartmanKatja van der Kuij

Handboek Financiële verslaggeving in Nederland Jaarrekening 2022

Financiële verslaggeving in Nederland, jaarrekening 2022 is hét handboek voor iedereen die met (externe) financiële verslaggeving te maken heeft: accountants, controllers, administrateurs en andere financieel deskundigen. Hiermee heeft u een handzame en toegankelijke uitleg van de regelgeving over financiële verslaggeving, inclusief praktische voorbeelden en zichtbare referenties naar wetteksten en RJ-alinea’s.

Dit boek richt zich op Nederlandse wetgeving en de uitwerking daarvan in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In dit handboek vindt u tevens de hoofdlijnen van de International Financial Reporting Standards (IFRS) die in 2021 van kracht zijn, voor zover er belangrijke verschillen zijn tussen IFRS en de Nederlandse regelgeving.

Download: Handboek Financiële verslaggeving in Nederland Jaarrekening 2022
Contact: Hugo van den Ende

Similarities & differences Dutch GAAP vs. IFRS

Het doel van deze publicatie is om de belangrijkste verschillen tussen Dutch GAAP en IFRS weer te geven. Daarbij is Dutch GAAP het uitgangspunt waarbij we de verschillen met IFRS in de naastgelegen kolom laten zien.

Dutch GAAP omvat het Burgerlijk Wetboek, boek 2 titel 9 (BW 2 T9) (inclusief: het Besluit Modellen Jaarrekening en het Besluit Actuele Waarde) en de Nederlandse Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ). De publicatie is gebaseerd op de Nederlandse wet en de RJ van toepassing op jaarrekeningen voor perioden die aanvangen op of na 1 januari 2018. Dit betreft de grondslagen van waardering en verwerking  voor middelgrote en grote rechtspersonen.

Deze publicatie behandelt verder de standaarden IFRS 9 (financiële instrumenten), 15 (omzetverantwoording), 16 (leasing) en 17 (verzekeringscontracten). IFRS 9 en 15 zijn sinds 1 januari 2018 verplicht. IFRS 16 is van toepassing vanaf 1 januari 2019. Om die reden is ook IAS 17, de voorganger van IFRS 16, opgenomen. Daarnaast bevat deze publicatie een samenvatting van IFRS 17.

Download: Similarities & differences Dutch GAAP vs. IFRS
Contact:
 Jeroen TuithofHugo van den Ende

Contact

Alexander Spek

Alexander Spek

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 039 89 82

Kees-Jan de Vries

Kees-Jan de Vries

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 069 68 28

Volg ons