IFRS 16 - na de implementatie

Wat betekent de nieuwe lease-standaard IFRS 16?

Alle leaseverplichtingen moeten sinds 1 januari 2019 op de balans komen, met uitzondering van kortetermijncontracten en leases van ‘kleine’ activa. Dit vereist de nieuwe lease-standaard IFRS 16 – Leases, die in januari van 2016 is uitgebracht door de IASB (FASB ASC 842 – Leases). Aanbieders van leases kunnen die grotendeels op dezelfde manier blijven verwerken. De gevolgen voor organisaties die leasen zijn groot en hebben impact op werknemers, beleid, processen en systemen.

Bekijk de infographic 'IFRS 16 – Leases The impacts' (En).

Uitdagingen voor compliance en kansen voor optimalisatie

Lees ook onze IFRS 16 Post-Implementation Survey , waarin we onderzoek deden naar de manier waarop de implementaties van IFRS 16 zijn verlopen en waar uitdagingen zich blijven voordoen. U kunt de resultaten hieronder downloaden.

Wat zijn de gevolgen?

De nieuwe lease-standaard heeft grote gevolgen voor organisaties die leasen. Balansen nemen toe, leverage ratio’s verslechteren en de kapitaalratio’s verminderen. De winst- en verliesrekening verandert, omdat de verantwoording van de kosten anders verloopt.

De nieuwe standaard beïnvloedt vrijwel alle gangbare financiële ratio's en prestatiecijfers, zoals solvabiliteit, current ratio, EBIT, bedrijfswinst, nettowinst, EPS, ROCE, ROE en operationele kasstromen. Deze wijzigingen zijn naar verwachting ook van invloed op bankconvenanten, credit ratings en financieringskosten. Dit alles kan voor organisaties een reden zijn om bepaalde 'lease versus koop'- beslissingen voor de toekomst te heroverwegen.

De accounting en financiële consequenties zijn slechts het topje van de ijsberg. Door de grote reikwijdte van deze regels moeten bedrijven hun bedrijfsprocessen veranderen op het gebied van onder andere finance, accounting, IT, inkoop, belastingen, treasury, legal, corporate vastgoed en HR.

Hoe moet u met de nieuwe standaard omgaan?

Een goed uitgevoerd impactassessment is een belangrijke eerste stap. Hoe beïnvloedt de nieuwe standaard het financiële beeld van uw onderneming? Hoe kijken banken en investeerders daarnaar? Hoe beïnvloedt dit uw manier van zaken doen?

Zo kunnen wij u helpen

Een team van professionals van PwC kan u helpen om de veranderingen die de nieuwe lease-regelgeving met zich meebrengt op relevante terreinen in kaart te brengen. Wij kunnen u helpen om te bepalen wat de impact van de regelgeving is en ondersteunen bij de implementatie van de gewenste aanpassingen.

Wij kunnen u helpen met:

  • Analyse van de huidige situatie.
  • Opstellen van een roadmap, projectmanagement en governance.
  • Technisch accountingadvies.
  • Lease-data verzamelen, valideren, modelleren en analyseren.
  • Operationele veranderingen en veranderingen die voortvloeien uit de leasestrategie.
  • Software-selectie.
  • Systeem-implementatie.
Zo kunnen wij u helpen
Volg ons