Handboek jaarrekening 2022

19/10/22

Financiële verslaggeving in Nederland, jaarrekening 2022 is hét handboek voor iedereen die met (externe) financiële verslaggeving te maken heeft. Een handig naslagwerk voor accountants, controllers, administrateurs en andere financieel deskundigen, maar ook voor studenten accountancy en bedrijfseconomie. 

Met het oog op duurzaamheid is er alleen een digitale versie van het handboek beschikbaar. De inhoudsopgave is klikbaar, wat betekent dat u gemakkelijk van het ene naar het andere hoofdstuk kunt navigeren. Met de digitale zoekfunctie is het trefwoordenregister overbodig; zo bent u snel op de juiste plek. 

Het financiële landschap is altijd in beweging, geen jaar is hetzelfde. In hoofdstuk 1 zijn de belangrijkste ontwikkelingen te vinden die hebben plaatsgevonden na het uitbrengen van handboek Financiële verslaggeving in Nederland, jaarrekening 2021 en de toekomstige wijzigingen. Met de de laatste trends en ontwikkelingen op verslaggevingsgebied in het achterhoofd, is er dit jaar extra aandacht voor het bestuursverslag (hoofdstuk 5a) en duurzaamheidsverslaggeving (hoofdstuk 5b).   

Financiële verslaggeving in Nederland, jaarrekening 2022, gaat in op jaarrekeningen over verslagjaren die op of na 1 januari 2022 beginnen. Hierbij hebben wij gebruikgemaakt van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, jaareditie 2021. Waar relevant, hebben we onderscheid gemaakt naar zogeheten stellige uitspraken, waaraan een extra gewicht is toe te kennen, en andere uitspraken, die alleen een aanbeveling of toelichting bevatten. 

Er is rekening gehouden met de vrijstellingen die door de wet en door de Raad voor de Jaarverslaggeving worden verleend aan middelgrote en kleine rechtspersonen. Die voor middelgrote rechtspersonen zijn in de Richtlijnen zelf opgenomen. Regels voor kleine rechtspersonen zijn door de RJ in de afzonderlijke bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2020 gepubliceerd.

Om deze publicatie te kunnen downloaden, dient u onderstaand formulier in te vullen.


Handboek jaarrekening 2021

Financiële verslaggeving in Nederland, jaarrekening 2021 is hét handboek voor iedereen die met (externe) financiële verslaggeving te maken heeft: accountants, controllers, administrateurs en andere financieel deskundigen. Hiermee heeft u een handzame en toegankelijke uitleg van de regelgeving over financiële verslaggeving, inclusief praktische voorbeelden en zichtbare referenties naar wetteksten en RJ-alinea’s.

Download handboek 2021

Handboek jaarrekening 2021

Contact

Hugo van den Ende

Hugo van den Ende

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 364 51 09

Volg ons