Hoe ziet het certificatieproces eruit?

In hoofdlijnen bestaat het certificeringsproces uit zes fasen:

Proef-audit (optioneel)

Bij de proef-audit wordt een eerste beoordeling gemaakt aan de hand van interviews en documentatie. Uw organisatie krijgt zo direct een goed beeld van de haalbaarheid van certificatie.

Initiële Audit - Stage 1

In deze fase wordt de aanwezige documentatie van het managementsysteem beoordeeld. Verder zal ook worden bekeken of het managementsysteem al operationeel is, om verder te kunnen met Stage 2 van de initiële audit. Eventuele afwijkingen worden aan u gerapporteerd, zodat u in de aanloop naar Stage 2 van de initiële audit de laatste puntjes op de i kunt zetten.

Initiële Audit - Stage 2

In deze fase stellen we vast of er voldoende vertrouwen bestaat dat uw organisatie voldoet aan de eisen. Belangrijk hierbij is of er in overeenstemming met de documentatie wordt gewerkt.

Certificeringsbeslissing

Indien de aandachtspunten die uit de audit naar voren kwamen zijn opgelost, wordt het certificaat aan de organisatie verleend.

Surveillance-audit

Het certificaat is drie jaar geldig. Gedurende deze geldigheidstermijn worden periodiek zogenoemde surveillance-audits uitgevoerd. We onderzoeken of het managementsysteem consequent wordt nageleefd en of gesignaleerde verbeterpunten adequaat worden aangepakt.

Herbeoordeling

Wanneer u het certificaat wilt verlengen moet opnieuw worden gestart met het certificeringsproces. Afhankelijk van de bevindingen in de voorgaande jaren en de omvang van de wijzigingen in het managementsysteem kunnen we starten met een Stage 1 of Stage 2 audit.

Maakt het uit door wie u gecertificeerd wordt?

Certificering maakt duidelijk dat uw managementsysteem is gebaseerd op internationaal geaccepteerde best practices. Als dit certificaat is afgegeven door een internationaal hoog aangeschreven partij als PwC, dan kunt u erop vertrouwen dat u zich hiermee daadwerkelijk onderscheidt. PwC is als een van de weinige organisaties in staat staat wereldwijd certificaties voor ISO27001, ISO9001 en ISO20000 uit te voeren.

Meer informatie of een offerte?

Wanneer u meer informatie wilt over onze certificering van uw managementsysteem, of als u een offerte wilt aanvragen, dan kunt u contact opnemen met Mirjam Pauw (+31 (0)88 792 52 03) of per mail een informatieverzoek sturen naar PwC Certification Services. Voor de status van door ons verstrekte certificaten verwijzen wij u naar de pagina Certificaten zoeken.

Hoe ziet het certificatieproces eruit?

Contact

Mirjam Pauw

Mirjam Pauw

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 154 75 39

Volg ons