Digital Transformation Confidence

Hoe krijgt u grip op uw digitale transformatie?

De urgentie om digitaal te transformeren wordt breed gevoeld. Maar waar begin ik dan? Welke vragen moet ik stellen? Welke keuzes maak ik? Krijg ik mijn organisatie mee? Liggen mijn projecten op koers? Hoe werkt die technologie eigenlijk? Wat is de impact op mijn medewerkers? Dit zijn vragen waar u als bestuurder ‘s nachts wakker van kunt liggen. 

Wij willen u helpen een (digitale) transformatie met vertrouwen in te gaan. Door de essentiële risico’s te identificeren, op de toekomst gerichte maatregelen te treffen, kansen op te zoeken en te sturen op het effect dat u bij uw stakeholders wilt bereiken.

Lees verder of neem contact op met Ron Martinek of Martijn van Zomeren

Digitaal transformeren zonder ontsporingen

Technologie ontwikkelt zich razendsnel, wensen en verwachtingen van klanten en andere stakeholders veranderen en wet- en regelgeving laat weinig marge voor fouten. In antwoord hierop doen organisaties langetermijninvesteringen in strategische programma’s en projecten om te blijven groeien, te innoveren of om op nieuwe (disruptieve) risico’s te anticiperen. Deze, veelal digitaal gedreven, transformaties verlopen lang niet altijd volgens plan. Vertragingen, budgetoverschrijdingen en het opleveren van niet-werkende functionaliteiten zijn vaker regel dan uitzondering. Met grote gevolgen, zoals bedrijfsbrede operationele verstoringen en datalekken die een negatief effect hebben op de reputatie en de financiële resultaten.

Transformeren kan ook anders. Door te vernieuwen in behapbare stappen, de risico’s te inventariseren en te adresseren, fall back-plannen achter de hand te hebben en bovenal door een duidelijk doel voor ogen te hebben en daar stap voor stap naartoe te werken.

Een aanpak vanuit drie perspectieven: Business, eXperience en Technology

Wij helpen organisaties digitaal te transformeren met onze onze unieke BXT-aanpak, waarbij we een probleem bekijken vanuit drie perspectieven: Business, eXperience en Technology. Het is juist de combinatie van deze drie lenzen die ervoor zorgt dat we samen met u oplossingen ontwikkelen die niet tot stand komen wanneer we een issue vanuit een perspectief benaderen. Oplossingen bovendien die naadloos aansluiten bij de behoefte van de eindgebruiker.

Afhankelijk van uw issues, brengen we specialisten bij elkaar die samen de BTX-perspectieven vertegenwoordigen, of het nu gaat om industry- en businessexperts, verandermanagers, fiscalisten, strategie- en transformatiespecialisten of designers, data-analisten, cybersecurityexperts en technologieconsultants. Zij werken naadloos met elkaar en met u samen, van strategie tot en met executie. In ons Experience Center ervaart u hoe een organisatieverandering uitpakt voor uw klanten, afnemers of medewerkers. Door prototyping, mock-ups en simulatie komt u snel tot inzichten over de volgende stap in uw transformatieproces.

Hoe kunnen we u helpen?

Wij kunnen u helpen uw organisatie klaar te stomen voor de digitale toekomst op een manier waarop u grip heeft op de veranderprocessen. U kunt een beroep kunt doen op een onafhankelijke deskundige adviseur die dergelijke transformaties meerdere keren heeft begeleid en oog heeft voor de belangen van uw organisatie en uw stakeholders. Waardoor u met een gerust gevoel, goed geïnformeerd op verantwoorde wijze beslissingen kunt nemen die mogelijk grote impact hebben op de toekomst van uw bedrijf.

Waar staat u in uw digitale transformatie?

 • Digital maturity nulmeting en roadmap: op basis van ons unieke D.quarks model voor een digitale onderneming, voeren wij een nulmeting uit van uw digitale vaardigheden om u inzicht te geven waar u staat ten opzichte van uw digitale ambitie. Samen met u stellen wij de thema’s op waaraan u verder gaat werken om uw digitale ambitie te realiseren. Dit leidt tot een actiegerichte roadmap voor het ontwikkelen van capabilities (proces, technologie, cultuur en organisatie).
 • Impact van opkomende technologie op uw business: welke impact hebben ontwikkelingen als blockchainartificial intelligence, cloud, virtual en augmented reality en low-code platformen (zoals Mendix, Outsystems en BettyBlocks) op uw business? En vooral, welke kansen bieden deze u?  Wij nemen hierbij ook de bekende software-oplossingen zoals Workday, Salesforce, SAP S/4HANA, Tagetik en Oracle mee, partijen waarmee wij tech alliances hebben.
 • Cultuur en gedrag: zijn uw medewerkers voldoende in staat om ‘agile’ met nieuwe systemen en technologie om te gaan (‘digital fitness’) en sluit uw huidige bedrijfscultuur aan op nieuwe digitale businessmodellen en de bedrijfsvoering die daarbij hoort? 
 • Businessmodelverkenning en marktvalidatie: via kortcyclische innovatiesprints onderzoeken we de mogelijkheden van nieuwe businessmodellen en valideren we deze, door de ontwikkeling van snelle prototypes, in de markt. Ons PwC Experience Center brengt designers, app-ontwikkelaars, digital marketeers en vele andere disciplines samen om u hierbij te ondersteunen. Hierbij gebruiken we methodes als Design thinking en Lean startup.
 • Innovatie projectportfolio: op basis van onze beproefde innovatiewaarderingsmethode voeren wij een assessment uit om te bepalen of en hoe uw investeringen in innovatie bijdragen aan uw strategie, en hoe u de risk/return-rate van deze investeringen in uw digitale toekomst kunt maximaliseren.

Voortgang en kwaliteit van uw veranderprojecten

Wij kijken, met een onafhankelijke blik en rekening houdend met de belangen van al uw stakeholders,  met u mee om vast te stellen dat uw acties leiden tot het beoogde eindresultaat en u met vertrouwen ‘live’ kunt gaan.

 • Effectieve projectorganisatie: Vanuit onze kennis en expertise richten we een project op waarin verantwoordelijkheden goed zijn belegd, informatievoorziening op orde is, zodat u het overzicht behoudt en in staat bent om gericht en a tempo (bij) te sturen.
 • Quality Assurance en Quality Control: Wij dragen bij aan betrouwbare informatievoorziening over de status en de kwaliteit van het project en de te mitigeren risico’s (bijvoorbeeld de architectuur van de interne beheersingsmaatregelen of datamigratie), zodat u op basis daarvan effectief besluiten kunt nemen in de stuurgroep over de treffen op de toekomst gerichte maatregelen. U profiteert zo van de outside-perspectieven en countervailing power die wij vanuit onze expertise en netwerk op zowel de technologie, de voorgestelde oplossing en de transformatie-aanpak aan u geven.
 • Tussentijdse onderzoeken: We voeren risicogebaseerde, diepgaande onderzoeken uit (‘deep dives’) op de kwaliteit van de deliverables. Voldoen ze aan de eisen en verwachtingen? Zijn er problemen die nog opgelost moeten worden? Moet u op bepaalde terreinen bijsturen?
 • Health Checks: we houden samen met u een vinger aan de pols door in elke werkstroom en bij elk sub-projectteam mee te kijken op de status en voortgang van de werkzaamheden. We identificeren eventuele sluimerende problemen die, indien niet op tijd aangepakt, kunnen leiden tot grote ongewenste verliezen.
 • Project audit: we ondersteunen uw interne audit functie (IAD) bij het verkrijgen van een onafhankelijk opinie over de voortgang en de kwaliteit van het project vanuit zowel het perspectief van de verschillende vaktechnische disciplines als dat van de bij het project betrokken stakeholders (opdrachtgever, stuurgroep en interne/externe leveranciers).
 • Program en project recovery: Zit u al midden in een transformatie, maar bent u er niet zeker van of u de goede weg bent ingeslagen? Doen zich problemen of onverwachte gevolgen voor? Heeft u twijfels over de reacties van klanten of andere stakeholders zoals toezichthouders? Ook dan kunnen we samen met u, vanuit een outside-in-perspectief uw transformatie weer naar het goede spoor leiden.

Van projectorganisatie naar de werkvloer

Het einde van ieder verandertraject  is de overdracht van de projectorganisatie naar de lijnorganisatie. Op de werkvloer wilt u een ‘zachte landing’ bewerkstelligen, zodat alles blijft werken, de zaken doorgaan en u de voordelen van uw transformatieproject daadwerkelijk behaalt.

Wij helpen bij:

 • De voorbereidingen van de projectorganisatie naar de werkvloer, bijvoorbeeld door het betrekken van eindgebruikers in verschillende fasen van het project.
 • Kennisoverdracht van projectteamleden naar de lijn, zodat deze ook klaar is voor het verder ontwikkelen van de transformatie die het projectteam in gang heeft gezet.
 • Aanpassen van uw interne beheersing (security, data-integriteit, privacy) aan nieuwe systemen en werkwijzen (In Control en Secure by Design)
 • Identificeren van de ‘lessons learned’ vanuit het project die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verdere doorontwikkeling en uitvoering van de bedrijfsactiviteiten door de lijnorganisatie nadat het project is gestopt.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Ron Martinek

Ron Martinek

Partner, Microsoft Alliance Lead Netherlands, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 243 92 72

Martijn van Zomeren

Martijn van Zomeren

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 349 08 17

Volg ons