Internal Audit Services

Hoe haalt u in dynamische tijden het maximale uit uw interne auditfunctie?

Overziet en beheerst u alle risico's?

Hoe weet u of uw bedrijfsvoering loopt zoals deze moet verlopen? Overziet en beheerst u de risico’s die relevant zijn voor het behalen van uw doelstellingen? Hoe weet u of u voldoet aan alle wet- en regelgeving? De antwoorden op deze vragen vallen binnen het domein van de interne auditfunctie. Omdat (internationale) wet- en regelgeving continu wijzigt, technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en markten veranderen, zijn bedrijfsvoering en risico’s eveneens constant in beweging. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit, de effectiviteit en het aanpassingsvermogen van de interne auditdienst.

Lees verder of neem contact op met Jan Driessen

Uw organisatie evolueert continu en dat geldt ook voor de interne auditfunctie

Of u nu verantwoordelijk voor de interne auditdienst bent, bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan, u moet zekerheid hebben dat u de risico’s beheerst die het behalen van de strategische en organisatorische doelstellingen kunnen belemmeren. Een interne auditfunctie moet daarom voldoende kennis en expertise hebben. Juist in een constant veranderende organisatie en omgeving moet de interne auditfunctie op het hoogste niveau functioneren en zich dus ook continu aanpassen en verbeteren. Daarbij geldt dat de toegevoegde waarde van de interne auditfunctie niet alleen ligt in het bieden van zekerheid, maar ook in het proactief adviseren over verbeteringen in uw governance, risicomanagement en interne controle en beheersing.

Wij versterken of verzorgen uw interne auditfunctie

De interne auditfunctie heeft een speciale plek in de governance van een organisatie. Zij vormt naast het bestuur en de functionele organisaties (zoals Finance, Risk & Control) de zogenoemde ‘third line of defence’ in een organisatie. CEO’s en andere bestuurders, auditcommissies of andere toezichthoudende organen steunen op de bevindingen van de interne auditfunctie bij de vraag of de organisatie ‘in control’ is. Wij kunnen u helpen uw interne auditfunctie te verbeteren en te versterken. Ook kunnen we u ontzorgen door (een deel van) uw interne auditfunctie in te richten en voor u te verzorgen.

Wij bundelen onze interne auditexpertise met sector- en vakkennis

PwC investeert in de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van interne audit, zodat u dit niet hoeft te doen. In de huidige dynamische wereld is het bovendien voor organisaties vrijwel onmogelijk om op alle terreinen over voldoende expertise te beschikken. Wij hebben in ons wereldwijde netwerk de beschikking over zowel sector- als vakspecialisten, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity, privacy, IT en fraudepreventie. We delen onze inzichten graag met u. We hebben de flexibiliteit op te schalen naar uw behoefte en zorgen voor zowel continuïteit als verbeteringen en aanpassingen in uw interne auditfunctie.

Hoe kunnen we u helpen?

Bent u verantwoordelijk voor de interne audit?

De wereld van interne audit wordt steeds complexer. Outsourcing, de constante druk op kostenbeheersing, de impact van IT, het streven naar efficiency, het vinden en behouden van toptalent en veranderende wetgeving, legt druk op de organisatie die wel ‘in control’ moet blijven. Talent met actuele kennis van informatiebeveiliging, IT, compliance en riskmanagement is schaars. Ondertussen neemt het belang van een goede interne auditfunctie alleen maar toe. Onze auditors en adviseurs kunnen u ondersteunen bij uw werkzaamheden maar we kunnen ook via een co-sourcingsmodel werkzaamheden voor u uitvoeren.

Wij helpen u graag bij het:

 • doorlichten en optimaliseren van de interne auditfunctie;
 • realiseren van uw auditjaarplan (operational, IT en financial audits);
 • uitvoeren van audits (middels competency sourcing), waarbij specifieke materiekennis noodzakelijk is die intern niet voorhanden is;
 • IT-security, business continuity planning en (IT-)project reviews;
 • middels process mining, data mining en data analyse optimaliseren van de interne audit;
 • adviseren bij het toepassen van technologie om het interne auditproces te stroomlijnen.

Bent u een CEO of CFO?

Als CEO of CFO bent u verantwoordelijk voor de organisatie en moet u er zeker van zijn dat u alle risico’s beheerst. De eerste taak van de interne auditfunctie is het garanderen van een goed risico- en beheersingssysteem. Daarmee legt u een stevig fundament voor de realisatie van uw doelen, zodat u zich kunt richten op het realiseren van waarde in de toekomst.

Wij helpen u graag bij het:

 • opzetten, implementeren en optimaliseren van een Internal control framework;
 • evalueren van de interne auditfunctie op basis van kerncompetenties;
 • definiëren, beoordelen en implementeren van een interne auditfunctie die werkelijk bijdraagt aan de realisatie van de doelen van de organisatie;
 • uitvoeren van quality assurance reviews die verder gaan dan het beoordelen van de compliance met de IIA-Standaarden en een echte bijdrage leveren aan het realiseren van waarde;
 • geven van assurance door bijzondere opdrachten vanuit de raad van bestuur of auditcommissie;
 • uitvoeren van SOx-compliance-audits.

Bent u lid van een auditcommissie of toezichthoudend orgaan?

Als lid van een auditcommissies of een andere toezichthoudend orgaan steunt u op de bevindingen van de interne auditfunctie over de inrichting en werking van het systeem van governance, risk en compliance (GRC-systeem). De waarde van interne audit zit echter ook in het geven van aanbevelingen om de kwaliteit van de systemen verder te verbeteren en de risico’s en maatregelen nog beter in balans te krijgen. Het geven van zekerheid over het risicobeheersingssysteem is daarbij het startpunt; het creëren van waarde het logische vervolg.

Wij helpen u graag met het:

 • definiëren en implementeren van een interne auditfunctie die werkelijk bijdraagt aan de realisatie van de doelen van de organisatie;
 • middels outsourcing verzorgen van uw volledige interne auditfunctie voor extra onafhankelijkheid en flexibiliteit;
 • opzetten, implementeren en optimaliseren van een Internal control framework.
 • beoordelen en ontwikkelen van governancemodellen die u helpen bij het inzichtelijk krijgen van risico’s en de wijze waarop deze kunnen worden beheerst.

Bent u verantwoordelijk voor governance, risk & compliance?

Vanuit uw verantwoordelijkheid bent u direct betrokken bij vraagstukken op het terrein van governance, risicomanagement en compliance. Van belang daarbij is dat de verschillende ‘lines of defence’ optimaal met elkaar samenwerken om de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat te laten functioneren.

Wij helpen u graag met het:

 • inrichten en optimaliseren van de interne governance en de drie ‘lines of defence’ in uw organisatie;
 • inrichten van een adequate risicomanagementfunctie en het uitvoeren van risk assessments;
 • opzetten, en implementeren en optimaliseren van een internal control framework;
 • definiëren en inrichten van een compliancefunctie.

Contact

Jan Driessen

Jan Driessen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 129 15 30

Volg ons