Trust & Transparency

Aantoonbaar in control over geleverde diensten

Kunt u als serviceprovider het vertrouwen bieden dat uw klanten zoeken?

Steeds meer organisaties besteden kritische bedrijfsfuncties uit aan specialisten. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van de IT-omgeving, het hosten of beheren van financiële en niet-financiële informatie of het uitvoeren van vermogensbeheer. Als serviceprovider of leverancier van deze diensten moet u uw klanten het vertrouwen bieden dat u deze functies adequaat uitvoert, dat u uw processen op orde hebt en uw risico's beheerst. Naarmate de afhankelijkheid van derden groter wordt, is er meer vertrouwen nodig dat alles loopt zoals het moet lopen.

Aantoonbaar ‘in control’ zijn is concurrentievoordeel en vereiste

Door complexe zaken uit te besteden, krijgen uw klanten toegang tot de kennis en expertise van uw specialisten. Uw klanten – de gebruikersorganisaties – willen er echter eveneens zeker van zijn dat hun operationele, financiële en compliancerisico’s bij u in goede handen zijn. Ook hun werknemers, toezichthouders, aandeelhouders en andere stakeholders verwachten dat. Voor serviceproviders is het aantoonbaar 'orde op zaken hebben' daarom niet alleen een groot concurrentievoordeel, maar vaak ook een vereiste.

Wij versterken het vertrouwen in en de transparantie van uw dienstverlening

Wij bieden middels een onafhankelijk assurancerapport zekerheid over al uw relevante processen en beheersingsmaatregelen, die uw klanten, hun externe accountant en andere belanghebbenden nodig hebben. Wij kunnen u ook adviseren over het verbeteren van uw interne beheersingsmaatregelen met een focus op kostenbeheersing, vermindering van risico’s en het versterken van vertrouwen en transparantie. Waar mogelijk gebruiken we data-analyse, procesautomatisering en monitoringtools om onze en dus ook uw inzichten te vergroten.

Het versterken van vertrouwen in organisaties waarbij we ook het perspectief van uw klanten en hun stakeholders hanteren, is een belangrijke drijfveer voor ons werk. Wij hechten aan sterke, robuuste relaties met onze opdrachtgevers en zijn onafhankelijk en kritisch.

Wij kunnen u helpen met:  

  • het afgeven van Service Organisations Control Reports (SOCR), conform Standaard 3402 (vergelijkbaar met SOC1) en Standaard 3000A (waarbij we diverse normenkaders kunnen hanteren zoals SOC2, privacyraamwerken of branchespecifieke raamwerken). Een SOCR-rapportage is is een onafhankelijke assurance-verklaring die u als serviceprovider kunt aanbieden aan uw klanten en hun externe accountants. In deze rapportage staat hoe u uw processen controleert en beheerst die van invloed zijn op de organisatie waaraan u uw diensten levert, zoals beveiliging, privacy, vertrouwelijkheid en de integriteit van dataverwerking;
  • onafhankelijk en objectief rapporteren over uw controleomgeving en interne beheersingsmaatregelen waar uw klanten en hun accountants op kunnen steunen;
  • het voorzien in de behoefte van gebruikers die informatie en zekerheid wensen over de getroffen interne beheersingsmaatregelen die van invloed zijn op de beveiliging, privacy, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en de integriteit van dataverwerking van uw systemen;
  • het identificeren van risico’s en zwakheden in uw interne beheersing, advies over verbeteringen en implementatie daarvan;
  • de begeleiding bij de ontwikkeling van uw processen, van ‘controlled’ (gestandaardiseerd en gericht op het verleden) naar ‘monitored’ (voorspelbaar en toekomstgericht).

Contact

Stefan Verweij

Stefan Verweij

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 511 23 23

Mirjam Pauw

Mirjam Pauw

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 154 75 39

Merle Zöllner-Krumme

Merle Zöllner-Krumme

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 038 06 31

Volg ons