Omgaan met een nieuwe realiteit

Uitkomsten PwC’s 23e CEO Survey

Nog maar twee jaar geleden toonden CEO’s zich wereldwijd zeer optimistisch over de economische vooruitzichten. Vorig jaar zagen we al scheurtjes in het vertrouwen en dit jaar is de stemming onder CEO’s tamelijk pessimistisch.

In de uitkomsten van de CEO Survey zijn de antwoorden van 1.581 CEO’s betrokken, onder wie 35 Nederlandse CEO’s. De Nederlandse uitkomsten liggen in lijn met de wereldwijde uitkomsten. Wanneer deze significant afwijken, geven wij dit aan.

53%

verwacht een teruggang in economische groei.

18%

zegt significant aan de slag te zijn met de ‘upskilling’ van werknemers.

25%

is het sterk eens met de stelling dat klimaatverandering nieuwe kansen biedt.

50%

denkt dat het internet versplintert, omdat overheden eigen wetgeving opleggen rond content, commercie en privacy.

De omslag ten opzichte van twee jaar geleden is opvallend

Uit de resultaten valt op te maken dat CEO’s onzeker zijn over de richting en uitkomst van mondiale ontwikkelingen. Ook het ontnuchterende besef dat tien jaar na de financiële crisis de economie zich in een andere modus bevindt dan vóór de crisis, speelt hierbij een belangrijke rol, denkt hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen van PwC.

Verwachtingen van de CEO’s over de wereldwijde economische groei voor de komende twaalf maanden
Vraag: Hoeveel vertrouwen hebt u in in de omzetgroei van uw eigen organisatie de komende twaalf maanden?

De negatieve stemming onder CEO’s vertaalt zich slechts ten dele in hun omzetverwachtingen

Het percentage CEO’s dat aangeeft ‘enigszins vertrouwen’ te hebben in omzetgroei gedurende de komende twaalf maanden, is ongeveer gelijk gebleven op circa 45. Het aantal CEO’s dat veel vertrouwen heeft in omzetgroei, is echter gedaald van 35 naar 27 procent. Zodoende zijn CEO’s positiever gestemd over de vooruitzichten voor hun eigen organisatie dan voor de economie als geheel.

CEO’s moeten omgaan wereldwijde onzekerheden

CEO’s zijn onzeker over ontwikkelingen waarop ze zelf minder grip hebben, zoals handelsconflicten en geopolitieke risico’s, maar die wel de potentie hebben de vooruitzichten voor hun eigen bedrijf flink te raken. In 2018 en 2019 waren de CEO’s ook bezorgd over maatschappelijke, economische en geopolitieke ontwikkelingen. Dit vertaalde zich toen niet in sombere economische vooruitzichten zoals dit jaar.

Playback of this video is not currently available

2:23

Oude economische tijden komen niet meer terug

Hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen duidt de uitkomsten van de 23e CEO Survey. Wat valt hem het meeste op?

Lees hier de blog van Jan Willem Velthuijsen

Nederlandse uitkomsten CEO Survey per thema

CEO’s vinden klimaatverandering steeds groter probleem én kans

De urgentie van het probleem van klimaatverandering heeft zich de afgelopen jaren steeds meer vertaald naar de agenda van CEO’s. 64 procent van de mondiaal ondervraagde CEO’s zegt zich zorgen te maken. Tegelijkertijd zien ondernemers klimaatverandering steeds meer als een kans.

Lees meer over duurzame vooruitgang

CEO’s zien belang in van ‘upskilling’, maar doen nog te weinig

CEO’s zijn zich ervan bewust dat ze voor het voortbestaan van hun bedrijf medewerkers met andere vaardigheden nodig hebben. Maar tot nu toe is slechts 24 procent ‘significant’ aan de slag met het zogenoemde upskilling. In Nederland ligt dit percentage slechts op negen procent.

Lees meer over de toekomst van werk

CEO’s verwachten meer regels in cyberspace

CEO’s verwachten wereldwijd toenemende wetgeving rond online content, data privacy en grote tech bedrijven. En dat dit gevolgen heeft voor het wereldwijde web. De Nederlandse uitkomsten zijn in lijn hiermee.

Lees meer over risico en regelgeving

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Volg ons