CEO’s vinden klimaatverandering steeds groter probleem én kans

De urgentie van het probleem van klimaatverandering heeft zich de afgelopen jaren steeds meer vertaald naar de agenda van CEO’s. 64 procent van de mondiaal ondervraagde CEO’s zegt zich zorgen te maken. Tegelijkertijd zien ondernemers - veel meer dan tien jaar geleden - klimaatverandering steeds meer als een kans. De Nederlandse uitkomsten liggen hiermee in lijn.

Vraag: in hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? (Alleen 'sterk eens')

Ons antwoord op initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan, versterken mijn reputatie onder mijn belangrijkste stakeholders, inclusief werknemers. 

Initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan leiden tot significante nieuwe mogelijkheden voor het leveren van nieuwe producten en diensten.

Mijn organisatie zal profiteren van overheidssteun of financiële prikkels om groene investeringen te bevorderen. 

N=1.581 (wereldwijde antwoorden) 

Zorgen over (toekomstige) regelgeving

De Nederlandse CEO’s zijn significant meer bezorgd over regelgeving rond klimaat dan hun collega’s wereldwijd (46 procent tegenover 35 procent). Viviana Kooistra, leider van de Energy, Utilities and Resources-praktijk van PwC, denkt dat dit te maken heeft met de recente ontwikkelingen in Nederland als het gaat om bijvoorbeeld de totstandkoming van het klimaatakkoord, de geplande CO2-heffing voor de industrie, en de afbouw van het gasgebouw. ‘Dit leidt tot dagelijkse nieuwsberichten. Als je ergens recentelijk bij betrokken bent geweest, ben je je ook heel bewust van wat er op je afkomt.’

Druk van stakeholders is groot

Dat klimaatverandering hoog op de agenda staat van de CEO’s, komt mede doordat het onderwerp hoog staat op de maatschappelijke agenda. Wereldwijd zegt driekwart van de de ondervraagde CEO’s dat stakeholders redelijke verwachtingen hebben als het gaat om de benadering van de organisatie van klimaatverandering.

Viviana Kooistra merkt in de praktijk dat de druk van stakeholders op bedrijven de afgelopen jaren flink is gegroeid en dat zij regelmatig ter verantwoording worden geroepen.  ‘Wat doen zij aan milieu en klimaat? En wat gaan ze nog meer doen? Dit zet bedrijven voor vraagstukken die verder gaan dan het competitieve voordeel dat een goede reputatie oplevert. Het is veel existentiëler: hoe garanderen we onze continuïteit als straks niemand meer bij ons wil werken of van ons wil kopen? De stakeholders - klanten, potentiële en eigen werknemers en de maatschappij in zijn geheel - worden een steeds belangrijker machtsfactor.’

Stelling: Stakeholders zoals werknemers, investeerders en regelgevende instanties hebben redelijke verwachtingen van ons omtrent onze benadering van klimaatverandering.
Sterk oneens 2%
Oneens 14%
Eens 58%
Sterk eens 20%
Weet niet 6%

N=1.581 (wereldwijde antwoorden) 

Marjan van Loon (Shell): communicatie met stakeholders verandert

In de nieuwe, digitale wereld moeten bedrijven volgens Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, veel meer laten zien waarmee ze bezig zijn. Zij onderschrijft de conclusie uit de CEO Survey dat de communicatie met stakeholders veel pro-actiever is geworden. 'In tijden van verandering moet je goed kenbaar maken waar je bent, zodat je elkaar kunt vinden.'

Playback of this video is not currently available

CEO Survey: Marjan van Loon (Shell) over de energietransitie

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Volg ons