CEO’s verwachten meer regels in cyberspace

CEO’s verwachten wereldwijd toenemende wetgeving rond online content, dataprivacy en grote techbedrijven. En dat dit gevolgen heeft voor het wereldwijde web. De Nederlandse uitkomsten zijn in lijn hiermee.

CEO’s hebben roze bril afgezet

Internet zou leiden tot het democratiseren van informatie en het ontstaan van een wereldwijde gemeenschap. Maar deze roze bril over de mogelijkheden van het wereldwijde web is door de meeste mensen afgezet, ook door de CEO’s die zijn ondervraagd voor onze CEO Survey. Internet wordt inmiddels geconfronteerd met de gevaarlijke en onbedoelde gevolgen van zijn belofte.

Stelling: Overheden zullen met meer wetgeving komen om:  

 

Overheden zullen blijven toestaan dat:

 

De private sector te dwingen tot het reguleren van internet-content (inclusief social media) 

71%

De private sector zelf internet-content reguleert (inclusief social media) 

24% 

De macht te breken van grote technologiebedrijven 

68% 

Grote technologiebedrijven ongehinderd doorgroeien 

26% 

De private sector te dwingen tot het geven van een financiële compensatie aan individuen voor het gebruik van persoonlijke data 

51% 

De private sector zelf beslist hoe zij individuen compenseert voor het gebruik van persoonlijke data 

40% 

N=1.581

Wordt het internet een ‘splinternet’? 

Als elk land zijn eigen regels oplegt voor content, commercie en privacy is de vraag of het internet daardoor versplintert. Rond de helft van de ondervraagde CEO’s denkt van wel.

Stelling: het internet (inclusief social media) wordt in toenemende mate
Gefragmenteerd omdat regeringen hun eigen wetgeving opleggen rond content, commercie en privacy 50%
Minder gefragmenteerd omdat regeringen wereldwijde wetgeving adopteren rond content, commercie en privacy 40%
Weet niet 9%

N=1.581

Privacyregels zitten concurrentiekracht in de weg

CEO’s lijken er weinig vertrouwen in te hebben dat hun concurrentiekracht behouden blijft door nieuwe privacyregels. Bij Nederlandse CEO’s, die hebben deelgenomen aan de survey, is dat vertrouwen zelfs nog een stuk lager dan wereldwijd het geval is.

Data en artificial intelligence-specialist Mona de Boer ziet in haar praktijk dat strenge regelgeving bestuurders terughoudend maakt in het toepassen van nieuwe technologieën. ‘Ik zie in mijn praktijk dat bestuurders bang zijn hun vingers te branden. Ze zijn bang boetes te krijgen en het vertrouwen van klanten te verliezen. We lopen hier een competitieve achterstand op. Ook al omdat bedrijven zich bewegen in jurisdicties waar de regels soepeler zijn.’

Vraag: Komen regeringen met privacy-regels die gericht zijn op vergroten van én het vertrouwen van de burger én tegelijkertijd de concurrentiekracht van bedrijven?
  Wereldwijd Nederland
Ja 41% 29%
Nee 43% 54%
Weet niet 16% 17%

N=1.581 wereldwijd en N=35 Nederland

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Mona de Boer

Mona de Boer

Partner, Data & Artificial Intelligence, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 088 18 59

Volg ons