Jong talent zoekt persoonlijke ervaring in baan

Uitkomsten Workforce Preference Study 2021 voor Nederland

Workforce Preference Study 2021

Persoonlijke ervaring en ontwikkeling, dat is vooral waar jongeren tussen de zestien en 28 jaar naar op zoek zijn bij hun (toekomstige) werkgever. Het is een van de voornaamste uitkomsten die te lezen is in 'What does young talent want? - PwC Workforce Preference Study 2021 Nederland' (WFPS). Interessant werk, leuke collega’s, een sociale omgeving en ontwikkelmogelijkheden worden hoger aangeslagen dan geldelijke beloning. Behalve de algemene uitkomsten voor millennials en mensen van de generatie Z filterde PwC de onderzoeksresultaten ook voor jongeren met een specifieke studieachtergrond in 'finance & accounting', 'science', 'technology', 'engineering & mathematics' (STEM) en 'social science'.

Persoonlijke ervaring opdoen

Interessant en uitdagend werk is de belangrijkste factor waarmee werkgevers jong talent kunnen aantrekken. Werkgevers dienen hieraan voldoende aandacht te besteden in de inhoudelijke omschrijving van hun vacatures. Ook zijn collega's, leermogelijkheden en ontwikkelkansen essentieel voor jong talent. Het belang van niet-materiële beloningen komt ook tot uiting in het resultaat dat materiële beloningselementen als minder waardevol worden ervaren dan opleidings- of carrièremogelijkheden, uitgaande van een Nederlands basissalaris.

Data gefilterd voor drie studieprofielen

Organisaties die specifieke doelgroepen werven, kunnen de WFPS ook gebruiken om bevindingen te filteren op persoonlijke profielen. Deze profielen kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op woonlocatie of branchespecifieke vereisten. In de Workforce Preference Study 2021 voor Nederland worden de resultaten gepresenteerd voor drie groepen met verschillende studieachtergronden:

1) finance & accounting
2) science, technology, engineering & mathematics (STEM)
3) social science

De uitkomsten laten een top drie van voorkeuren zien die voor elke studiefocusgroep hetzelfde is:

#1 interessant en uitdagend werk
#2 directe collega's
#3 open en eerlijke leiderschapscommunicatie

Carrièrekansen en 'work-life balance'

Naast de top drie is er duidelijk een onderscheid zichtbaar tussen de waardering van loopbaanmogelijkheden en de balans tussen werk en privé, hoewel beide constructen in alle groepen belangrijk worden geacht en het een het ander niet uitsluit. In vergelijking met de andere groepen vindt jong talent in 'finance & accounting' carrièrekansen het belangrijkst en de 'work-life balance' het minst belangrijk. Voor jongeren in de sociale wetenschappen is dit precies andersom: zij vinden de balans tussen werk en privé het belangrijkst en carrièremogelijkheden het minst belangrijk. STEM-studenten zitten tussen beide schalen in.

Employee value proposition verbeteren

'Employee value proposition' verbeteren

De Workforce Preference Study 2021 Nederland biedt inzichten waarmee u als werkgever de 'employee value proposition' (EVP) kunt verbeteren voor jong talent. Een EVP bestaat uit een unieke set van vergoedingen, voordelen en ontwikkelingsmogelijkheden die werknemers ontvangen, en een leiderschapsstijl en bedrijfscultuur die zij ervaren, in ruil voor vaardigheden, tijd en ervaring die zij meebrengen.

Hoe kan PwC u helpen?

PwC kan u helpen bepalen wat de impact van huidige markttrends en verwachte mondiale ontwikkelingen zijn op uw bedrijfsstrategie en welke mensen en vaardigheden u nodig heeft om die strategie te realiseren. Vervolgens verbeteren we de werknemerservaring en crëeren we een EVP op maat, met een holistische benadering gericht op leiderschapsontwikkeling, erkenning en cultuur. Onze marktkennis, gecombineerd met de analyses van uw bedrijfsgegevens en de WFPS-database, geeft ons de datagedreven basis om uw personeelsstrategie te hervormen en te helpen bij een optimale uitvoering.

Volg ons

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Lisanne Ort

Lisanne Ort

Senior Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 097 40 36

David Lasschuijt

David Lasschuijt

Senior Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 178 14 77

Hide