Wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd

17/07/20

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën hebben recent het wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit wetsvoorstel wordt verder uitwerking gegeven aan de minder snelle stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2025, zoals afgesproken in het Pensioenakkoord. De AOW-leeftijd is vanaf 2025 gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting van de 65-jarigen in Nederland. Volgens dit wetsvoorstel leidt elk jaar aan extra levensverwachting met ingang van 2025 niet tot twaalf maanden stijging, maar tot acht maanden stijging van de AOW-leeftijd.

AOW-leeftijd in het Pensioenakkoord

In het Pensioenakkoord zijn twee afspraken gemaakt over de minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. De eerste afspraak is in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd vastgelegd. Het parlement heeft deze wetgeving reeds goedgekeurd in juli 2019. Met het wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd heeft minister Koolmees gewacht op een akkoord over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Nu de vakbond FNV als laatste partij ook heeft ingestemd kan minister Koolmees met de uitwerking van het Pensioenakkoord naar de Tweede Kamer. In ons Actueelbericht ‘Overeenstemming over uitwerking Pensioenakkoord’ lichtten wij de belangrijkste maatregelen uit het akkoord toe.

AOW-leeftijd stijgt minder snel t/m 2024

Conform het principeakkoord uit 2019 wordt de AOW-leeftijd twee jaar bevroren op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd stapsgewijs door tot 67 jaar in 2024. Dit is vastgelegd in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. In ons Actueelbericht ‘Wetsvoorstel over minder snelle stijging AOW-leeftijd aangenomen’ lichtten wij deze wijzigingen toe.

Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd conform een 2/3-koppeling aan de levensverwachting

De stijging van de AOW-leeftijd is met ingang van 2025 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting van 65-jarigen. Deze levensverwachting wordt jaarlijks bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor Statistiek. Met het wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd levert elke stijging van de levensverwachting met een jaar een stijging van de AOW-leeftijd op van acht maanden. Volgens het huidige wettelijke kader levert nog elk jaar aan extra levensverwachting een stijging van de AOW-leeftijd op van twaalf maanden (1-op-1 koppeling). Dit betekent dat de AOW-leeftijd met ingang van 2025 stijgt conform een 2/3-koppeling aan de levensverwachting.

Minister Koolmees heeft in november 2019 al de AOW-leeftijd voor 2025 bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De AOW-leeftijd voor 2025 is in lijn met de afspraken uit het Pensioenakkoord vastgesteld op 67 jaar. In ons Actueelbericht ‘AOW-leeftijd stijgt in 2025 niet ten opzichte van 2024’ lichtten wij dit toe.

Pensioenrichtleeftijd

In het wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd wordt tevens de wijze waarop de fiscale pensioenrichtleeftijd wordt bepaald aangepast. In ons Actueelbericht ‘AOW-leeftijd stijgt in 2025 niet ten opzichte van 2024’ lichtten wij dit toe. De pensioenrichtleeftijd stijgt in de toekomst conform de 2/3-koppeling met de ontwikkeling van de levensverwachting op 65 jaar. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd verloopt echter nog steeds in stappen van minimaal een jaar. Naar verwachting blijft de huidige pensioenrichtleeftijd van 68 jaar conform deze methode tot minimaal 2029 ongewijzigd.

Contact

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons