AOW-leeftijd stijgt in 2025 niet ten opzichte van 2024

07/11/19

In 2025 zal op basis van de afspraken in het pensioenakkoord de AOW-leeftijd 67 jaar zijn. Omdat de AOW-leeftijd voor 2024 al eerder is vastgesteld op 67 jaar, is er geen sprake van een stijging tussen 2024 en 2025. De fiscale pensioenrichtleeftijd blijft in 2021 ook 68 jaar. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

De AOW-leeftijd in het pensioenakkoord

Op 5 juni 2019 zijn werknemers- en werkgeversorganisaties en het kabinet het eens geworden over een pakket aan maatregelen die het pensioenstelsel wijzigen. Een van de onderdelen van het pensioenakkoord is de minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.

Tijdspad stijging AOW-leeftijd

Voor de jaren 2020 tot en met 2024 was de stijging van de AOW-leeftijd op basis van de regels uit het pensioenakkoord al bepaald. De hoogte is voor 2024 vastgesteld op 67 jaar. De AOW-leeftijd vanaf 2025 was nog niet bekend bij de eerste uitwerkingen van het pensioenakkoord. De stijging van de AOW-leeftijd is vanaf 2025 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting van 65-jarigen. Deze levensverwachting wordt jaarlijks bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor Statistiek. Hierbij levert elk jaar aan extra levensverwachting een stijging van de AOW-leeftijd van acht maanden op, terwijl nu elk jaar extra levensverwachting nog een stijging van twaalf maanden betekent. Daarmee is de verhoging ook vanaf 2025 minder sterk dan volgens de oude regels over de AOW-leeftijd. De levensverwachting op 65-jarige leeftijd ligt in 2025 wel hoger dan in 2024, maar deze toename is niet groot genoeg voor een stijging van de AOW-leeftijd ten opzichte van 2024.

De minder snelle stijging van de AOW-leeftijd moet nog wel wettelijk worden vastgelegd. Zo lang dat niet gebeurd is, gelden de regels voor één op één aan de levensverwachting gekoppelde stijging van de AOW-leeftijd nog. Hieronder vindt u een tabel met de AOW-leeftijd op basis van het huidige wettelijk kader en op basis van het wettelijk kader volgens het pensioenakkoord.

  AOW-leeftijd volgens huidig wettelijk kader  AOW-leeftijd volgens wettelijk kader in pensioenakkoord
2020 66 jaar en 8 mnd 66 jaar en 4 mnd
2021 67 jaar 66 jaar en 4 mnd
2022 67 jaar en 3 mnd 66 jaar en 7 mnd
2023 67 jaar en 3 mnd 66 jaar en 10 mnd
2024 67 jaar en 3 mnd 67 jaar
2025 67 jaar en 3 mnd 67 jaar

De pensioenrichtleeftijd

De pensioenrichtleeftijd is de pensioenleeftijd waarmee de fiscale maximering aan pensioenopbouw wordt bepaald in de Wet op de loonbelasting 1964. De stijging van de pensioenrichtleeftijd is ook gekoppeld aan de toename van de resterende levensverwachting van 65-jarigen, maar op een andere manier dan bij de AOW-leeftijd. Om de pensioenrichtleeftijd te bepalen, wordt de levensverwachting van 65-jarigen gebruikt zoals deze voor tien jaar later is voorspeld. Pas bij een uitkomst van meer dan één, gaat de pensioenrichtleeftijd een jaar omhoog, mits dit een jaar van tevoren bekend wordt gemaakt. Vanaf 1 januari 2018 is dat 68 jaar. Voor dit jaar en 2020 was geen stijging aangekondigd. Voor de bepaling van de pensioenrichtleeftijd in 2021 wordt de prognose van 2031 gebruikt. Deze wijkt niet sterk af van de prognose van 2030, waardoor de pensioenrichtleeftijd ook in 2021 niet wordt verhoogd.

Wat betekent dit voor u?

Ondanks de minder snelle stijging van de AOW-leeftijd dan voor het pensioenakkoord, is de verwachting wel dat deze nog verder blijft stijgen. Dat betekent dat werknemers steeds vaker door zullen werken tot ver na zestigjarige leeftijd. Van werkgevers vraagt dit om arbeidsvoorwaarden en maatregelen die helpen bij het gezond halen van deze steeds hogere AOW-leeftijd. Het pensioenakkoord biedt een pakket aan mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. Ook zijn er maatregelen die vervroegde uittreding tot op zekere hoogte mogelijk maken. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om met het oog op de toekomst, uw beloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden in lijn te brengen met de doelstellingen van uw organisatie.

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons