Start doelgericht met uw ESG-strategie via de Sustainability Reporting Manager

Van chaos naar overzicht met de Sustainability Reporting Manager

We zien het voor onze ogen gebeuren: klanten die hard werken aan hun CSRD-implementatie maar daarbij al snel het overzicht verliezen. Hoe ver zijn we nu al? En wat moet er allemaal nog gebeuren om compliant te worden? 

De Sustainability Reporting Manager biedt uitkomst. Dat blijkt ook in de praktijk. Ons eerste gesprek met de CFO van een Nederlandse multinational over CSRD en compliance  verzandt in een discussie over details. Een tweede gesprek, een half jaar later, is ruim voor het afgesproken tijdstip afgerond. Geen discussie over details, maar consensus over de actuele stand van zaken en een gevoel van urgentie tot gevolg. 

In één keer is duidelijk dat er een overkoepelend actieplan voor CSRD-implementatie moet komen en dat daarvoor de hele organisatie gemobiliseerd moet worden. Vanwaar dit verschil? Het tweede gesprek voeren we op basis van de inzichten uit de door PwC Nederland ontwikkelde Sustainability Reporting Manager.

De aanleiding: de kloof overbruggen en het gesprek faciliteren

Het is voor bedrijven ronduit lastig goed zicht te krijgen op de actuele mate van compliance. Wat de CSRD vraagt van bedrijven is veelomvattend, complex, gedetailleerd en nieuw; wie de diepte in gaat verliest al snel het zicht op het grotere geheel. Dit geldt zelfs voor specialisten die dagelijks aan dit onderwerp werken. Bovendien leert de ervaring dat bedrijven hun mate van CRSD-compliance in de regel te positief inschatten, zelfs de koplopers op dit gebied die hier al een tijd serieus aan werken.

Met onze Sustainability Reporting Manager is het wél mogelijk om detailinformatie op de verschillende deelgebieden bij elkaar te brengen en tegelijkertijd het overzicht te behouden. Daarmee helpen we een brug te slaan tussen specialisten op de verschillende domeinen en bestuurders. Sterker nog, daarmee is een organisatie in staat haar ESG-strategie aan te scherpen en toekomstbestendig te maken, in lijn met wat de CSRD vraagt. 

De Sustainability Reporting Manager stelt organisaties dus in staat te sturen op de grote ESG-lijnen en om de prioriteiten en resources toe te wijzen voor het oplossen van specifieke knelpunten. Scherpere strategische inzichten helpen zo om tot een betere rapportage te komen. Met de Sustainability Reporting Manager kunnen wij u helpen om de dialoog te voeren die daarvoor nodig is: door detaildata te vertalen naar inzicht, en door verschillende stakeholders te mobiliseren en het gesprek tussen hen te faciliteren. 

Het voorwerk: een gap analyse, voor duizenden datapunten 

Startpunt voor het gebruik van de Sustainability Reporting Manager is een gap analyse die voor elk van de 'disclosure requirements' uit de CSRD bepaalt wat vereist is voor compliance en wat nu al beschikbaar is. De analyse kan, afhankelijk van de voorkeuren en informatiebehoefte van de klant, op hoofdlijnen of op detailniveau worden uitgevoerd. De belangrijkste bronnen zijn onder meer het jaarverslag, het strategisch plan, beleidsdocumenten en actieplannen van de onderneming, eventueel aangevuld op basis van vervolgvragen en interviews met medewerkers. 

Dit proces neemt doorgaans zes tot twaalf weken in beslag, maar kan soms in veel minder tijd, zelfs in een paar dagen. Na de recente update van de CSRD is namelijk niet elke ESRS nog bij voorbaat materieel voor iedere onderneming, maar alleen nog de standaarden waarvoor de onderneming dat na een 'double materiality assessment' zelf vaststelt.

Van details naar inzicht: compliance en 'efforts to close'

De volgende stap is om voor elke gap die is geïdentificeerd te bepalen om welk type het gaat. Aan ieder type koppelen we vervolgens de verwachte inspanning die nodig is om de gap te dichten (de 'effort to close').

Er zijn vier type gaps:

  • Data gap: Er is geen data beschikbaar en er bestaat ook geen proces om die data verzamelen. Effort to close: 'Highest'
  • Policy gap: Er is geen beleid, doelstelling en/of actieplan vastgelegd met betrekking tot een 'disclosure requirement'. Effort to close: 'High'
  • Calculation gap: Voor een bepaald datapunt is wel de input beschikbaar maar nog niet de juiste rekenmethode. Effort to close: 'Medium'
  • Textual gap: Data is intern wel beschikbaar maar wordt nog niet extern gerapporteerd. Effort to close: 'Low'

De Sustainability Reporting Manager genereert op basis van deze input een totaaloverzicht van de actuele mate van compliance.

De Sustainability Reporting Manager toont de actuele mate van compliance.

In een oogopslag is te zien wat de 'Overall compliance' is (in dit voorbeeld 42%) en wat de deelscore is voor de verschillende materiële standaarden. Per standaard is ook zichtbaar wat de verwachte 'Effort to close' is. De tool toont dat een hoge compliance-score van 78% op G1 nog steeds kan betekenen dat er een grote inspanning nodig is om volledig compliant te worden.

Voor iedere standaard is met de Sustainability Reporting Manager ook in te zoomen op de verschillende onderdelen van de ESRS . De tool laat zien hoe de geïdentificeerde gaps verdeeld zijn over de verschillende 'disclosure requirements' per standaard en over de eerder genoemde gap types. 

Aan de hand van deze verdelingen kan het gesprek over de benodigde vervolgstappen, de prioritering daarvan en benodigde resources effectief worden gevoerd.

"De Sustainability Reporting Manager stelt organisaties in staat om te sturen op de grote ESG-lijnen en om de prioriteiten en resources toe te wijzen voor het oplossen van specifieke knelpunten."

Lex Huis in het Veld, director

De volgende stappen: toegankelijkheid en functionaliteit van de tool

De Sustainability Reporting Manager is inmiddels zo ontwikkeld dat  alle PwC professionals deze kunnen inzetten voor zijn of haar klant. De eerste vervolgstap die we voor ogen hebben is om de tool online toegankelijk te maken voor klanten. Daarnaast wordt gewerkt aan aan een uitbreiding van de tool met een roadmap-functionaliteit waarmee zichtbaar hoe de CSRD in de loop van tijd zal toenemen als gevolg van verschillende 'efforts to close'. Ook is een toevoeging aan de tool in de vorm van een 'organizational gap analysis' mogelijk. Daarmee brengen we de volwassenheid van de rapportage-organisatie in beeld en identificeren we waar verdere verbeteringen nodig zijn met het oog op CSRD-compliance.

Contact us

Lex Huis in het Veld

Lex Huis in het Veld

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 771 01 75

Simone Gager

Simone Gager

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 43299689

Desi Walsarie

Desi Walsarie

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 13847896

Ellen McCready

Ellen McCready

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 82475877

Volg ons