Webcast: Corporate Sustainability Reporting Directive

Impact en vereisten toegelicht

De EU Green Deal heeft als doel dat Europa in 2050 het eerste 'klimaatneutrale continent' ter wereld is, in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs, en verplicht alle sectoren tot actie. De Green Deal vormt de basis voor het EU-actieplan voor de financiering van duurzame groei.

De drie belangrijkste doelstellingen van het EU-actieplan zijn het heroriënteren van kapitaalstromen naar duurzame investeringen, het integreren van duurzaamheid in risicomanagement, en het bevorderen van transparantie en langetermijndenken in financiële en economische activiteiten. Een van de belangrijkste verordeningen die de EU heeft gepubliceerd om deze doelstellingen te verwezenlijken is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD breidt de rapportage- en assurance-eisen op het gebied van duurzaamheid aanzienlijk uit. De CSRD-rapportage is verplicht voor grote organisaties van openbaar belang vanaf boekjaar 2024, en voor alle grote organisaties vanaf boekjaar 2025.

De CSRD vergt een grote inspanning van veel bedrijven en een tijdige voorbereiding. In de onderstaande webcast video's lichten PwC-experts de verschillende aspecten van de CSRD toe, en gaan zij in op de uitdagingen en aanbevelingen.

Playback of this video is not currently available

0:04:14

Inleiding tot de CSRD

Inleiding tot de CSRD

Alexander Spek, ESG lead bij PwC, introduceert de CSRD en geeft context en achtergrond bij de richtlijn.

Huidige status van de CSRD

Kees-Jan de Vries, Partner ESG Services bij PwC, bespreekt de huidige status van de CSRD en gaat in op de reikwijdte en tijdlijn van de implementatie, de gerelateerde European Sustainability Reporting Standards (ESRSs), updates over de nieuwste ESRS’s en vijf relevante CSRD-concepten: 

 1. Kenmerken van informatiekwaliteit
 2. Dubbele materialiteit
 3. Grenzen aan rapporteren en waardeketen
 4. Tijdshorizon
 5. Duurzaamheids due diligence

Playback of this video is not currently available

0:30:10

Huidige status van de CSRD

Playback of this video is not currently available

0:11:13

ESG data & tech inzichtelijk maken

ESG data & tech inzichtelijk maken

Momenteel hebben veel bedrijven de CSRD-informatievereisten nog niet in hun systemen en processen verankerd. Het verzamelen en sourcen van de grote hoeveelheid vereiste datapunten (inclusief data over de supply chain) en het waarborgen van de kwaliteit van deze gegevens is een grote uitdaging voor rapporterende entiteiten. Lex Huis in het Veld, Director ESG Services bij PwC, deelt zijn inzichten over de uitdagingen met betrekking tot ESG data en technologie. Drie verschillende soorten uitdagingen worden besproken: 

 1. ESG data verzamelen & sourcen 
 2. Methodieken verwerking & analyse 
 3. IT-tools, infrastructuur en governance

Ten slotte geeft Lex aanbevelingen over hoe u het beheer van uw ESG data kunt verbeteren om de CSRD-rapportage te laten bijdragen aan uw strategie.

Audit en assurance

CSRD-rapportage vereist zekerheid van een onafhankelijke assurance provider, te beginnen met ‘limited assurance’ en oplopend tot ‘reasonable assurance’. Nicoline Dikmans, Senior Manager ESG assurance bij PwC, licht toe wat CSRD-assurance van rapporterende bedrijven vraagt. Daarnaast deelt Nicoline haar ervaring met het verstrekken van beperkte assurance aan bedrijven die al rapporteren op duurzaamheidsinformatie, en bespreekt zij drie uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd:

 1. criteria zijn vaak niet in de hele organisatie op elkaar afgestemd;
 2. grote verscheidenheid aan bronnen en de spreiding over de organisatie; 
 3. processen in het beginstadium en het niveau van interne controles.

Playback of this video is not currently available

0:11:13

Audit en assurance

Playback of this video is not currently available

0:03:53

Slotwoord

Slotwoord

Bedrijven hebben een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling naar een duurzamere wereld, en de CSRD levert hier een belangrijke bijdrage aan: ‘Van nu af aan is een zuivere reputatie op het gebied van mensenrechten net zo belangrijk als een goede balans’ (Pascal Durand, hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement, juni 2022). Alexander sluit de webcast af met een praktische routekaart voor implementatie die uw bedrijf van uw huidige startpunt brengt naar naleving van de regelgeving.

Contact us

Alexander Spek

Alexander Spek

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 00 02

Kees-Jan de Vries

Kees-Jan de Vries

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 069 68 28

Willem-Jan Dubois

Willem-Jan Dubois

Partner, PwC Netherlands

Karin Meijer

Karin Meijer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 030 39 90

Volg ons