Crisis en resilience services

Het is voor organisaties nog nooit zo belangrijk geweest om zich voor te bereiden op een crisis en indien noodzakelijk effectief te reageren. We kunnen u helpen bij de voorbereiding, het reageren op een onmiddellijke crisis en daarmee het behouden van duurzame groei op lange termijn.

Een geïntegreerde aanpak voor een crisis

Naarmate de wereld complexer en meer onderling verbonden wordt, groeit de dreiging van een crisis op corporate niveau. Ongeacht de initiële oorzaak, heeft een crisis de potentie om een vernietigende werking te hebben op een organisatie. De impact van een crisis rijkt van de dagelijkse bedrijfsoperaties tot de financiële stabiliteit van het bedrijf, tot gezondheid en veiligheid van uw teams. Wij begeleiden onze klanten door uitdagende situaties wanneer zij een crisis doormaken, en helpen hen te begrijpen dat de impact van een crisis nog maanden of zelfs jaren later voelbaar kan zijn.

Organisaties die niet zijn voorbereid op het managen van de consequenties van een crisis, lijden groot verlies op het gebied van hun financiën, operaties en reputatie. De impact van het incorrect managen van een crisis situatie kan zelfs potentieel meer schade aanrichten dan de crisis situatie zelf.

Wij werken met u samen om er zeker van te zijn dat uw organisatie uit een crisis komt met meer kracht en weerbaarheid. In het bijzonder steunen wij u in het begrijpen van bedrijfsrisico’s; het optimaliseren van de processen binnen uw organisatie; en het ontwikkelen en beoefenen van crisismanagementplannen, om toekomstige uitdagingen in een vroeg stadium te identificeren en effectief aan te pakken.

De disruption-lifecycle

Voorbereiden

Hoe meer een organisatie is voorbereid op het managen van een crisis, hoe zelfverzekerder deze organisatie bedreigingen kan afwenden tijdens een verstoring. PwC kan u ondersteunen bij de implementatie van meerdere voorzorgsmaatregelen zodat uw organisatie tijdens een potentiële crisis alle nodige instrumenten ter beschikking. Dit varieert van het ontwikkelen van crisismanagementplannen of handboeken, tot het faciliteren van crisisoefeningen, tot het creëren van een geïntegreerd crisis en resilience managementprogramma.

Respons

Voor effectieve crisisrespons, is het noodzakelijk om snel en zelfverzekerd de regie te nemen. Verstoringen van processen kunnen acuut resulteren in een hoge werkdruk en oplopende emoties; indien men hierbij het overzicht verliest kan dit grote impact hebben op uw werknemers, reputatie en financiën. Wij werken met u samen, door inzicht in uw organisatie en een objectief holistische kijk op uw context mee te nemen. Op deze manier helpen we u crises beter te beheersen, door juist te prioriteren en zodoende de crisis te tackelen.

Sterker uit een crisis opstaan

Wanneer een punt van bedrijfscontinuïteit wordt bereikt in de crisis lifecycle, hebben organisaties vaak de neiging om over te gaan op de volgende prioriteit op de lijst. Echter, de meest succesvolle organisaties zijn organisaties die hebben geïnvesteerd in continue verbeteringsmechanismen, zoals leersessies, de veranderimplementaties en het profiteren van kansen. Het herstel van een crisis kan zodoende een kans zijn voor nieuwe groei.

Hoe PwC kan helpen

Enterprise resilience

Bij het ontstaan van een crisis, reageren organisaties vaak op onsamenhangende wijze. Kerncompetenties van veerkracht, evenals de verantwoordelijke teams, zijn door de jaren heen verkokerd geraakt, waardoor ze niet langer onderling afgestemd zijn. Dit leidt ertoe dat in geval van een crisis, de teams, methoden en technieken niet soepel kunnen functioneren, resulterend in meer nieuwe uitdagingen dan oplossingen.

Een procesverstoring is onvermijdelijk. Waar het uiteindelijk om gaat, is het vermogen van een organisatie om sterker uit een crisis te komen. Dit vermogen wordt gedreven door een organisatiewijd fundament van veerkracht. Wij meten deze veerkracht met de volgende vier pijlers:

 • Technologische en operationele resilience: het behouden van kritieke bedrijfsfuncties en de beschikbaarheid van kritieke technologie.
 • Financiële resilience: het weerstaan van financiële schokken in liquiditeit en middelen.
 • Data resilience: het veiligstellen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van kritieke data.
 • Personeels-resilience: het onderhouden van een beschikbaar en productief personeelsbestand.

Een resilient organisatie is in staat om een toestand van informed preparedness te onderhouden; kan essentiële en -kritieke functies voortzetten ondanks een ernstige verstoring; is daarnaast in staat om responsprocedures voor zover mogelijk uit te voeren; en kan kennis opgedaan tijdens eerdere verstoringen inzetten om de processen rond organisatieveerkracht te verbeteren.

Om uw organisatie te helpen tot dit niveau te komen, hanteert de benaderingswijze van PwC een holistische strategie waarbij meerdere kerncompetenties worden toegepast:

 • Bedrijfscontinuïteit
 • Rampherstel
 • Incidentmanagement
 • Fysieke beveiliging
 • Respons bij een noodgeval

Crisismanagement

Elke crisis brengt zijn complexiteiten met zich mee die op verschillende wijzen invloed hebben op verschillende delen van uw organisatie. Door het ontwerpen, communiceren en beoefenen van een geïntegreerd, organisatie-wijd crisismanagementprogramma bent u in staat om zelfverzekerd met deze nuances om te gaan wanneer een verstoring plaatsvindt.

Door bij het ontwerpen of aanscherpen van uw crisismanagementprogramma de relevante expertise (intern en extern) te betrekken, zorgt u voor een effectief en verenigde paraatheid binnen uw organisatie.

Door samen te werken met de professionals van PwC, kunt u verschillende elementen van uw crisismanagementprogramma ontwerpen of verbeteren, afhankelijk van uw gewenste niveau. Dit kan betrekking hebben op:

 • Progamma-strategie en governance model
 • Severity matrix (ernstmatrix) en triggers voor escalatie
 • Crisismanagement teamstructuur
 • Responsstrategieën en -plannen
 • Roadmap en implementatieschema
 • Programma-onderhoudsplan
 • Trainen en testen met verschillende scenario’s

Bedrijfscontinuïteit

Kan uw organisatie haar kritieke processen laten doorgaan te midden van een ernstige crisis? Hoe identificeer je eigenlijk ‘kritieke’ processen? Heeft u een back-upstrategie in het geval van een grote verstoring in uw technologie, faciliteiten of andere functies? Zijn uw medewerkers getraind om adequaat te reageren tijdens incidenten?

Bedrijven die een holistische benadering aannemen bij het managen van hun bedrijfscontinuïteit, ontwikkelen het vermogen om zich voor te bereiden op ernstige verstoringen, en stellen zichzelf in staat om dergelijke verstoringen tijdig te identificeren en te voorkomen. Een volledig geïntegreerde bedrijfscontinuïteitsstrategie helpt bovendien bij het ontwikkelen van een algehele cultuur van veerkrachtigheid.

We hebben schaalbare oplossingen ontwikkeld om maatwerk voor elk van onze klanten te kunnen leveren:

 • Toetsing van het bedrijfscontinuiteitsprogramma en ontwerp
 • Business Impact Assessment (BIA) en toetsing van risico’s
 • Creëren van een herstelplan en het verbeteren van aanpak
 • Oefening, onderhoud en training van het bedrijfscontinuiteitsplan
 • 3rd party resilience framework en -analyse
 • IT herstel en analyse van het bedrijfscontinuïteitsprogramma

Incident-respons

Cyber security incidenten staan hoog op de agenda; niet alleen bij besturen, maar ook bij wetgevers, klanten en investeerders. De schaal en verfijning van dit soort incidenten neemt ieder jaar opnieuw toe. Het kan dan ook aanvoelen als een onmogelijke uitdaging om bij te blijven met de snelle ontwikkeling van de instrumenten, technieken en procedures die door hackers worden ingezet.

Onze ‘incident response (IR) retainer’ services voorzien dan ook in de benodigde zelfverzekerdheid bij dit soort incidenten, en zorgen voor snelle en on-demand toegang tot een wereldwijde pool van uiterst gekwalificeerde en ervaren professionals op het gebied van incident-respons. Daarnaast krijgt u ook toegang tot een variëteit van gerelateerde PwC services die zijn ontworpen om u te ondersteunen in tijden van crisis.

We verzekeren dat ons team in Nederland bekend blijft met uw staf, processen en technologie, waardoor we indien u onze steun nodig heeft, u in minimale tijd en met minimale overheadkosten voor u klaar kunnen staan. Onze retainers voorzien in wereldwijde, 24/7/365 toegang tot een specialistisch respons team in geval van een cyberincident.

De belangrijkste voordelen zijn:

 • Een snelle en effectieve respons om de impact van een incident te verminderen, zonder de noodzaak om een externe partij in te werken terwijl u onder druk staat; wat zou kunnen leiden tot vertraging in uw respons.
 • Voorbereiding op relevante plannen en documentatie, evenals een roadmap voor IR-maturity.
 • Aanpasbare serviceovereenkomsten die aansluiten bij de specifieke vereisten van uw organisatie.
 • Beschikbaarheid van relevante rapportage en data om compliance aan te kunnen tonen richting belanghebbenden en wetgevers.
 • Gedetailleerde en effectieve ondersteuning bij het melden van een breach, in lijn met de GDPR.
 • Toegang tot een wijde variëteit van experts op het gebied van cyber security, forensics, zakelijk advies en juridische zaken; welke allen ervaring hebben in het nauw samenwerking gedurende crisistijd.

Bouw aan veerkracht voor succes op lange termijn

Meer dan voorheen eisen belanghebbenden het vertrouwen te kunnen hebben in niet alleen de continuïteit en herstelcapaciteiten van een bedrijf, maar ook in de continue verbetering van kritieke processen en activiteiten in het geval van een incident. Veerkrachtig zijn als organisatie betekent dat een organisatie in staat is om bedrijfscontinuïteit vol te houden; de reputatie te beschermen; en te verzekeren dat de impact op klanten en medewerkers minimaal is, terwijl tegelijkertijd om dient te worden gegaan met onzekerheid en grote veranderingen.

De belangrijkste focus van onze benadering is om u te helpen bij het herkennen van uw sterke punten, en het verder uitbouwen van de volwassenheid van uw crisismanagementcapaciteit en bedrijfsveerkracht. Zodoende helpen we u uw vermogen om de kritieke functies en mensen van uw bedrijf te beschermen en aan te houden. We gebruiken een op risico’s gebaseerde benadering om de kansen en bedreigingen die voor u relevant zijn te begrijpen, voortkomend uit het risicolandschap waarin u actief bent. Dit biedt de fundering voor een wendbaar en proactief programma om crisismanagementrespons te ondersteunen, specifiek op maat gemaakt voor uw organisatie.

Crisis and Resilience Services
Volg ons

Contact us

Bram van Tiel

Bram van Tiel

Partner Cybersecurity & Dataprivacy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 243 29 62

Sander Kranenburg

Sander Kranenburg

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 386 48 71

Pascal Huizinga

Pascal Huizinga

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 201 17 20

Renske de Haan

Renske de Haan

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 136 61 55

Hide