Demografische veranderingen

Terwijl in Nederland de bevolkingsgroei afneemt, komen er tot 2025 wereldwijd een miljard mensen bij.

We worden ouder: in 2000 verwachtten we dat een pasgeboren jongetje in Nederland 76 jaar zou leven. In 2013 ligt de verwachting op bijna 80. We krijgen minder kinderen: Nederland heeft in 2035 één oudere op twee werkenden ten opzichte van één oudere op drie werkenden nu. Het zijn bekende statistieken, maar de kansen en uitdagingen die deze cijfers met zich mee brengen voor de BV Nederland zijn wellicht minder bekend.

Voor bedrijven in Nederland scheppen Demografische -en sociale veranderingen kansen en uitdagingen op drie gebieden: klanten, werknemers en internationale groeikansen.

De vraag van klanten verandert: oudere doelgroepen geven hun geld anders uit dan jongeren en moeten op een andere manier worden benaderd. Marketingafdelingen zullen zich dan ook nog meer dan ze al deden bezig moeten houden met demografische veranderingen in hun klantengroep. Raden van bestuur zullen hun bedrijfsstrategie opnieuw tegen het licht moeten houden om hun bedrijf veerkrachtig te maken zodat ze meekunnen in een veranderende samenleving.

De arbeidsmarkt verandert: vrouwen en oudere werknemers zullen een steeds groter deel uitmaken van een krapper wordende arbeidsmarkt. Succesvolle bedrijven zullen in staat zijn dit talent aan te spreken en optimaal in te zetten in de organisatie. Hierbij is het essentieel om op een strategische manier te kijken naar de personeelsplanning en deze mensen in hun kracht te zetten.

Er ontstaan groeikansen in jonge, groeiende landen: Er komen één miljard mensen bij tot 2025. Deze groei verschuift van Europa en Oost-Azië naar Afrika en India. De groei in deze werelddelen biedt een uitgelezen kans voor het Nederlands bedrijfsleven om groei te hervinden door onze wereldleidende kennis in sectoren als water, gas, agrifood en ICT beschikbaar te stellen om problemen waar deze landen mee kampen op te lossen.

Demografische veranderingen

Internationaal

Contact

Robbert-Jan Poerstamper

Robbert-Jan Poerstamper

Consultant to the firm, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 155 67 56

Volg ons