Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Uw risicomanagers van de toekomst

Anthony Kruizinga Partner, Risk & Regulation lead, PwC Netherlands 12/05/21

Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe vaardigheden

De transformatie van risicomanagement vraagt om grote veranderingen in de vaardigheden en competenties van uw medewerkers. Want u kunt herstructureren, rationaliseren en digitaliseren totdat u een ons weegt, zonder de juiste mensen met de juiste skills, expertise en instelling gaat het u niet lukken om Risk succesvol te transformeren. Uw team zal ook moeten veranderen.

In mijn vorige blog heb ik toegelicht hoe het herstructureren van Risk lijkt op de renovatie van een oud gebouw. In dit blog wil ik graag de mensen die leven en werken in zo’n gebouw in de schijnwerpers zetten. Ik beschrijf eerst welke risicomanagers u volgens  mij nodig hebt om uw organisatie te laten floreren. Daarna geef ik advies over hoe u bij uw ideale toekomstige Risk-teams kunt komen.

Risicomanagement heeft meer nodig dan financieel-economische kennis

Cyberaanvallen en datalekken nemen toe in kans en effect. De gevolgen van klimaatveranderingen kunnen een impact hebben op de kredietwaardigheid van een tegenpartij, of kunnen de waarde van een onderpand verlagen. Normen, waarden en ethisch gedrag staan steeds hoger op de agenda van organisaties. 

Heeft uw risicofunctie gedragsexperts, cyberspecialisten en mensen met kennis van klimaatveranderingscenario's? Mensen die kunnen vertellen hoe u moet omgaan met zaken als deepfakes, het verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie of het verlies van biodiversiteit. In uw dreamteam zult u deze mensen nodig hebben.

Ik denk dat u moet beginnen met uw vernieuwde risicotaxonomie om een inventarisatie te maken van de benodigde expertise in uw ideale team. Risicomanagement is traditioneel het domein van financieel-economische experts, maar alleen met dergelijke expertise gaat u het niet meer redden. Vandaag de dag heeft risicomanagement een breed scala aan kennis nodig: technologie, cybersecurity, outsourcing, data-analyse, klimaatverandering, organisatiepsychologie, verandermanagement, sociologie en klantgedrag en -dynamiek. Om er maar een paar te noemen. 

Diversiteit als kracht

Naast diversiteit qua academische achtergronden en expertise moet de toekomstige risicofunctie ook een goede mix zijn op het gebied van geslacht, leeftijd, culturele achtergronden en persoonlijkheids- en communicatiestijlen. In een ideale setting bestaan teams uit verschillende type persoonlijkheden en worden deze verschillen niet alleen geaccepteerd, maar ook daadwerkelijk gewaardeerd. 

Een dergelijke verandering gaat niet om de getallen, maar om een gezonde balans tussen bijvoorbeeld feminien en masculien gedrag, en om een mix van introverte en extraverte persoonlijkheden. Dit is essentieel in risicomanagement, want verschillen in perspectieven zijn nodig om om te kunnen gaan met de toenemende variëteit en complexiteit van risico’s. En uiteenlopende verschillen in meningen en gedachtes kunnen uw organisatie beschermen tegen ‘groepsdenken’. 

Van risico mijden tot waarde creëren

Risk moet de business helpen om een gezonde hoeveelheid risico te nemen. Risicomanagement zou dus niet als doelstelling moeten hebben altijd maar alle risico’s te vermijden. Dit vereist wel een andere mentale attitude op individueel niveau: u hebt mensen nodig die het verband snappen tussen uw strategie, de bedrijfsprocessen, de risico’s die hierbij komen kijken, en risicobeheersing. Mensen die zich bewust zijn van risico’s, maar ze niet koste wat kost willen vermijden.

En risicomanagers moeten end-to-endbedrijfsprocessen begrijpen. Ze moeten voorbij de silo’s van hun eigen en andere afdelingen kunnen kijken en het grotere plaatje van uw organisatie begrijpen. En de risico’s van een bedrijf met een breder perspectief en over een langere termijn kunnen inschatten dan de regelgeving vereist.

Ze moeten sociale, economische en klimaattrends begrijpen. Ze moeten de impact van dergelijke trends op de bedrijfsvoering kunnen voorspellen en de daaruit voortvloeiende risico’s kunnen beoordelen. Zodat Risk steeds meer gelieerd wordt aan de uitvoering van de strategie.

Agile adviseurs

Ik heb eerder beargumenteerd dat risicomanagement een meer adviserende rol moet hebben ten opzichte van de business. Daarbij zijn emotionele intelligentie, het vermogen tot zelfreflectie en de moed om je uit te spreken allemaal gewaardeerde vaardigheden.

Het helpt ook als u de mensen aan boord hebt die overtuigend een verhaal over de toegevoegde waarde van Risk over de bühne kunnen krijgen. Mensen die strategie naar de praktijk kunnen vertalen door commerciële teams te adviseren over welke risico’s ze moeten nemen en welke vooral niet, en hoe dat dan moet worden gedaan.

Een andere belangrijke Risk-vaardigheid is agile reageren op volatiliteit en plotselinge veranderingen. Het zit er dik in dat veranderingen en ontwrichtingen op ons af blijven komen - en misschien wel in een hoger tempo. Dit vraagt een mindset van continue persoonlijke en professionele ontwikkeling, met een bereidheid tot veranderen als de wereld dat vereist. Om zo te kunnen floreren in een steeds veranderende omgeving. Zodat uw team kan doorgaan met het navigeren in een complex risicolandschap.

Meer dan digitaal

Digitalisering is een van de meest gebruikte modewoorden van de afgelopen jaren,  en niet zonder reden. Niet alleen moeten risicomanagers cyber en technologie begrijpen als risicotype, in de gehele risicofunctie hebt u mensen nodig die goed uit de voeten kunnen met nieuwe technologie. In eerste instantie om de juiste, kwalitatief goede data tot uw beschikking te krijgen en vervolgens om de kracht van deze data, in combinatie met innovatieve tooling, in te zetten voor betere snellere, accuratere en meer voorspellende risico-inzichten.

Maar u hebt ook baat bij professionals die kunnen zien wat de data niet laten zien. Wat er achter de beschikbare data gebeurt, wat er niet af te lezen valt van het dashboard. Begrijpen waar de data vandaan komt, hoe betrouwbaar deze data is, hoe data wordt gebruikt,  wat de impact ervan is en wat die impact vervolgens voor uw organisatie betekent. Allemaal cruciale vaardigheden om te zorgen dat u de juiste besluiten kunt nemen.

Een bak aan data is nog geen informatie en informatie is nog geen kennis en kennis op zich voegt geen waarde toe. Ik wil hier niet verzanden in filosofische bespiegelingen, maar risicomanagement van de toekomst heeft mensen nodig die deze verschillen begrijpen en die uw organisatie kunnen helpen om data en technologie in te zetten om uw bedrijfsdoelstellingen te behalen. Niet als doel op zich, maar als middel tot het doel.

Bovendien, nu risicomanagement steeds meer geautomatiseerd en datagedreven wordt, kunnen uw mensen meer hun aandacht richten op de uitkomsten van de risicoanalyses. De toegevoegde waarde van professional judgement neemt in mijn ogen alleen maar toe door digitalisering. Naast analytische vaardigheden moeten lateraal denken en een diepgaande waardering voor het behoud van het menselijke element integrale onderdelen van de vaardigheden en mindset van de toekomstige risicomanager zijn.

Mix en match de ideale workforce

Tot zover heb ik geprobeerd de benodigde vaardigheden en profielen te identificeren. Ik kan er wel vanuit gaan dat u het me eens bent dat er nog veel moet veranderen. U ziet misschien een gat tussen uw huidige team en uw droomopstelling. 

Organisaties zullen keuzes moeten maken en bereid moeten zijn tot actie. Dit zeg ik omdat komen tot de risicofunctie van de toekomst niet per se een pijnloos proces is. Ik denk dat er een combinatie van investeren in vaardigheden en expertise van uw huidige medewerkers met daarnaast het aantrekken van nieuw talent.

In sommige gevallen is een gedegen upskillingprogramma voldoende. Maar als het gaat om fundamenteel andere inhoudelijk achtergronden en meer diepgaande persoonlijke skills, zult u ook nieuwe mensen aan boord moeten halen. En sommigen uit het huidige team moeten laten gaan. Het is belangrijk om te erkennen dat dit soort besluiten moeilijk kunnen vallen, maar in sommige gevallen zijn ze onvermijdelijk. 

Het is u misschien opgevallen dat ik niet ben ingegaan op fte’s, de grootte van uw Risk-team. Dat klopt, want daar gaat dit blog niet over. Ik ga het in sommige van mijn volgende blogs hebben over het besparen van kosten door middel middel van rationalisering, digitalisering, outsourcen en kostenbesparingen. De ideale grootte van uw personeelsbestand en de optimale combinatie van vaardigheden en competenties is afhankelijk van uw verdienmodel, het risicolandschap waarmee u te maken heeft, en de huidige skillset van uw werknemers

Mijn punt is hier dat ik denk dat voor de ideale risicofunctie diversiteit de hoeksteen is. En dat bedoel ik op meerdere manieren - zoals ik eerder in dit blog heb betoogd. Risicomanagers moeten - samen met hun collega’s in de business  - voorbij de waan van dag kunnen kijken en begrijpen wat er nodig is om te kunnen dealen met risico’s van morgen. Met als bijkomend effect dat Risk een (nog) leukere plek wordt is om te werken!

Playback of this video is not currently available

0:02:06

De transformatie van risicomanagement

Verbeter uw strategie rondom risico's en regulering

De Covid-19-pandemie heeft het tempo waarin risicovolle gebeurtenissen plaatsvinden en zich verspreiden, verhoogd. Risico’s die eerst nog ver weg en onwaarschijnlijk leken, zijn de norm geworden. Om beter voorbereid te zijn op het onverwachte, is het belangrijk dat uw organisatie weerbaar is. Op die manier kunt u sneller en adequater reageren op veranderingen en nieuwe wet- en regelgeving.

Is uw aanpak voor risico’s geschikt voor de wereld van morgen? Wij ondersteunen u daar graag bij. Want morgen maak je samen_

Lees meer >

Contact

Anthony Kruizinga

Anthony Kruizinga

Partner, Risk & Regulation lead, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 308 76 37

Volg ons