Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Waarde creëren in tijden van kostendruk

Anthony Kruizinga Partner, Risk & Regulation lead, PwC Netherlands 17/03/21

Een transformatie van risicomanagement die zichzelf betaalt

Zoals ik heb toegelicht in mijn eerste blog van deze serie is er een duidelijke noodzaak om uw aanpak van risicomanagement te veranderen. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat dit een behoorlijke onderneming is, met forse bijbehorende investeringen.

Hoe kunt u dergelijke investeringen verantwoorden als begrotingen juist onder druk staan? Hoe kunt u zorgen dat risicomanagement zijn toegevoegde waarde vergroot, terwijl de kosten omlaag moeten? In dit blog doe ik een poging om deze vragen te beantwoorden. Mijn Engelse collega Symon Dawson heeft dit dilemma in een recente blog ook aangestipt.

Besparingen en waardecreatie in één model 

Op het eerste gezicht lijken kostenbesparingen en waardecreatie niet hand in hand te gaan. Maar is dat wel zo? Volgens mij ligt er juist een kans om deze ogenschijnlijk paradoxale concepten samen te voegen in één model (zie figuur). In dat model kunt u kosten besparen en daardoor tegelijkertijd ook investeringen doen, kunt u innoveren en duurzame waarde toevoegen. Een aanpak dus voor de transformatie van uw risicomanagement die zichzelf betaalt.

Visie op langere termijn nodig

De jaarlijkse begrotingscyclus die veel organisaties nog altijd aanhouden, zal daarbij echter niet goed werken. Om het effect van ‘waarde creëren in tijden van kostendruk’ inzichtelijk te maken en te kunnen realiseren, heeft uw organisatie een visie nodig op de langere termijn en een planningshorizon van enkele jaren. Dat wil zeggen een concreet meerjarenplan van investeringen en kostenbesparingen voor twee tot drie jaar.

Coronacrisis versterkt noodzaak kosten te besparen

Het reduceren van kosten is vandaag de dag simpelweg noodzakelijk. De coronacrisis heeft deze noodzaak nog verder versterkt. Ook risicofuncties ontkomen er niet aan. Als risicomanager denkt u misschien dat kosten verlagen vrijwel onmogelijk is. Zeker met het oog op de toenemende regeldruk en de stijgende verwachtingen van politiek, toezichthouders en de maatschappij, en de opkomende risico’s op het gebied van cyber, klimaat en gedrag en cultuur.

Uw teams krijgen het vele werk nu al niet gedaan. Kosten besparen lijkt geen optie. Met alle respect, ik ben het daar niet mee eens. De kosteneffectiviteit van risicomanagement moet omhoog. En dat is ook echt mogelijk. 

Risicomanagement anders aanpakken

Doorgaan met wat u altijd al deed - of meer van hetzelfde doen, maar dan met minder mensen -, is niet de optimale manier om lagere kosten te realiseren. Dit leidt namelijk alleen maar tot risicomanagement van mindere kwaliteit en met minder impact, en heeft een nadelig effect op het welzijn van uw werknemers. Bovendien brokkelt zo op lange termijn uw waarde af. Nee, ik denk dat de risk-afdeling simpelweg minder moet doen en de dingen anders moet aanpakken.

Verouderde controls 'uitzetten'

Zo kunt u een groot aantal verouderde en inefficiënte controls ‘uitzetten’, vaak zonder enig negatief effect op de beheersing van uw belangrijkste risico’s. Controls die nog wel relevant en effectief zijn, kunt u daarnaast zoveel mogelijk automatiseren. 

Verder is het belangrijk om nieuwe technologie nog meer te omarmen en de gestandaardiseerde processen en procedures te digitaliseren. En u kunt taken die anderen ook voor u kunnen uitvoeren, uitbesteden - misschien zelfs naar het buitenland. Dit leidt tot lagere kosten en vaak zelfs hogere kwaliteit. Zo maakt u tijd, geld, energie en ruimte vrij om te investeren in duurzame waarde van risicomanagement.

Een vernieuwd en relevanter risicomanagement 

Door de kosten te reduceren en tegelijkertijd de efficiëntie en de effectiviteit te vergroten, maakt u de weg vrij voor transformatie: een vernieuwd en relevanter risicomanagement met een verscherpte focus op risico’s die er écht toe doen in een veranderende wereld, beter aangesloten op de bedrijfsvoering.

Verleg uw focus naar nieuwe en opkomende risico’s voortkomend uit cyberdreigingen en technologie, klimaatverandering en gedrag van medewerkers en bestuurders. Pas uw risicomanagement aan op de strategie, de doelstellingen en de waarden van uw organisatie. En bouw aan uw risicofunctie van de toekomst, waarin de mogelijkheden van data en technologie worden benut.

Andere kennis en vaardigheden

Herzie daarnaast uw organisatie en verbeter de competenties van uw mensen. Ik denk niet zozeer dat er behoefte is aan méér mensen; u hebt in mijn ogen vooral andere kennis en vaardigheden nodig. Andere tijden vragen om een ander profiel risicomanager en de meeste risicomanagementfuncties zijn daarom niet klaar voor de toekomst. En misschien niet eens voor vandaag. 

U zult nieuw talent moeten aannemen en het huidige personeel moeten bijscholen. Op het gebied van digitale vaardigheden, kennis van nieuwe risico’s en bedreigingen, maar ook zogenoemde ‘soft skills’, communicatie- en adviesvaardigheden, begrip van strategie en bedrijfsvoering, laterale denkkracht en de flexibiliteit om over de grenzen van de silo’s in uw organisatie samen te werken, zijn essentieel voor de risicomanager van de toekomst.

Kostenreductie en waardecreatie

Op deze manier kan kostenreductie met de ene hand gecombineerd met het creëren van meer toegevoegde waarde met de andere hand, leiden tot een transformatie van uw risicomanagement die haar eigen rekening betaalt. Bovendien zal dit de risicofunctie een inspirerende en leukere plek maken om te werken. Allemaal redenen om niet langer te wachten. Morgen begint vandaag.

Vijf dimensies voor het risicomanagement van morgen

Een goed startpunt voor deze transformatie is het future readiness assessment. Hier beoordeelt u met de hulp van adviseurs - die goed de vergelijking kunnen maken met hoe andere organisaties dit doen - in hoeverre u klaar bent voor de toekomst. Dit gebeurt aan de hand van vijf dimensies, waarvan ik denk dat ze cruciaal zijn voor het toegroeien naar het risicomanagement van morgen.

Deze dimensies beoordelen uw huidige niveau van digitalisering en laten ook zien in hoeverre uw huidige personeel beschikt over toekomstbestendige competenties. Het assessment beoordeelt daarnaast de reikwijdte van uw huidige risicotaxonomie en uw raamwerk voor risicomanagement en de kosteneffectiviteit van uw risicofunctie. De vijfde en laatste dimensie betreft de mate waarin uw risicomanagement goed aansluit op de strategie, uw bedrijfsdoelen en -waarden.

Benieuwd hoe uw ‘spin’ eruitziet?

In mijn volgende blog neem ik, voordat ik elk onderdeel van de transformatie van uw risicomanagement in meer detail bespreek, een zijpad en leg ik uit hoe u dit allemaal kunt verkopen aan uw collega’s. Een ander essentieel onderdeel van de puzzel.

Playback of this video is not currently available

0:02:06

De transformatie van risicomanagement

Verbeter uw strategie rondom risico's en regulering

De Covid-19-pandemie heeft het tempo waarin risicovolle gebeurtenissen plaatsvinden en zich verspreiden, verhoogd. Risico’s die eerst nog ver weg en onwaarschijnlijk leken, zijn de norm geworden. Om beter voorbereid te zijn op het onverwachte, is het belangrijk dat uw organisatie weerbaar is. Op die manier kunt u sneller en adequater reageren op veranderingen en nieuwe wet- en regelgeving.

Is uw aanpak voor risico’s geschikt voor de wereld van morgen? Wij ondersteunen u daar graag bij. Want morgen maak je samen_

Lees meer >

Contact

Anthony Kruizinga

Anthony Kruizinga

Partner, Risk & Regulation lead, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 308 76 37

Volg ons