Niemand ontkomt meer aan duurzaam ondernemen

11/03/21

CEO’s beseffen dat niet-financiële risico's ook effect kunnen hebben op waarde van hun organisatie

Hoewel het afgelopen jaar vooral de coronacrisis de aandacht van CEO’s opeiste, staan zaken als klimaatverandering en milieuvervuiling nog wel op hun agenda’s. Dat blijkt uit PwC’s 24e CEO Survey. Organisaties ontkomen er ook niet meer aan door (Europese) regelgeving en eisen van investeerders. ‘Groen’ is niet meer alleen iets voor wereldverbeteraars, aldus Viviana Voorwald en Joukje Janssen, specialisten op het gebied van ESG en duurzaamheid.

Nog niet zo lang geleden waren de organisaties die bewust voor duurzaam ondernemen kozen, op één hand te tellen. De CEO’s werden gezien als idealisten. Ze kozen bewust niet voor een zo hoog mogelijke aandeelhouderswaarde, maar voor een bijdrage aan een betere wereld.

Inmiddels is die groep snel aan het groeien, al is de achterliggende reden iets anders. Organisaties zien in dat ze wel moeten bewegen door nieuwe regels en door toenemende eisen van investeerders. CEO’s beseffen ook steeds beter dat niet-financiële risico's en kansen een significant effect kunnen hebben op de waarde van hun organisatie.

Transitie van duurzame groei

De Europese Unie lanceerde in 2018 al een actieplan voor de financiering van duurzame groei. Door deze zogenoemde sustainable-financetaxonomie van de EU moeten organisaties uitgebreid gaan toelichten hoe ze scoren op de ESG-thema’s (environmental, social, governance), te beginnen met klimaat. In eerste instantie geldt dit voor de financiële sector en beursgenoteerde ondernemingen, namelijk al in 2022. Op die manier wil de EU de transitie van duurzame groei ondersteunen.

Hoog scoren op ESG-criteria

Tegelijkertijd hanteren investeerders als pensioenfondsen en private-equitypartijen steeds vaker de ESG-thema’s in hun overname- of beleggingsstrategie. Bij hun keuzes kijken ze steeds meer naar bedrijven die hoog scoren op criteria als CO2-reductie, klimaatanalyses, mensenrechten, diversiteit en ethiek. Er zijn al gevallen bekend waarbij vanwege deze reden transacties niet doorgingen.

Rapporteren over klimaatrisico’s 

Voor organisaties betekenen deze ontwikkelingen nogal wat. Binnen een jaar moeten zij ‘groene’ gegevens uit hun systemen kunnen halen als daarom wordt gevraagd. Ze moeten dan bijvoorbeeld kunnen aangeven welk deel van hun omzet, Opex en Capex als ‘groen’ classificeert. Ook moeten ze rapporteren over de risico's van klimaatverandering op de onderneming. 

Bij de meeste organisaties is dat proces nog niet goed geregeld en als ze nog niet zijn begonnen om hun administratie daarop in te richten, moeten ze dat zo snel mogelijk gaan doen. Want de regelgever past zijn tempo niet aan en zal alleen maar met meer regelgeving komen. Hetgeen leidt tot behoefte aan ESG-informatie bij de bedrijven.

Voor u als CEO is het belangrijk dat dit nadrukkelijk op uw agenda staat. Daarbij helpen de volgende stappen:

1. Zorg voor bewustzijn bij uw medebestuurders

Beseft iedereen dat toezichthouders en investeerders veel vragen gaan stellen over uw bijdrage aan een betere en eerlijke wereld? En beseffen uw medebestuurders wat de gevolgen zijn als uw organisatie deze vragen onvoldoende kan beantwoorden?

Denk daarbij ook aan andere stakeholders en uw imago. Mensen willen wellicht niet bij u werken, omdat u niet duurzaam genoeg bent. Of u verliest klanten omdat bedrijven u niet meer als leverancier in hun supplychain willen.

2. Maak uw ambitie en strategie duidelijk

Kiest u voor het hoogst noodzakelijke of wilt u in de kopgroep zitten als het om verantwoord ondernemen gaat? Communiceer duidelijk over uw strategie en vergeet daarbij niet de interne organisatie. Weet iedereen binnen uw onderneming bijvoorbeeld wat ESG is? Een goede communicatie zorgt ervoor dat uw medewerkers zich ook verantwoordelijk gaan voelen voor het bereiken van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

3. Bepaal uw stappen op korte en lange termijn

Als uw ambitie duidelijk is, kunt u zich eerst richten op een aantal concrete stappen. U kunt beginnen met het bepalen van een duurzaamheidsstrategie en hierbij focussen op de ESG-criteria die voor uw onderneming de grootste impact hebben. Vervolgens kunt u een plan voor de lange termijn maken.

Begin in elk geval niet te groot, anders bestaat het gevaar dat uw ambitie in schoonheid sterft. Niemand weet precies hoe de ontwikkelingen in technologie en regelgeving eruit gaan zien. Het zal dus een meerjarentraject zijn dat u stap voor stap moet nemen.

4. Zorg dat uw processen en systemen op orde zijn

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak kunnen organisaties op basis van hun eigen niet-financiële data relatief eenvoudige, maar wel belangrijke vragen niet beantwoorden. Omdat eenduidige definities ontbreken, of omdat de data niet nauwkeurig zijn. Of omdat systemen die in de loop van de tijd aan elkaar zijn geknoopt, niet lekker met elkaar communiceren.

Om dat allemaal op orde te krijgen, is een flinke klus. Maar uiteindelijk wel de moeite waard. U kunt veel beter uw organisatie aansturen en in de gaten houden of u uw doelstellingen op het gebied van duurzaamheid behaalt. Het sturen op alleen financiële KPI’s is een gepasseerd station.

Geen tijd meer te verliezen

Omdat veel standaarden nog ontbreken en de toekomstige ontwikkelingen onduidelijk zijn, is het lastig alles meteen goed te regelen. Maar dat wil niet zeggen dat u niet moet beginnen met de eerste stappen. Gezien de ontwikkelingen hebt u hebt geen tijd meer te verliezen en elke stap is een stap vooruit.

Besef ook dat een voorsprong op dit gebied u veel kansen biedt als het gaat om bijvoorbeeld investeringsmogelijkheden of het aantrekken van talent. Daarmee is de aandacht van de niet-idealisten ook gewekt. Een hoge ambitie op ESG-vlak heeft uiteindelijk een waardeverhogend effect op de organisatie.

Klimaat en milieu niet van agenda CEO’s verdwenen

Klimaatverandering en milieuvervuiling zijn ook in tijden van Covid-19 niet van de agenda van de CEO’s verdwenen, zo blijkt uit PwC’s 24e CEO Survey. Het onderwerp staat nog steeds relatief hoog op de lijst van grootste zorgen van bedrijfsbestuurders, hoewel coronagerelateerde onderwerpen meer aandacht lijken op te eisen. 

Ruim de helft van de 141 Nederlandse respondenten geeft aan de komende jaren meer in duurzaamheid wil investeren. In de enquête geeft ongeveer de helft van de CEO's aan dat zij meer willen meten en rapporteren op het gebied van hun impact op het milieu. 

Lees meer >

Contact

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Viviana Voorwald

Viviana Voorwald

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 536 23 07

Volg ons